Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
Kết quả hoạt động sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng Chính sách xã hội trên địa bàn thị xã Duy Tiên.
Kết quả hoạt động sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng Chính sách xã hội trên địa bàn thị xã Duy Tiên.

Cán bộ NHCSXH thị xã giao dịch tại điểm giao dịch xã

 

Chỉ thị 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thể hiện chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển kinh tế gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Tín dụng chính sách xã hội đã phản ánh được thực tiễn, nguyện vọng của người dân, khi có Chỉ thị 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW, tín dụng chính sách đã đi vào cuộc sống của người dân rất nhanh, đạt hiệu quả tích cực, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân.

 

Tại Hà Nam, ngay sau khi Chỉ thị 40-CT/TW được ban hành, Ban thường vụ tỉnh ủy đã có Chỉ thị số 867-CT/TU ngày 14/01/2015 và Ban thường vụ Huyện ủy Duy Tiên đã có công văn 12-CV/HU để chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW-CT/TW. Tại đơn vị cũng đã chỉ đạo toàn thể cán bộ, người lao động nghiên cứu, học tập, nắm bắt nội dung của Chỉ thị 40-CT/TW để làm công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện gắn với nội dung công việc cụ thể. Chỉ đạo cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn xã, phường có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến nội dung của Chỉ thị 40-CT/TW tại địa bàn mình phụ trách và tham mưu giúp cấp ủy địa phương triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất; coi việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi cán bộ, nhân viên, mỗi đơn vị trực thuộc..

 

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, gần 3 năm thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thị xã Duy Tiên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chỉ thị của Đảng đã được triển khai một cách sâu rộng, tạo nên tác động mạnh mẽ, tích cực; làm chuyển biến nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền địa phương về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội. Từ sự chuyển biến đó, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã nêu cao vai trò, trách nhiệm, xác định lãnh đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm; việc bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH đã được tích hợp trong quyết định đầu tư công, nguồn vốn ủy thác sang NHCSXH năm sau cao hơn năm trước và có sự chuyển biến rõ nét hơn từ khi thực hiện Kết luận số 06-KL/TW.

 

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong giai đoạn 2015-2024 (đến 30/4/2024), trên địa bàn thị xã đã giải ngân số tiền 629.101 triệu đồng cho 11.366 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Từ nguồn vốn trên, đã góp phần giúp cho 4.689 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; tạo việc làm cho 2.423 lượt lao động; giúp trên 1.686 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học tại các Trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp; 411 em học sinh sinh viên được vay vốn để mua máy vi tính, thiết bị đủ điều kiện học tập trực tuyến; góp phần xây dựng, cải tạo được 20.599 công trình nước sạch và công trình vệ sinh; hỗ trợ 71 hộ nghèo xây nhà; cho vay xây mới, cải tạo 142 căn nhà cho hộ nghèo, người có công, cán bộ, viên chức, công chức, công nhân, người thu nhập thấp; hỗ trợ 01 lượt doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 100 lượt người lao động; 07 trường, cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập được vay vốn mua sắm thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19; hỗ trợ 11 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn sản xuất kinh doanh, tạo việc làm để ổn định cuộc sống, tái hoà nhập cộng đồng.

 

Phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, trong thời gian tới, Ngân hàng CSXH thị xã tiếp tục tham mưu Thị ủy, HĐND, UBND thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình, kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội của địa phương. Định hướng phát triển tăng trưởng bền vững, có hiệu quả, đi đôi với tiến độ, công bằng xã hội. Việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thị xã và thúc đẩy phát triển kinh tế là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Do đó xác định tín dụng chính sách xã hội là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo một cách cơ bản và bền vững. Cần nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH để thực sự là công cụ thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách của Nhà nước về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại địa phương, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác sử dụng vốn hiệu quả, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng./.

Tin: Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên.