Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024
Sáng ngày 13/6, UBND thị xã phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024 nhằm giúp cho công tác tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng nắm được những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác quản lý nhà nước đối với tôn giáo.

Các đại biểu tới dự hội nghị

Tới dự hội nghị có đồng chí Đỗ Hồng Hà – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam; đồng chí Nguyễn Như Uy - Thị ủy viên - Phó chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên; lãnh đạo Ban chỉ đạo công tác tôn giáo của thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Lãnh đạo UBND, công chức phụ trách công tác tín ngưỡng tôn giáo, đại diện UBMT TQ, các Hội đoàn thể: Nông dân, LHPN, CCB, Đoàn TNCS HCM các xã, phường và đại diện ban quản lý cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn thị xã.

Đại diện Sở Nội vụ, đồng chí Đỗ Hồng Hà – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam đã truyền đạt chuyên đề “Quan điểm, chủ trưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo" gồm 03 nội dung chính như sau: (1) Khái quát một số nội dung về tín ngưỡng, tôn giáo nói chung và tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam; (2) Quan điểm, chủ trương của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo; (3) Luật tín ngưỡng, tôn giáo và những điểm mới của Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2024 của Chính phủ. Tiếp theo hội nghị là chuyên đề “Công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tôn giáo bất hợp pháp" của Công an tỉnh truyền đạt; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch truyền đạt chuyên đề “Tuyên truyền, hướng dẫn công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại các cơ sở tín ngưỡng". 

anh tin bai

Đồng chí Đỗ Hồng Hà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam đã truyền đạt chuyên đề “Quan điểm, chủ trưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo"

anh tin bai

Cán bộ Công an tỉnh truyền đạt nội dung công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tôn giáo bất hợp pháp giai đoạn hiện nay.

anh tin bai

Cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch truyền đạt nội dung Tuyên truyền, hướng dẫn công tác quản và tổ chức lễ hội tại các cơ sở tín ngưỡng.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Hồng Hà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cũng đã chỉ đạo Phòng Nội vụ thị xã hỗ trợ UBND xã, phường  trong việc thực hiện hiệu quả quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn cần quán triệt và thực thi nghiêm túc các quy định pháp luật về lĩnh vực này. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nắm bắt và xử lý nhanh chóng các vụ việc phát sinh, nhằm đảm bảo hoạt động ổn định cho các tổ chức tôn giáo và cơ sở tín ngưỡng, đồng thời duy trì an ninh trật tự trên địa bàn./.

Nguyễn Thúy