Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
Duy Tiên - Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, gắn với các nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn
Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, gắn với các nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thị xã Duy Tiên

Tính đến ngày 30/4/2024, Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn thị xã đạt 575.782 triệu đồng, tăng so với đầu năm 34.533 triệu đồng. Trong đó: (1) Vốn trung ương chuyển về: 541.223 triệu đồng, tăng so với đầu năm 26.532 triệu đồng. (2) Vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương: 34.559 triệu đồng, tăng so với đầu năm 8.000 triệu đồng (nguồn vốn ngân sách thị xã chuyển sang: 4.892 triệu đồng).

Trong 04 tháng đầu năm, Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Duy Tiên đã tập trung giải ngân vốn thu nợ quay vòng và nguồn vốn mới bổ sung của trung ương. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 568.228 triệu đồng, tăng 26.978 triệu đồng so với năm 2023, tương đương tăng trưởng 5,0%; hoàn thành 98,7% kế hoạch Trung ương giao. Tổng doanh số cho vay đến 30/4/2024 đạt 83.066 triệu đồng, lũy kế KH vay vốn từ đầu năm là 958 khách hàng, Số KH còn dư nợ là 10.964 khách hàng (7.419 hộ vay vốn). Tổng doanh số thu nợ đến 30/4/2024 toàn thị xã đạt 56.088 triệu đồng. Dư nợ bình quân đạt 35,5 tỷ đồng/đơn vị cấp xã; 2,7 tỷ đồng/Tổ TK-VV; 76,59 triệu đồng/hộ vay. Trong đó: dư nợ bằng nguồn vốn Trung ương là  533.770 tỷ đồng, chiếm 93,9% tổng dư nợ; dư nợ bằng nguồn vốn địa phương là 34,4 tỷ đồng, chiếm  tỷ trọng 6,1% tổng dư nợ.


anh tin bai      Nguồn vốn tín dụng chính sách giúp hộ nghèo và các đối tượng yếu thế trên địa bàn thị xã
mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm

Cùng với đó, từ đầu năm đến nay, Phòng giao dịch NHCSXH thị xã đã giải ngân cho hơn 958 lượt khách hàng vay vốn. Trong đó: hơn 564 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn sản xuất kinh doanh, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đối với trên 181 lượt khách hàng; hỗ trợ vốn cho 177 lượt hộ cải tạo và xây mới công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; hỗ trợ vốn trang trải chi phí học tập cho 09 lượt khách hàng vay vốn chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg; cho vay 11 lượt người chấp hành xong án phạt tù để sản xuất kinh doanh; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở cho 13 lượt khách hàng…

Các chương trình tín dụng chính sách giải ngân qua NHCSXH đã góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của thị xã, thực sự là công cụ, giải pháp đắc lực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, hạn chế tín dụng đen và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn thị xã./.

Tin: Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên