Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
Duy Tiên tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2024
UBND thị xã Duy Tiên vừa ban hành Công văn số 125/UBND-KT về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2024 gửi Thủ trưởng các cơ quan liên quan; UBND các xã, phường; các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp; Tổ Hợp tác nông nghiệp trên địa bàn thị xã.


Nội dung Công văn cụ thể như sau:      


Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, đến ngày 22 tháng 01 năm 2024 diện tích cầy lật đất trên địa bàn thị xã được 3.200 ha, đạt 98,5% kế hoạch (trong đó: diện tích đất bừa ngả 1.100 ha, đạt 33,8% kế hoạch); diện tích đất có nước 2.700 ha, đạt 83,1% kế hoạch  (trong đó: đủ nước 2.300 ha, nước chân 400 ha); cây trồng vụ Đông đã thu hoạch 100% diện tích. Để sản xuất vụ Xuân 2024 đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Giám đốc các HTXDVNN, Tổ trưởng Tổ Hợp tác nông nghiệp các xã, phường trên địa bàn thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân, Hợp tác xã DVNN, Tổ Hợp tác nông nghiệp các xã, phường

- Phối hợp chặt chẽ với Xí nghiệp thủy nông Duy Tiên để lấy nước, giữ nước phục vụ cho làm đất gieo cấy vụ Xuân; phấn đấu 100% diện tích gieo cấy được cầy lật đất, lồng ngả và đủ nước trước tết Nguyên đán.

- Chỉ đạo, tổ chức gieo mạ Xuân muộn theo đúng lịch thời vụ chỉ đạo (thời gian gieo: mạ dày xúc gieo từ 28/01-03/02/2024; mạ khay cấy máy gieo từ 05-15/02/2024; gieo thẳng từ ngày 13-18/02/2024), xử lý 100% hạt giống để phòng bệnh lùn sọc đen và che phủ nylon cho 100% diện tích mạ. Thời vụ gieo cấy phấn đấu kết thúc trong tháng 02/2024.

- Các Hợp tác xã DVNN, Tổ Hợp tác nông nghiệp phối hợp với các doanh nghiệp có uy tín cung ứng đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng các loại giống, vật tư nông nghiệp cho nông dân.

- Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân thu gom ốc bươu vàng; tổ chức các tổ, đội diệt chuột trước, trong và sau khi đổ ải để bảo vệ sản xuất theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

- Triển khai, đăng ký và thực hiện các mô hình phát triển sản xuất theo nội dung của Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thị xã; mở rộng diện tích áp dụng cơ giới hóa nhất là khâu gieo cấy và chăm sóc lúa (cấy lúa bằng máy, phun thuốc BVTV, phân bón bằng máy bay không người lái...) để nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

- Đối với những vùng bị nhiễm lúa cỏ nhiều, chỉ đạo nhân dân chuyển đổi phương pháp canh tác như: chuyển từ gieo thẳng sang cấy máy hoặc cấy tay để hạn chế lúa cỏ. Trong ruộng lúa cấy luôn giữ được nước giai đoạn đầu để hạn chế lúa cỏ mọc.

2. Các cơ quan liên quan

- Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã

Phối hợp chặt chẽ với các xã, phường kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch sản xuất vụ Xuân; chủ động tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật thâm canh, bảo vệ cây trồng ngay từ đầu vụ.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai các chương trình, đề án, dự án,… trong phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh gây hại và tham mưu các biện pháp chỉ đạo kịp thời.

- Xí nghiệp Thủy nông Duy Tiên: Chủ động các phương án lấy nước; phối hợp chặt chẽ với các hợp tác xã DVNN, Tổ Hợp tác nông nghiệp làm tốt công tác đổ ải, ưu tiên nguồn nước để phục vụ cho gieo mạ vụ Xuân, gieo xạ.

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao: Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thị xã thường xuyên tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về các chương trình, đề án, dự án và các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất vụ Xuân.

Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo cho sản xuất vụ Xuân. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường; Giám đốc HTX DVNN; tổ trưởng Tổ Hợp tác nông nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện./.


VP