Kỳ vọng tạo ra những kỳ tích mới   |    Thẩm quyền và trách nhiệm!   |    Quy định của Ban Bí thư về cơ cấu tổ chức của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh   |    Học Bác, điều cốt yếu nhất là học thật, làm thật   |    Vận dụng “Ngoại giao cây tre Việt Nam” trong đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa   |    Lực lượng vũ trang thị xã Duy Tiên tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng LLVT giai đoạn 2019-2024   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Văn hoá - Xã hội

Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên tổ chức họp giao ban Quý I/2024
Cập nhật lúc: 4/16/2024 10:05:00 AM
Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã tổ chức họp giao ban Quý I/2024
 

 

 

 

Ngày 10/04/2024. Tại Hội trường Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã tổ chức họp giao ban Quý I/2024. Đồng chí Nguyễn Như Uy – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã chủ trì hội nghị.

Trong Quý I năm 2024, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) thị xã luôn chủ động bám sát Nghị quyết của HĐQT, văn bản chỉ đạo của Ngân hàng cấp trên và Thị ủy, HĐND, UBND thị xã để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng đã đề ra; đến hết 31/03/2024, UBND thị xã đã chuyển sang NHCSXH số tiền là 1.000 triệu đồng để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao, nguồn vốn đạt 4.892 triệu đồng. BĐD NHCSXH thị xã chỉ đạo NHCSXH phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, các xã, phường và Hội đoàn thể nhận ủy thác tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các chính sách tín dụng ưu đãi, quyền lợi, trách nhiệm của khách hàng khi vay vốn NHCSXH nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc sử dụng vốn vay và ý nghĩa của việc tham gia gửi tiền tiết kiệm; thực hiện tốt công tác kiện toàn nhân sự, công tác kiểm tra, giám sát đối với các xã, phường, tổ TK&VV và các hộ vay vốn. Đến 31/03/2024: Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 559.525 triệu đồng, tăng 18.276 triệu đồng so với năm 2023, tương đương tăng trưởng 3,4%; hoàn thành 97,5% kế hoạch Trung ương giao. Tổng doanh số cho vay quý I/2024 đạt 55.736 triệu đồng, lũy kế KH vay vốn từ đầu năm là 229 khách hàng, Số KH còn dư nợ là 11.054 khách hàng (7.490 hộ vay vốn). Tổng doanh số thu nợ quý I/2024 toàn thị xã đạt 37.391 triệu đồng. Dư nợ bình quân đạt 34,9 tỷ đồng/đơn vị cấp xã; 2,6 tỷ đồng/Tổ TK-VV; 74,7 triệu đồng/hộ vay. Trong đó: dư nợ bằng nguồn vốn Trung ương là  514.692 tỷ đồng, chiếm 95,09% tổng dư nợ; dư nợ bằng nguồn vốn địa phương là 26,5 tỷ đồng, chiếm  tỷ trọng 4,9% tổng dư nợ. Từ kết quả đạt được cho thấy hoạt động ủy thác đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội, quy mô tín dụng ngày càng được mở rộng, tạo sinh kế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương, đồng thời giúp các tổ chức hội duy trì, gắn kết hội viên trong việc tổ chức các phong trào hội, qua đó góp phần thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV đã đề ra.

 
          
Đồng chí Nguyễn Như Uy – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã,

Trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã chủ trì hội nghị

 

Tại Hội nghị, trên cơ sở các ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Như Uy – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH thị xã kết luận hội nghị đề nghị các thành viên BĐD HĐQT NHCSXH thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, các hội, đoàn thể căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công và quy chế phối hợp thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao trong năm 2024. Trong đó phấn đấu: Hoàn thành kế hoạch tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng, kế hoạch huy động vốn được giao; Các đồng chí chủ tịch xã, phường nâng cao hơn nữa công tác quản lý nhà nước về tín dụng chính sách; Nâng cao chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ quá hạn phấn đấu đến 30/06/2023 ở mức bằng hoặc dưới 0,06; Tiếp tục thực hiện phân tích, rà soát các hộ không có khả năng trả nợ sau đối chiếu, phân loại nợ tại các xã, phường; 100% nợ đến hạn được thu hồi và xử lý theo quy trình tín dụng, trong đó tỷ lệ thu nợ phân kỳ đạt 80%, thu nợ cuối kỳ trên 90%; Tiếp tục, thường xuyên thực hiện việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV, kiên quyết củng cố các Tổ hoạt động kém hiệu quả, nâng cao chất lượng ủy thác của các Hội đoàn thể; tiếp tục tuyên truyền dịch vụ Moblie Banking, tiếp tục triển khai dịch vụ mở tài khoản an sinh đến khách hàng; 100% Điểm giao dịch xã đạt chuẩn theo quy định, các phiên giao dịch đạt hiệu quả, chất lượng, an toàn theo đúng quy định; Thực hiện tốt chương trình kiểm tra giám sát của ban đại diện thị xã, kiểm tra nội bộ;…

Tin: Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Duy Tiên.

 

 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh lao động thị xã Duy Tiên tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 (17/05)
  Ủy ban MTTQ phường Tiên Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029 (21/03)
   MTTQ xã Mộc Nam tổ chức Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029 (18/03)
  Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ xã Yên Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (18/03)
  Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên phường Bạch Thượng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (18/03)
  Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị lễ phát động tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân (18/03)
  Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội năm 2024 (18/03)
   Tổng kết Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trong cấp học giáo dục mầm non giai đoạn 2020 - 2024 (15/03)
  Quyết định số 22 góp phần đảm bảo đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội (13/03)
  Tổng duyệt Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn Xuân Giáp Thìn 2024 (14/02)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C