Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên tổ chức họp giao ban Quý I/2024   |    Về việc tạm dừng công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch    |    V/v đề nghị cấp giấy phép môi trường của nhà máy sản xuất mây tre đan tại CCN Hoàng Đông thị xã Duy Tiên    |    Bộ Luật hình sự 2015   |    Đề án tóm tắt sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025   |    Ủy ban MTTQ phường Tiên Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Lịch tiếp công dân

1/25/2024 3:56:00 PM
 
1/4/2024 9:00:00 AM
Ngày 03/01/2024, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Thông báo số 01/TB-UBND Thông báo lịch tiếp công dân năm 2024
12/26/2023 9:40:00 AM
Văn phòng Thị ủy vừa ban hành Thông báo số 173-TB/VPTU về lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2023 của đồng chí Bí thư Thị ủy Duy Tiên
11/27/2023 2:10:00 PM
Văn phòng Thị ủy vừa ban hành Thông báo số 167-TB/VPTU về lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2023 của đồng chí Bí thư Thị ủy Duy Tiên
10/27/2023 3:43:00 PM
Văn phòng Thị ủy vừa ban hành Thông báo số 153-TB/VPTU về lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2023 của đồng chí Bí thư Thị ủy Duy Tiên
10/9/2023 9:43:00 AM
Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên ban hành Thông báo số 107/TB-UBND về giờ làm việc mùa đông tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thị xã
7/5/2023 3:06:00 PM
Với tinh thần vì Nhân dân phục vụ, những năm qua, Công an thị xã Duy Tiên đã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức và công dân đến liên hệ và giải quyết công việc. Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, tổ chức và công dân khi thực hiện thủ tục hành chính, Công an thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với Nhân dân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính.
4/5/2023 9:03:00 AM
UBND thị xã Duy Tiên ban hành Thông báo số 23/TB-UBND thông báo Giờ làm việc mùa hè
2/28/2023 10:19:00 AM
Ngày 27/02/2023, Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên ban hành Quyết định số 513/QĐ-UBND về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thị xã Duy Tiên
1/3/2023 4:54:00 PM
Ngày 03/01/2023, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Thông báo số 03/TB-UBND Thông báo lịch tiếp công dân năm 2023
10/10/2022 8:37:00 AM
Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên ban hành Thông báo số 303/TB-UBND về giờ làm việc mùa đông tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thị xã
4/13/2022 2:18:00 PM
UBND thị xã Duy Tiên ban hành thông báo số 80/TB-UBND Thông báo giờ làm việc mùa hè tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thị xã
1/4/2022 5:07:00 PM
 
11/16/2021 9:03:00 AM
UBND thị xã Duy Tiên vừa ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND Tổ chức tiếp công dân, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn thị xã Duy Tiên
10/17/2021 9:20:00 AM
UBND thị xã Duy Tiên vừa ban hành Công văn số 1115/UBND-VP về việc tiếp tục tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sau thời gian tạm dừng do dịch COVID – 19 gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, phường; Đài truyền thanh thị xã; Cổng thông tin điện tử thị xã.
10/11/2021 5:12:00 PM
UBND thị xã Duy Tiên vừa ban hành Thông báo số 115/TB-UBND ngày 11/10/2021 thông báo giờ làm việc mùa đông tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thị xã
10/5/2021 3:42:00 PM
Ngày 05/10/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Công văn số 1067/UBND-VP về việc tạm dừng tiếp công dân trên địa bàn thị xã Duy Tiên gửi Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thuộc thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường.
34 tin trong 2trang. Trang: Đầu |  Trước |  Sau |  Cuối
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C