Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên tổ chức họp giao ban Quý I/2024   |    Về việc tạm dừng công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch    |    V/v đề nghị cấp giấy phép môi trường của nhà máy sản xuất mây tre đan tại CCN Hoàng Đông thị xã Duy Tiên    |    Bộ Luật hình sự 2015   |    Đề án tóm tắt sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025   |    Ủy ban MTTQ phường Tiên Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Thư viện ảnh

Tên đường, phố thị xã Duy Tiên
Khánh thành Chợ Hòa Mạc
Quyết định thị xã Duy Tiên
ĐH Đảng bộ xã Chuyên Ngoại lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2020-2025
ĐH Đảng bộ phường Tiên Nội lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2020-2025
ĐH Đảng bộ phường Duy Hải lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025
ĐH Đảng bộ phường Đồng Văn lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025
ĐH Đảng bộ phường Châu Giang lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025
ĐH Đảng bộ phường Bạch Thượng lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025
ĐH Đảng bộ phường Hòa Mạc lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025
ĐH Đảng bộ Quân sự thị xã lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội chi bộ Văn phòng HĐND&UBND thị xã nhiệm kỳ 2020-2025
ĐH Đảng bộ xã Trác Văn lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025
ĐH Đảng bộ xã Mộc Bắc lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2020-2025
ĐH Đảng bộ phường Hoàng Đông lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội chi bộ Phòng Văn hóa và thông tin thị xã nhiệm kỳ 2020-2025
Khai trương cây ATM gạo tại KCN Đồng Văn
Phó thủ tướng Trương Hòa Bình về thăm Duy Tiên 2019
Đón nhận Huân chương
Duy Tiên đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất và bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới
Nguyên chủ tịch nước Trần Đức Lương về thăm huyện Duy Tiên 2014
Thượng tướng Ngô Xuân lịch về thăm huyện
Chủ tịch tặng hoa các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2013
Các đ/c tham quan dụng cụ tự tạo trong lễ huấn luyện quân 2013
Trạm Y tế xã Châu Sơn đón Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia
Trạm Y tế xã Châu Sơn đón Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia
Trạm Y tế xã Châu Sơn đón Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gieo những hạt giống trong lễ hội tịch điền 2012
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang Phát lệnh xuống đồng trong lễ hội tịch điền 2012
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang Cầy trong lễ hội Tịch Điền 2012
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII
ĐH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010-2015
ĐH Đảng nhiệm kỳ 2010-2015
ĐH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010-2015
ĐH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010-2015
ĐH Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015
ĐH Đảng nhiệm kỳ 2010-2015
ĐH Đảng nhiệm kỳ 2010-2015
ĐH Đảng nhiệm kỳ 2010-2015
ĐH Đảng nhiệm kỳ 2010-2015
ĐH Đảng nhiệm kỳ 2010-2015
ĐH Đảng nhiệm kỳ 2010-2015
ĐH Đảng nhiệm kỳ 2010-2015
ĐH Đảng nhiệm kỳ 2010-2015
ĐH Đảng nhiệm kỳ 2010-2015
ĐH Đảng nhiệm kỳ 2010-2015
ĐH Đảng nhiệm kỳ 2010-2015
Tịch điền 2010
Tịch điền 2010
Tịch điền 2010
Tịch điền 2010
Tịch điền 2010
Tịch điền 2010
Đại hội TDTT huyện Duy Tiên lần thứ VI
Ảnh giao lưu tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Ảnh giao lưu tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Ảnh giao lưu tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Ảnh giao lưu tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Ảnh giao lưu tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Lễ khai giảng năm học mới trường THPT Nguyễn Hữu Tiến
Ảnh Lễ khai giảng trường THPT Nguyễn Hữu Tiến
Ảnh thày hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Hữu Tiến đánh trống khai giảng năm học mới 2009-2010
Hình ảnh Lễ khai giảng trường THPT Nguyễn Hữu Tiến
Ảnh đ/c Phó Chủ tịch HĐND huyện nhận hoa chức mừng tại Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Ba.
Ảnh đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ nhận hoa chúc mừng tại Lễ đón nhận huân chương lao động hạng Ba
Ảnh đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện nhận hoa chúc mừng tại Lễ đón Huân chương lao động hạng Ba.
Ảnh đ/c Phó Chủ tịch HĐND huyện nhận hoa chức mừng tại Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Ba.
Ảnh đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện nhận hoa chúc mừng tại Lễ đón Huân chương lao động hạng Ba.
Ảnh đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện nhận hoa chúc mừng tại Lễ đón Huân chương lao động hạng Ba.
Ảnh đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện nhận hoa chúc mừng tại Lễ đón Huân chương lao động hạng Ba.
Ảnh các đ/c lãnh đạo Huyện uỷ-HĐND-UBND huyện đón nhận Huân chương lao động hạng Ba
Ảnh Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Một số hình ảnh về đội bóng đoàn thanh niên CNVC Huyện Duy Tiên
Đại hội Hội LHTN huyện Duy Tiên NK 2009-2014
Đại hội Hội LHTN huyện Duy Tiên
Lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn năm 2009 (Duy Tiên,Hà Nam)
Tịch điền Đọi Sơn 2009
Tịch điền Đọi Sơn 2009
Tịch điền Đọi Sơn 2009
Tịch điền Đọi Sơn 2009
Tịch điền Đọi Sơn 2009
Tịch điền Đọi Sơn 2009
Thi đấu vật tại Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2009
Tịch điền Đọi Sơn 2009
Tịch điền Đọi Sơn 2009
Tịch điền Đọi Sơn 2009
Tịch điền Đọi Sơn 2009
Tịch điền Đọi Sơn 2009
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C