Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.
Sáng ngày 09/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và kết hợp trực tuyến tới 15.644 điểm cầu các cơ quan Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các điểm cầu cấp xã, với trên 1,28 triệu đảng viên.
anh tin bai

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nhà văn hóa Trung tâm thị xã

Tại thị xã Duy Tiên, các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nhà văn hóa Trung tâm thị xã. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Lượng -Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Duy Tiên; đồng chí Trịnh Thị Hằng-Phó Bí thư thường trực Thị ủy; đồng chí Ngô Văn Liên-Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã cùng các đồng chí UVBTV Thị ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UVBCH Đảng bộ thị xã; Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Phó Bí thư Đảng ủy quân sự thị xã, trưởng, Phó các ban, ngành, đoàn thể thị xã, Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc Thị ủy, BTV Đảng ủy Công an thị xã, các đồng chí UVUBKT Thị ủy, chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Thị ủy, giảng viên Trung tâm Chính trị thị xã và các điểm cầu tại các xã, phường.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 144- QĐ/TW

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Quy định này là cụ thể hóa của Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, với mục tiêu đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thấm nhuần sâu sắc các chuẩn mực đạo đức cách mạng trong từng cán bộ, đảng viên, để đạo đức cách mạng trở thành vũ khí sắc bén, ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần thúc đẩy sự phát triển và bảo vệ đất nước.

anh tin bai

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chỉ thị này là văn bản quan trọng, định hướng rõ các quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu và yêu cầu cơ bản cho việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030 thành công và hiệu quả . Bộ Chính trị nhấn mạnh 7 yêu cầu cụ thể, bao gồm việc nâng cao chất lượng văn kiện, dự báo tình hình, xác định thế mạnh phát triển và bảo đảm công tác nhân sự đáp ứng tiêu chí "đức, tài".

anh tin bai

Đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, đồng chí Lương Cường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW một cách nghiêm túc và hiệu quả. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần nắm vững và hiểu sâu các quy định, chú trọng vai trò của người đứng đầu trong quá trình thực hiện. Đồng chí cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, để nhân dân nhận thức rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, lãnh đạo các cấp cần chuẩn bị tốt các dự thảo văn kiện và tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến, bảo đảm chất lượng và cơ cấu hợp lý cho các cấp ủy khóa mới. Với sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, và sự đoàn kết của nhân dân, Quy định 144-QĐ/TW và Chỉ thị 35-CT/TW sẽ được thực hiện thắng lợi, góp phần hoàn thành các mục tiêu lớn của Đảng đến năm 2030 và 2045./.

Nguyễn Thúy (Ảnh : Xuân Thắng - TT VHTT&TT TX Duy Tiên)