Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên tổ chức họp giao ban Quý I/2024   |    Về việc tạm dừng công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch    |    V/v đề nghị cấp giấy phép môi trường của nhà máy sản xuất mây tre đan tại CCN Hoàng Đông thị xã Duy Tiên    |    Bộ Luật hình sự 2015   |    Đề án tóm tắt sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025   |    Ủy ban MTTQ phường Tiên Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Mặt trận Tổ quốc các cấp

Đại hội Đại biểu MTTQ phường Bạch Thượng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Cập nhật lúc: 1/26/2024 3:47:00 PM
Sáng ngày 26/01, UBMTTQ phường Bạch Thượng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XVII nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tới dự có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã; đồng chí Phạm Thị Tâm - Phó Chủ tịch UBMTTQ thị xã và 105 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường

 
Các đại biểu dự hội nghị

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ phường Bạch Thượng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, củng cố tăng cường và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII được triển khai rộng khắp. Hàng năm, chỉ đạo các tổ dân phố tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đảm bảo trang trọng, vui tươi, phấn khởi. Vận động nhân dân góp công, góp của tu sửa, nâng cấp các công trình văn hóa ở tổ dân phố, lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường, chỉnh trang các khu dân cư phù hợp cảnh quan đô thị văn minh. Công tác chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm. Ủy ban MTTQ đã vận động các tầng lớp nhân dân, nhà hảo tâm ủng hộ quỹ vì người nghèo được trên 200 triệu đồng, cùng với UBMTTQ các cấp hỗ trợ sửa chữa xây mới nhà ở cho 13 hộ nghèo với tổng số tiền 620 triệu đồng, ủng hộ quỹ công tác cứu nạn, cứu trợ, phòng chống thiên tai, quỹ phòng chống dịch Covid - 19, quỹ khuyến học được trên 400 triệu đồng. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, công tác tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới được triển khai thực hiện hiệu quả.

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ủy ban MTTQ phường Bạch Thượng phấn đấu hàng năm 100% khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, mỗi khu dân cư có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình. 100% hộ nghèo, cận nghèo được Ủy ban MTTQ các cấp hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi tặng quà nhân dịp lễ, tết. Đến cuối nhiệm kỳ hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa ít nhất 3 nhà đại đoàn kết. Để hoàn thành các chỉ tiêu này, Ủy ban MTTQ phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân. Củng cố bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ mặt trận và xây dựng khu dân cư đoàn kết, hạnh phúc.

Tham luận tại đại hội, các đại biểu nêu kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân, đoàn viên hội viên thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt công tác giải phòng mặt bằng phục vụ xây dựng các dự án và đề xuất giải pháp thực hiện thời gian tới.
 


Đồng chí Phạm Thị Tâm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội 
 

Đồng chí Phạm Thị Tâm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội đã biểu dương kết quả Ủy ban MTTQ phường Bạch Thượng đạt được nhiệm kỳ qua và đề nghị UBMTTQ phường tiếp tục tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tuyên truyền thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời căn cứ chương trình hành động đề ra chương trình từng năm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT – XH, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
 


Đại hội đã hiệp thương cử 37 ủy viên UBMTTQ phường nhiệm kỳ 2024 – 2029 


Đại hội đã hiệp thương cử 37 ủy viên UBMTTQ phường nhiệm kỳ 2024 – 2029 và cử đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu MTTQ thị xã./.     


Thùy Hương – Quang Hiếu    

 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Duy Tiên phối hợp với nhà tài trợ trao nhà cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở (05/02)
  Ngày 28/1 sẽ kết thúc lấy nước đợt 1 cho vụ Đông Xuân (26/01)
   Đại hội Đại biểu MTTQ xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (26/01)
  Đại hội đại biểu MTTQ xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (17/01)
  Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Duy Tiên phản biện xã hội đối với dự thảo quy chế hoạt động kinh doanh tại không gian đi bộ (16/01)
  Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Duy Tiên tổ chức hội nghị lần thứ XI tổng kết công tác mặt trận năm 2023 (11/01)
  Thôn Điệp Sơn, xã Yên Nam tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ra mắt mô hình nhà văn hóa kiểu mẫu (06/11)
  Ban Thường trực UBMTTQ thị xã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2023 (12/10)
  UB MTTQ thị xã tập huấn triển khai mô hình điểm “Khu dân cư thông minh UD CNTT trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi số” (20/09)
  Ủy ban MTTQ thị xã Duy Tiên tập huấn, tuyên truyền phân loại rác thải (13/09)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C