Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ xã Yên Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Ủy ban MTTQ xã Yên Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029
 

Sáng 15/3, Ủy ban MTTQ xã Yên Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tới dự có ông Phạm Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy, ông Trần Đình Tiến - y viên Ban Thường vụ Thị ủy- Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ thị xã và 120 đại biểu tiêu biểu trên địa bàn.


Toàn cảnh Đại hội đại biểu MTTQ xã Yên Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ xã Yên Nam đã thực hiện có hiệu quả 5 chương trình hành động. Nổi bật là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, củng cố tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hướng dẫn các khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết đảm bảo trang trọng, ý nghĩa. Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minhUBMTTQ xã đã vận động nhân dân đóng góp trên 40 tỷ đồng trên 1.000 ngày công nâng cấp NVăn hóa thôn, xây dựng cổng làng, hệ thống thoát nước các khu dân cư, điện chiếu sáng trên các trục đường, lắp camera an ninh, chỉnh trang các khu dân cư phù hợp với cảnh quan nông thôn mới. Công tác an sinh xã hội chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, đã vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo được 200 triệu đồng, hỗ trợ xây nhà ở cho 18 hộ nghèo, trợ cấp cho các hộ khó khăn đột xuất 150 triệu đồng. Việc thực hiện dân chủ, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới được thực hiện tốt.

Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029 đó là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, phát huy dân chủ tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua. Đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp, xây dựng khu dân cư đoàn kết, đồng thuận, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Trần Đình Tiến - y viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ thị xã biểu dương kết quả Ủy ban MTTQ xã Yên Nam đạt được nhiệm kỳ qua và đề nghị trong nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, đổi mới hơn nữa phương thức tập hợp, nội dung hoạt động, hướng mạnh về các khu dân cư để tiếp tục triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển KT - XH, ANQP. Tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, đi đôi với phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia xây dựng NTM nâng cao. Chú trọng củng cố kiện toàn tổ chức của Ủy ban MTTQ và các ban công tác mặt trận. Thường xuyên chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, năng lực công tác cho ủy viên Ủy ban MTTQ và thành viên ban công tác mặt trận.

Đại hội đã hiệp thương cử 35 ủy viên Ủy ban MTTQ xã, khóa XX nhiệm kỳ 2024 - 2029 và cử đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu UBMTTQ thị xã thời gian tới./.

Thùy Hương - Quang Hiếu