Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên tổ chức họp giao ban Quý I/2024   |    Về việc tạm dừng công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch    |    V/v đề nghị cấp giấy phép môi trường của nhà máy sản xuất mây tre đan tại CCN Hoàng Đông thị xã Duy Tiên    |    Bộ Luật hình sự 2015   |    Đề án tóm tắt sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025   |    Ủy ban MTTQ phường Tiên Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Tổng quan >> Hệ thống tổ chức

THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY 

     1. Ông Nguyễn Văn Lượng 

              Chức vụ: Bí thư Thị ủy
              Sinh năm: 1976                                 

              Quê quán: Huyện Kim Bảng – tỉnh Hà Nam
              Trình độ chuyên môn:
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Trình độ Quản lý Nhà nước:

              Điện thoại:

              Email: nguyenvanluong@hanam.gov.vn

    2.  Bà Trịnh Thị Hằng

              Chức vụ: Phó bí thư thường trực Thị ủy

              Sinh năm: 1972
              Quê quán: xã Trác Văn - Thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: ĐH – Chuyên ngành Quản lý kinh tế
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Điện thoại: 0226 3690 319

              Email: trinhthihang@hanam.gov.vn

    3. Ông Ngô Văn Liên

              Chức vụ: Phó bí thư thị Ủy - Chủ tịch UBND thị xã

              Sinh năm: 1973

              Quê quán: Xã An Hòa – huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc

              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp – Chuyên ngành Quản lý đất đai

                                                  Thạc sỹ: Quản lý Kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 097

              Email: ngovanlien@hanam.gov.vn

 

THƯỜNG VỤ THỊ ỦY

   4. Ông Vũ Trí Thức

             Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND thị xã

             Sinh năm: 1971

             Quê quán: phường Yên Bắc - thị xã Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Đại học Thuỷ lợi – CN Thủy nông cải tạo đất

                                                 Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

             Điện thoại:

             Email: vutrithuc@hanam.gov.vn

    5. Ông Ngô Việt Hưng

              Chức vụ: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thị xã

              Sinh năm: 1978

              Quê quán: Xã Xuân Khê – huyện  Lý Nhân

              Trình độ chuyên môn: Đại học Khoa học QS

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 503

              Email: ngoviethung.dt@hanam.gov.vn

     6. Ông Phạm Văn Sơn

              Chức vụ: Trưởng Ban tổ chức Thị ủy

              Sinh năm: 1964

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Bách khoa – CN Gia công áp lực
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 02263 830 349

              Email: sonphamvan686@gmail.com

    7. Ông Trần Đình Tiến

              Chức vụ: Trưởng Ban dân vận Thị ủy – Chủ tịch UBMTTQ thị xã

              Sinh năm: 1968                                    

              Quê quán: xã Châu Sơn - thị xã Duy Tiên  

              Trình độ chuyên môn: Đại học Ngoại ngữ - CN tiếng Nga

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 726

              Email: trandinhtien@hanam.gov.vn  

    8. Ông Nguyễn Anh Tuấn

              Chức vụ: Trưởng Ban tuyên giáo Thị ủy

              Sinh năm: 1967

              Quê quán: phường Yên Bắc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp – CN Kế toán doanh nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

    9.  Ông Vũ Kiên

              Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT Thị ủy

              Sinh năm: 1976
              Quê quán: phường Châu Giang – thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: ĐH – Chuyên ngành Tài chính; công tác kiểm tra

             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Điện thoại: 0226 3690 318

              Email: vukien.dt@hanam.gov.vn

   10. Ông Nguyễn Xuân Hòa

              Chức vụ: Trưởng Công an Thị xã

              Sinh năm: 1976

              Quê quán: Xã Tân Thanh – huyện Thanh Liêm

              Trình độ chuyên môn: ĐH ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

   11. Ông Nguyễn Quý Hùng

              Chức vụ: Phó chủ tịch UBND thị xã

              Sinh năm: 1980

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Kế toán

                                                  Thạc sỹ, Ngành Quản lý kinh tế           

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 131

              Email: nguyenquyhung@hanam.gov.vn 

 

THỊ ỦY VIÊN

   12. Ông Nguyễn Như Uy

              Chức vụ: Phó chủ tịch UBND thị xã

              Sinh năm: 1982                                   

              Quê quán: xã Nhật Tân – huyện Kim Bảng

              Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính – Ngân hàng

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 

              Email: nguyennhuuy@hanam.gov.vn

   13. Ông Chu Hồng Cử

              Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Yên Nam

              Sinh năm: 1970                                    

              Quê quán: xã Tiên Sơn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Lao động - Xã hội – CN Quản trị nhân lực

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 375

              Email: chuhongcu@hanam.gov.vn

   14. Ông Nguyễn Tiến Đông

              Chức vụ: Chánh án Tòa án nhân dân Thị xã

              Sinh năm: 1972

              Quê quán: Xã Hoàng Đông – Thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: ĐH - Chuyên ngành pháp luật

                                               Thạc sỹ Luật

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 926

              Email: nguyentiendong@hanam.gov.vn

    15. Ông Nguyễn Văn Vịnh 
              Chức vụ: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thị xã
              Sinh năm: 1975
              Quê quán: Xã Liêm túc – huyện Thanh Liêm – tỉnh Hà Nam
              Trình độ chuyên môn: ĐH – CN Tư pháp

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 

              Email: 

   16. Ông Vũ Mạnh Hải 
              Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý đô thị Thị xã  
              Sinh năm; 1971
              Quê quán: phường Yên Bắc - thị xã Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Đại học – CN Thủy nông cải tạo đất
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Email: vumanhhai@hanam.gov.vn

    17. Ông Nguyễn Mạnh Đạt

              Chức vụ: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã

              Sinh năm: 1978

              Quê quán: xã Hoàng Đông - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

    18.  Ông Lê Mạnh Hà

             Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp

             Sinh năm: 1976

             Quê quán: Tiên Ngoại - thị xã Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Tư pháp và Hành chính Nhà nước

             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

    19. Ông Phạm Huy Hoàng 
              Chức vụ: Trưởng phòng Văn hóa và thông tin thị xã
              Sinh năm: 1974
              Quê quán: Phường Hòa Mạc - thị xã Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Quản lý kinh tế 
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Điện thoại: 0226 3830 726
              Email: phamhuyhoang@hanam.gov.vn 

    20. Ông Phạm Văn Thập 

              Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế thị xã  
              Sinh năm: 1975

              Quê quán: xã Tiên Nội - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp – CN Kinh tế nông nghiệp

                                                  Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Email: phamvanthap@hanam.gov.vn

    21. Ông Nguyễn Văn Khuyến

              Chức vụ:Trưởng phòng LĐTB&XH thị xã

              Sinh năm: 1967

              Quê quán: phường Yên Bắc  - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học – CN Quản trị kinh doanh

                                                   Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

    22. Ông Trịnh Vũ Trung
              Chức vụ: Trưởng phòng Nội vụ thị xã
              Sinh năm: 1973
              Quê quán: Phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: ĐH Tài chính
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Email: trinhvutrung@hanam.gov.vn

    23. Ông Bùi Đình Thanh
              Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo thị xã
              Sinh năm: 1976
              Quê quán: xã Tiên Ngoại - thị xã Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: ĐH Sư phạm
                                                  Thạc sỹ - Quản lý giáo dục
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

    24. ÔngTrần Quốc Đạt

             Chức vụ: Giám đốc Ban Quản lý các dự án thị xã

             Sinh năm: 1975

             Quê quán: Huyện Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội

             Trình độ chuyên môn: Đại học Giao thông vận tải

             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

             Email: tranquocdat@hanam.gov.vn 
    25. Bà Nguyễn Khánh Thơ 

              Chức vụ: Bí thư Đảng ủy phường Duy Hải

              Sinh năm: 1978 

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã Duy Tiên 

              Trình độ chuyên môn: Đại học – CN Luật kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 280

              Email: nguyenkhanhtho@hanam.gov.vn  

    26. Ông Nguyễn Văn Thạch

              Chức vụ: Giám đốc trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao
              Năm sinh: 1984

              Quê quán: Phường Châu Giang – thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 

              Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp
    27. Bà Chu Thị Hồng

              Chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã

              Sinh năm: 1981                                 

              Quê quán: xã Tiên Sơn - thị xã Duy Tiên   

              Trình độ chuyên môn: Đại học Khoa học XH&NV – CN Xã hội học

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 591

    28. Ông Trần Hạng Vũ 
             Chức vụ : Chánh văn phòng Thị ủy
            
Sinh năm: 1977
             Quê quán : Phường Duy Hải - thị xã Duy Tiên
             Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, ngành Tư pháp- Hành chính.
             Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

    29. Ông Phạm Hồng Thắng

              Chức vụ: Phó trưởng Ban tuyên giáo Thị ủy

              Sinh năm: 1976

              Quê quán: Xã Tiên Tân – Thành phố Phủ Lý

              Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế - Chính trị

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

    30. Bà Lưu Thị Hương Lan

              Chức vụ: Phó trưởng Ban dân vận

              Sinh năm: 1979

              Quê quán: phường Châu Giang - thị xã  Duy Tiên  

              Trình độ chuyên môn: Đại học Thương mại

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp    

   31. Ông Nguyễn Văn Tời

              Chức vụ: Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường Yên Bắc

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: Phường Yên Bắc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

   32. Ông Nguyễn Quốc Hiến

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ xã Tiên Sơn

              Sinh năm: 1966

              Quê quán: xã Tiên Sơn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

   33. Ông Lê Tuấn Thanh

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND phường Châu Giang

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: Phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

   34.  Bà Nguyễn Thị Tố Uyên 
             Chức vụ: Phó trưởng ban Tổ chức Thị ủy
             Sinh năm: 1982
             Quê quán: Xã Hoàng Đông – thị xã Duy Tiên 
             Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Quản lý đất đai
             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
             Email: nguyenthitouyen@hanam.gov.vn

   35. Bà Phạm Thị Tiền Giang
              Chức vụ: Chủ tịch Hội nông dân thị xã
              Sinh năm: 1983
              Quê quán: Phường Yên Bắc - thị xã Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Đại học NN, Đại học Luật    

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp    

    36. Bà Phạm Thị Tâm

               Chức vụ: Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ thị xã

               Sinh năm: 1976

               Quê quán: Phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: Đại học Công tác xã hội
               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C