Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
HĐND thị xã Duy Tiên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ Mười Bốn (Kỳ họp chuyên đề)
Sáng ngày 28/06/2024, HĐND thị xã Duy Tiên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026  tổ chức kỳ họp thứ Mười Bốn (Kỳ họp chuyên đề). Đồng chí Vũ Trí Thức - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã chủ trì hội nghị.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Lượng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Duy Tiên; đồng chí Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Ngô Văn Liên - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; TT HĐND;  lãnh đạo UBND thị xã; Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã; TT UBMT Tổ quốc thị xã; các đồng chí trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị; đại biểu HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kì 2021-2026; các đồng chí Bí thư Đảng ủy; Thường trực HĐND; Chủ tịch UBND xã, phường;…

anh tin bai

Đồng chí Ngô Văn Liên - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã trình tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Thường trực HĐND thị xã Tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND; UBND thị xã Tờ trình miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. UBND thị xã trình đề nghị phê duyệt chủ trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thị xã đến năm 2030 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thị xã Duy Tiên; Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công do UBND thị xã quản lý; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Quý Hùng-UVBTV Thị ủy-Phó Chủ tịch UBND thị xã trình tờ trình về việc đề nghị thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thị xã đến năm 2030 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thị xã.

Kỳ họp đã tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết nhất trí đạt 100%, thông qua các Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thị xã đến năm 2030 và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất  thị xã Duy Tiên; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 02 Dự án đầu tư công do UBND thị xã quản lý; Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã và thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

anh tin bai

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết

anh tin bai

Đồng chí Vũ Trí Thức - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Trí Thức - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã cho biết trên sở sở các Nghị quyết đã được HĐND thị xã thông qua, đề nghị UBND thị xã khẩn trương triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND tới các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường thuộc thị xã. Trong đó tập trung triển khai thực hiện các Dự án đầu tư công đảm bảo thời gian theo quy định. Thường trực HĐND, các Ban HĐND thị xã xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND. Các cơ quan thông tin tuyên truyền của thị xã làm tốt công tác tuyên truyền về nội dung kết quả của kỳ họp. Đề nghị UBMT Tổ quốc thị xã, các đoàn thể tích cực vận động các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND thị xã./.

Nguyễn Thúy ( Ảnh : Xuân Thắng -Trung tâm VH,TT&TT TX Duy Tiên)