HN thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề)tổng kết công tác HĐ HĐND khóa XIX   |    Quản lý, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy đảm bảo sẵn sàng, hiệu quả   |    Quy định mới trong thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế   |    Thực hiện hiệu quả ‘mục tiêu kép’   |    Xây dựng nếp sống văn hóa ở phường Hòa Mạc   |    Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Chào mừng Bầu cử QH khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Hệ thống tổ chức >> HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

I. THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ  KHOÁ XIX - NHIỆM KỲ 2016 - 2021
    1. Ông Phạm Hồng Thanh 

              Chức vụ: Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã
              Sinh năm: 1966                                    

              Quê quán: phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Thuỷ lợi – Chuyên ngành Thủy nông học
                                                  Thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA)

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Trình độ Quản lý Nhà nước: Đại học – Chuyên ngành Hành chính học

              Điện thoại: 0226 3830 123

              Email: phamhongthanh@hanam.gov.vn

    2. Ông Vũ Trí Thức

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND thị xã

              Sinh năm: 1971

              Quê quán: phường Yên Bắc - thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Thuỷ lợi – CN Thủy nông cải tạo đất

                                                   Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại:

              Email: vutrithuc@hanam.gov.vn

II. ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ  KHOÁ XIX - NHIỆM KỲ 2016 – 2021

    3. Ông Ngô Văn Liên

              Chức vụ: Phó bí thư Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã

              Sinh năm: 1973

              Quê quán: Xã An Hòa – huyện  Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc

              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp – Chuyên ngành Quản lý đất đai

                                                   Thạc sỹ: Quản lý Kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 097

              Email: ngovanlien@hanam.gov.vn

    4.  Bà Trịnh Thị Hằng

               Chức vụ: Phó bí thư thường trực Thị ủy

               Sinh năm: 1972
               Quê quán: xã Trác Văn - thị xã  Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: ĐH – Chuyên ngành Quản lý kinh tế
                                                  Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA)

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Điện thoại: 
0226 3690 319

              Email: trinhthihang@hanam.gov.vn

     5. Ông Phạm Văn Sơn

              Chức vụ: Trưởng Ban tổ chức Thị ủy

              Sinh năm: 1964

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Bách khoa – CN Gia công áp lực
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0988 980 686

    6. Ông Chu Hồng Cử

              Chức vụ: Phó trưởng ban Dân vận Thị ủy

              Sinh năm: 1970                                    

              Quê quán: xã Đọi Sơn - thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Lao động - Xã hội – CN Quản trị nhân lực

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 375

              Email: chuhongcu@hanam.gov.vn

    7. Ông Phạm Tiến Dũng 

              Chức vụ: Phó chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng BCHQS thị xã

              Sinh năm: 1973

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại – thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

              Điện thoại:

    8. Bà Chu Thị Hồng

              Chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã

              Sinh năm: 1981                                 

              Quê quán: xã Tiên Sơn - thị xã  Duy Tiên   

              Trình độ chuyên môn: Đại học Khoa học XH&NV – CN Xã hội học

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 591

    9. Ông Nguyễn Văn Thạch

              Chức vụ: Bí thư thị đoàn 

              Sinh năm: 1984 

              Quê quán: phường Châu Giang - thị xã  Duy Tiên  

              Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi – CN Thiết kế công trình

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp    

    10. Ông Nguyễn Văn Khuyến

              Chức vụ:Trưởng phòng LĐTB&XH

              Sinh năm: 1967

              Quê quán: phường Yên Bắc  - thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học – CN Quản trị kinh doanh

                                                   Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

    11. Ông Nguyễn Quý Hùng

              Chức vụ: Phó chủ tịch UBND thị xã

              Sinh năm: 1980

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Kế toán

                                                  Thạc sỹ, Ngành Quản lý kinh tế           

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 131

              Email: nguyenquyhung@hanam.gov.vn 

     12. Ông Trần Đình Tiến

              Chức vụ: Trưởng Ban dân vận Thị ủy – Chủ tịch UBMTTQ thị xã

              Sinh năm: 1968                                    

              Quê quán: xã Châu Sơn - thị xã  Duy Tiên  

              Trình độ chuyên môn: Đại học Ngoại ngữ - CN tiếng Nga

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 726

              Email: trandinhtien@hanam.gov.vn  

     13. Ông Phạm Văn Thập 

              Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế thị xã  
              Sinh năm: 1975

              Quê quán: xã Tiên Nội - thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp – CN Kinh tế nông nghiệp

                                                  Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Email: phamvanthap@hanam.gov.vn

     14. Ông Vũ Mạnh Hải 
              Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã  
              Sinh năm; 1971
              Quê quán: phường Yên Bắc - thị xã  Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Đại học – CN Thủy nông cải tạo đất
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Email: vumanhhai@hanam.gov.vn

    15. Ông Đinh Đức Cảnh

              Chức vụ: Chủ tịch hội nông dân

              Sinh năm: 1980

              Quê quán: phường Bạch Thượng - thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

              Điện thoại: 0226 3830 592

    16. Ông Nguyễn Văn Tài

             Chức vụ: Phó Ban kinh tế - xã hội HĐND thị xã

             Sinh năm: 1977

             Quê quán: Xã Tiên Hiệp – Thành phố Phủ Lý

             Trình độ chuyên môn: Đại học Thể dục thể thao

             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

             Điện thoại: 0226 3830 142

             Email: nguyenvantai@hanam.gov.vn

    17. Bà Trương Thị Hường 
              Chức vụ: Phó Ban Pháp chế HĐND thị xã
              Sinh năm: 1976
              Quê quán: thị xã  Thường Tín – Thành phố Hà Nội
              Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Hà Nội
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Điện thoại: 0226 3830 636

              Email: truongthihuong@hanam.gov.vn 

    18. Ông Trương Khắc Hưng

              Chức vụ: Chuyên viên Thanh tra thị xã

              Sinh năm: 1978

              Quê quán: xã Đạo Lý – huyện Lý Nhân

              Trình độ chuyên môn: Đại học – Ngành Kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

              Điện thoại:

    19. Bà Trịnh Thị Hà

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã Hoàng Đông

              Sinh năm: 1968

              Quê quán: xã Châu Sơn - thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp – Ngành Công tác xã hội

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

    20. Ông Lê Ngọc Quang

              Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Tiên Sơn

              Sinh năm: 1963

              Quê quán: xã Tiên Sơn - thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế 

              Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

    21. Ông Lê Tuấn Thanh 

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND phường Châu Giang
              Sinh năm: 1965

              Quê quán: phường Châu Giang - thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học – CN Luật kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 161

    22.  Ông Bùi Văn Nguyên

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường Yên Bắc

              Sinh năm: 1973

              Quê quán: phường Yên Bắc – thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học – ngành Kinh tế nông nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

    23. Bà Nguyễn Thị Đào

              Chức vụ: Giáo viên trường THCS Nguyễn Hữu Tiến

              Sinh năm: 1981

              Quê quán: thị xã  Kiến An – TP Hải Phòng

              Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

              Trình độ lý luận chính trị:

    24. Bà Nguyễn Thị Việt Phương

              Chức vụ: Y sỹ Trạm y tế xã Mộc Nam

              Sinh năm: 1981

              Quê quán: xã Mộc Nam – thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp

              Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

    25.  Đại đức Thích Thanh Vũ

              Chức vụ: Trụ trì Chùa Long Đọi Sơn
              Sinh năm:1959

              Quê quán: xã Hoà Hậu – huyện  Lý Nhân

              Trình độ lý luận chuyên môn: Tu sỹ 
              Điện thoại: 0226 3838 430

    26. Ông Phạm Hồng Điệp

              Chức vụ: Hộ nông dân xã Trác Văn

              Sinh năm: 1983

              Quê quán: xã Trác Văn - thị xã  Duy Tiên

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C