image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Nguyễn Lam (1921 - 1990)


Năm 1937, Nguyễn Lam thoát ly gia đình đi hoạt động cách mạng, xây dựng phong trào bí mật khi mới 16 tuổi. Ông được xứ uỷ Bắc Kỳ phân công hoạt động gây cơ sở ở các tỉnh đồng bằng. Năm 1940, ông bị thực dân Pháp bắt và kết án tù vì tội chống lại Nhà nước bảo hộ, giam ở Hoả Lò, sau đó bị đày lên nhà lao Sơn La.
Trong tù ngục, người thanh niên yêu nước Nguyễn Lam đã biến nhà tù của đế quốc thành trường học của chủ nghĩa cộng sản và được tổ chức Đảng nhà tù kết nạp vào Đảng cộng Sản Đông Dương năm 1943. Đầu năm 1945, sau khi ra tù, ông được Xứ uỷ Bắc Kỳ bố trí làm “công tác đội” (tìm nhân mối, bố trí cho tổ chức Đảng bám rễ vào cơ sở và tổ chức lực lượng chuẩn bị tổng khởi nghĩa).
Đến tháng 8- 1945, ông tham gia chỉ đạo cướp chính quyền ở Phúc Yên, Bắc Ninh. Năm 1946, toàn quốc kháng chiến, ông làm Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định, Ninh Bình. Năm 1947, theo chủ trương kháng chiến lâu dài, ông được Đảng cử thành lập khu 14 (thuộc chiến khu Việt Bắc), trực tiếp làm Bí thư Khu uỷ. Năm 1948, ông được điều sang Ban Dân vận Trung ương. Năm 1949, ông được bầu làm Bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam. Năm 1961, ông giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội.
Tại Đại hội III của đảng, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, sau đó chuyển sang làm Bí thư Đảng đoàn Bộ Công nghiệp, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp. Từ năm 1968, ông làm chủ nhiệm Uỷ ban khoa học, Uỷ ban Vật giá Nhà nước, tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng. trong giai đoạn 1972-1975, ông giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội. Sau kháng chiến chống đế quốc Mỹ, ông được cử giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.
 
Theo Hà Nam

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới