Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
Tổng kết 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, 15 năm cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”
Ủy ban MTTQ huyện Duy Tiên tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, 15 năm cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”
Các đại biểu dự Hội nghị

Bám sát 5 nội dung của cuộc vận động, 20 năm qua Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở huyện Duy Tiên đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển ngành nghề dịch vụ, tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Toàn huyện đã tặng 500 sổ tiết kiệm tình nghĩa trị giá trên 100 triệu đồng cho gia đình chính sách. 13 xã, thị trấn có 100% thôn phố được công nhận văn hóa. Các làng văn hóa duy trì và giữ vững phong trào. Trong 15 năm qua các cơ quan, đơn vị trường học và nhân dân đã ủng hộ quĩ vì người nghèo cấp huyện được trên 1,5 tỷ đồng, cấp xã được 2,4 tỷ đồng. Cùng với nguồn quĩ của trung ương, của tỉnh đã hỗ trợ, giúp đỡ 850 hộ nghèo sửa chữa, nâng cấp nhà ở với tổng kinh phí gần 2,6 tỷ đồng.
 
  
                                 Ông Phạm Hồng Kỳ - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh phát biểu và tặng hoa chúc mừng Hội nghị

Thời gian tới, các cấp MTTQ huyện Duy Tiên phấn đấu làm tốt công tác tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phối hợp với các tổ chức thành viên khai thác nguồn quĩ giải quyết cho nhân dân vay phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, vận động các tâng lớp nhân dân thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở. Hỗ trợ hộ nghèo nâng cấp, sửa chữa nhà ở. Phấn đấu hàng năm 90% khu dân cư văn hóa, 80% gia đình hội viên, đoàn viên có đời sống kinh tế ổn định và có nhà ở bền vững.
 
 
                                       
                                            
                                                    Các tập thể và cá nhân được nhận bằng khen tại Hội nghị

Tại hội nghị, 7 tập thể, 26 cá nhân được Ủy ban MTTQ huyện khen thưởng thực hiện tốt 2 cuộc vận động này./.
 
                                                                                                         Thùy Hương - Quang Huy