Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
UBND thị xã Duy Tiên lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân đại diện cộng đồng dân cư về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị xã đến năm 2050
UBND thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân đại diện cộng đồng dân cư về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị xã đến năm 2050
 

Chiều 18/3, UBND thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân đại diện cộng đồng dân cư về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị xã đến năm 2050. Đồng chí  Nguyễn Quý Hùng -  Ủy viên BTV Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.
 

 

Đơn vị tư vấn báo cáo tóm tắt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung
thị xã Duy Tiên đến năm 2050

           Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đơn vị tư vấn báo cáo tóm tắt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Duy Tiên đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000. Theo đó, trên cơ sở quy hoạch chung thị xã đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1406, ngày 3/8/2021, UBND thị xã đã tiến hành nghiên cứu, lập điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Duy Tiên đến năm 2050 nhằm bảo đảm phù hợp, đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch tỉnh Hà Nam được duyệt; phạm vi và quy mô điều chỉnh, với diện tích tự nhiên là 12.091,87 ha, với mục tiêu đến năm 2030 thị xã Duy Tiên đạt tiêu chuẩn đô thị loại III làm cơ sở thành lập thành phố Duy Tiên trực thuộc tỉnh, đến năm 2050, thành phố Duy Tiên cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại II, là một trong những khu vực phát triển đô thị thuộc đô thị Hà Nam; dự báo quy mô dân số thị xã đến năm 2030 khoảng 262.000 người, đến năm 2050, dân số thành phố Duy Tiên khoảng 350.000 người. Qua đó, khắc phục những nội dung quy hoạch còn hạn chế, vướng mắc, đặc biệt là về kết nối hạ tầng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và xử lý các vấn đề bất cập, tồn tại trong quá trình triển khai và quản lý xây dựng, phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.

 

 

 

Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến

 


Đồng chí Nguyễn Quý Hùng - Ủy viên BTV Thị ủy,
Phó Chủ tịch UBND thị xã kết luận hội nghị

             Trên cơ sở thảo luận, đóng góp của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Quý Hùng - Ủy viên BTV Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã kết luận hội nghị, đề nghị đơn vị tư vấn cần phân tích, làm rõ sự khác nhau giữa quy hoạch cũ và mới; các cơ quan chuyên môn của thị xã phối hợp rà soát kỹ, thống nhất chính xác về số liệu. Giao phòng Quản lý đô thị  thị xã chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương cập nhật các quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu, đề án, dự án đã triển khai thực hiện trên địa bàn nhằm thống nhất, đồng bộ, để UBND thị xã sớm hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Duy Tiên đến năm 2050 để lấy ý kiến nhân dân trong thời gian tới./.

Ánh Tuyết - Xuân Thắng