Bộ Chính trị ra Kết luận về đổi mới hệ thống tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập   |    Hội đồng Tuyển dụng viên chức thị xã Duy Tiên thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục thị xã năm 2023   |    Đề xuất bãi bỏ 7 Thông tư của Bộ Tài chính   |    Ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII   |    Ra mắt sách về Đại tướng Võ Nguyễn Giáp   |    Duy Tiên tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt do Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ

 Tổng quan
  Điều kiện tự nhiên
  Bản đồ hành chính
  Hệ thống tổ chức
  Thành tựu phát triển KT-XH
  Định hướng phát triển KT-XH
  Khu CN, cụm CN-TTCN
  Các dự án đầu tư
  Làng nghề
  Cơ chế chính sách
  Sơ đồ hệ thống tổ chức
 Lịch sử - Văn hoá
  Danh nhân
  Phong tục-Tập quán
  Lịch sử Đảng bộ thị xã
  Ẩm thực
  Văn nghệ
  Lễ hội
 Kinh tế - Chính trị
 Văn hoá - Xã hội
 An ninh - Quốc phòng
 Khoa học - Công nghệ
 Tin tức
  Trong nước
  Quốc tế
  Dự báo thời tiết
 Văn bản của thị xã
  Báo cáo
  Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
  Tài liệu tham khảo
  Thông báo đấu giá đất
  Đăng nhập PM một cửa điện tử
  Tài liệu tập huấn
  Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
 TTHC thị xã
  Lĩnh vực Công an
  Lĩnh vực Giáo dục
  Lĩnh vực Nội vụ
  Lĩnh vực tài nguyên
  Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
  Lĩnh vực Nông nghiệp
  Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
  Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
  Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
  Lao động- TB-XH
 TTHC cấp xã, phường
  Công an
  Lao động TBXH
  Y tế- Văn hóa và Thanh tra
  Tài nguyên MT và Tài chính
  Kế hoạch đầu tư
  Nội vụ
  Nông nghiệp và giao thông VT
  Giáo dục ĐT và Công thương
  Tư pháp
  Quốc phòng Quân sự
 Sức khoẻ - Đời sống
 Gương người tốt việc tốt
 Khuyến học-Khuyến tài
 Lịch tiếp công dân
 Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 Văn bản QPPL
  Lĩnh vực hộ tịch
  Trung ương
  Thủ tục Công an và Thanh tra
  thủ tục Công thương
  Tỉnh
  Y tế- Văn hóa- Thanh tra
  Công an
 Thư viện ảnh
 Xin ý kiến góp ý của nhân dân
  Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
  Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
  Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
 Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
 Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
  Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
  QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
  Mặt trận Tổ quốc các cấp
 Luật và các văn bản liên quan
 Thành lập thị xã Duy Tiên
 Cải cách hành chính
 Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C