Sử dụng kinh phí duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều   |    Hội nghị bàn các giải pháp xử lý các vi phạm về đất đai tôn giáo    |    Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam   |    hội nghị xét duyệt các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng ngành Giáo dục    |    Nga trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới trình làng vaccine COVID-19   |    Bắc Bộ sắp có mưa lớn kéo dài   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Thư giãn
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Công an Duy Tiên triển khai thực hiện Cuộc vận động “xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”
Cập nhật lúc: 3/6/2017 2:38:00 PM
"Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng để quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Công an tỉnh và nội dung, biện pháp thực hiện cuộc vận động; Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng tới cán bộ, chiến sỹ lực lượng công an; Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; Tổ chức tọa đàm “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”; Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tiên đại chúng về cuộc vận động, kịp thời biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; Đẩy mạnh phong trào “Tự học, tự rèn” trong cán bộ, chiến sỹ; Nêu cao trách nhiệm, vai trò gương mẫu của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, đoàn thể, nhất là người đứng đầu trong thực hiện cuộc vận động…" là 7 nội dung ký giao ước thi đua thực hiện Cuộc vận động “xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” được lực lượng công an huyện nhà quyết tâm hoàn thành năm 2017.

Sáng ngày 06/3/2017, Công an huyện Duy Tiên tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Cuộc vận động “xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đồng chí Đại tá Trương Minh Côn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động “xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Phạm Hồng Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tới dự.Các đại biểu dự hội nghị


Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung cơ bản của Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11 của Bộ Công an, Kế hoạch số 64/KH-CAT-PX15 ngày  06/02/2017 của Công an tỉnh Hà Nam về triển khai Cuộc vận động “xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Thông tri số 11-TT/HU ngày 28/02/2017 của Huyện ủy Duy Tiên về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện cuộc vận động; Nghị quyết số 10-NQ/ĐU ngày 28/02/2017 của Đảng ủy Công an huyện Duy Tiên về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện cuộc vận động. Với mục đích giúp cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện và lực lượng Công an xã, thị trấn nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động, từ đó nêu cao ý thức tự giác xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng; tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh; tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, các đại biểu dự hội nghị cũng được quán triệt nội dung của Kế hoạch số 109/KH ngày 28/02/2017 của Công an huyện Duy Tiên triển khai Cuộc vận động.
Đội trưởng các đội, Trưởng đồn, Bí thư Chi đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội phụ nữ - Công an huyện và Trưởng Công an các xã, thị trấn đã ký kết giao ước thi đua


Tại hội nghị, đội trưởng các đội, Trưởng đồn, Bí thư Chi đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội phụ nữ - Công an huyện và Trưởng Công an các xã, thị trấn đã ký kết giao ước, biểu thị sự quyết tâm phấn đấu hoàn thành 07 nội dung thi đua.


Đồng chí Đại tá Trương Minh Côn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động “xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Trương Minh Côn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động “xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” Công an tỉnh đánh giá cao quyết tâm của lực lượng công an huyện và công an các xã, thị trấn trong việc tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ của lực lượng Công an huyện phải nâng cao nhận thức về cuộc vận động; trong quá trình triển khai cần gắn cuộc vận động với quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/BCT ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11 ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an; Tăng cường bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp của người chiến sỹ công an đến từng cán bộ, chiến sỹ -  “Coi trọng đạo đức nghề nghiệp cao hơn nghề nghiệp”; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; Coi trọng công tác tuyên truyền, công tác thi đua khen thưởng với phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp để dẹp cái xấu”; Xây dựng và tổ chức các diễn đàn công an đối thoại với nhân dân; Triển khai cuộc vận động phải sát thực, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương…


Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam Trương Minh Côn (ảnh trên) và Chủ tịch UBND huyện Duy Tiên Phạm Hồng Thanh (ảnh dưới) trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuât sắc


Tại hội nghị, Các tập thể và cá nhân thuộc lực lượng Công an huyện có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tết Nguyên đán 2017 đã được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện./.

Tin&ảnh: Hoàng Hồng

 

 

 

 

 

 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Tổ chức cuộc thi ‘Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ’ (13/04)
  Ban Bí thư: Chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự khóa mới (19/08)
   Ra mắt sách ảnh ''''50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'''''''' (13/08)
   Duy Tiên cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05 trong giải quyết nhiệm vụ trọng tâm (18/06)
  Đảng ủy TT Hòa Mạc: Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (31/05)
   Học và làm theo Bác ở thôn Dĩ Phố (18/04)
  Đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác ở hội phụ nữ xã Mộc Bắc  (25/03)
  Học và làm theo gương Bác ở Trường Mầm non Trác Văn (16/08)
   Duy Tiên: Phát động và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ III – năm 2018. (12/06)
  Phụ nữ Duy Tiên tích cực học tập, làm theo Bác (23/05)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến nhân dân   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước   Thư giãn    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C