Sử dụng kinh phí duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều   |    Hội nghị bàn các giải pháp xử lý các vi phạm về đất đai tôn giáo    |    Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam   |    hội nghị xét duyệt các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng ngành Giáo dục    |    Nga trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới trình làng vaccine COVID-19   |    Bắc Bộ sắp có mưa lớn kéo dài   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Thư giãn
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Mặt trận Tổ quốc các cấp

Một số kinh nghiệm trong tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ các cấp ở huyện Duy Tiên, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Cập nhật lúc: 5/27/2019 5:56:00 PM
Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân. Đại hội MTTQ các cấp có nhiệm vụ đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua, chỉ rõ những hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm để xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới. Thông qua Đại hội lấy ý kiến đóng góp về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam, đồng thời củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận, nhất là cán bộ chủ chốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Thông tri số 11- Ttr/TU, 26/03/2018, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội MTTQ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2019 -2024; Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Thông tri số 15 - TTr/HU, ngày 10/4/2018 về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Căn cứ Thông tri số 15-Ttr/HU, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, các xã, thị trấn chủ động tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp theo tinh thần Thông tri 15-Ttr/HU.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, kế hoạch chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024 trên địa bàn huyện. Quá trình tổ chức Đại hội, MTTQ huyện đã quan tâm hướng dẫn cấp xã từ công tác chuẩn bị, tuyên truyền, xây dựng văn kiện và nhân sự Đại hội. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện chủ động phối hợp với cấp ủy cơ sở rà soát, nắm tình hình nhân sự tham gia Ủy ban, Ban Thường trực và nhân sự chủ chốt Ủy ban MTTQ cấp xã. 100% các xã, thị trấn đều xây dựng phương án nhân sự trên cơ sở về cơ cấu, số lượng, thành phần theo hướng dẫn chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện. Kết quả đến ngày 22/3/2019, trên địa bàn huyện 18/18 đơn vị xã, thị trấn đã tiến hành Đại hội xong. Nhìn chung Đại hội MTTQ cấp xã, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã chuẩn bị chu đáo về nội dung, văn kiện, Đề án nhân sự, chương trình, kịch bản điều hành, trang trí, tuyên truyền sôi động, nhiều hình thức phong phú, điều hành Đại hội nghiêm túc, đảm bảo thời gian quy định. Ủy ban MTTQ khóa mới đều đảm cơ cấu, thành phần, đảm bảo tính đại diện, tính tiêu biểu, tính thiết thực, hiệu quả. Tổng số Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp xã là: 645 người, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã là: 54 người. Thành công của Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã là điều kiện thuận lợi để Đại hội MTTQ  Việt Nam huyện Duy Tiên, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tổ chức thành công trong 2 ngày 15, 16 tháng 5 năm 2019. Kết quả Đại hội nhiệm kỳ 2015 -2019 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tiêu biểu như: Thực hiện phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; hàng năm nhân tháng cao điểm “vì người nghèo”  huyện đã chủ động tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp xây dựng quỹ, kết quả, toàn huyện đã thu được trên 1,6 đồng; đã tiếp nhận các nguồn xã hội hóa hỗ của tỉnh và tích cực vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn huyện, kết quả đã xây mới được 112 nhà ở với tổng kinh phí 2.893.100.000 đồng. Công tác chăm lo tết người nghèo được MTTQ, các tổ chức thành viên quan tâm phối hợp, đã tặng 2.626 suất quà trị giá 756.890.000 đồng; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã phát huy sinh hoạt văn hóa truyền thống, nếp sống văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện tốt, các hủ tục lạc hậu dần dần được loại bỏ. Đến hết năm 2018, tỷ lệ khu dân cư văn hóa đạt 99% (tăng 7% so với đầu nhiệm kỳ và vượt 14% chỉ tiêu ĐH); gia đình văn hóa đạt 94,4% so với số hộ đăng ký (vượt 9% chỉ tiêu ĐH); 100% khu dân cư có điểm sinh hoạt văn hóa tập trung, có 85% khu dân cư có sân bãi tập thể dục, thể thao thường xuyên, 214 câu lạc bộ thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ ...


Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Duy Tiên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019 - 2024  đã hiệp thương cử 55 ông bà tham gia Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ mới; Ban thường trực gồm 03 ông bà (trong đó 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 01 Ủy viên Thường trực). Đại hội đã hiệp thương cử 20 ông bà đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019- 2024.


Từ thành công của Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ở huyện Duy Tiên đã rút ra một số kinh nghiệm như sau:


Một là: Do có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của các cấp ủy Đảng, trong đó đặc biệt chú trọng làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.


Hai là: Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tập trung chuẩn bị tốt nội dung dự thảo Báo cáo chính trị; chương trình hành động của MTTQ Việt Nam cấp xã; Báo cáo kiểm điểm; Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã với số lượng hợp lý, đảm bảo theo sự chỉ đạo của cấp trên. Đánh giá kết quả thực hiện vai trò, trách nhiệm các thành viên của nhiệm kỳ trước để thay đổi hoặc tiếp tục tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới. 


Ba là: phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, trong đó dân chủ phải gắn với kỷ cương và công bằng xã hội.


Bốn là: tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát cơ sở; lấy địa bàn khu dân cư, hộ gia đình là trung tâm để tuyên truyền, vận động. Coi trọng việc xây dựng mô hình điểm ở khu dân cư và các cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố.


Năm là: quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp. Thực hiện tốt nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động, tôn trọng, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Chủ động tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra; làm tốt công tác thi đua khen thưởng; đồng thời, coi trọng sơ - tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng những điển hình tiên tiến.


Trần Đình Tiến - TVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Duy Tiên

  

 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
   Ủy ban MTTQ thị xã phối hợp tổ chức khởi công xây nhà cho hộ nghèo gia đình bà Nguyễn Thị Cậy, Tổ dân phố Bạch Xá, phường Hoàng Đông (08/08)
  Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Duy Tiên lần thứ Tư, nhiệm kỳ 2019-2024 (30/07)
  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị phản biện xã hội  (23/05)
  Kết quả ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã  (22/05)
  Ủy ban MTTQ thị xã Duy Tiên: Vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn (01/04)
  THƯ KÊU GỌI Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn  (01/04)
   Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Duy Tiên tổ chức công bố Quyết định thành lập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tiên Sơn (30/03)
   Ủy ban MTTQ tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng tặng quà tết cho 869 hộ nghèo thị xã Duy Tiên xuân Canh Tý 2020 (12/01)
  UBMTTQ tỉnh phối hợp với UBMTTQ huyện Duy Tiên tuyên truyền, phổ biến một số luật mới ban hành và các nghị quyết tại kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII (26/12)
  Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Duy Tiên thăm và chúc mừng Giáng sinh 2019 tại một số xứ họ đạo trên địa bàn huyện (24/12)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến nhân dân   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước   Thư giãn    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C