Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên tổ chức họp giao ban Quý I/2024   |    Về việc tạm dừng công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch    |    V/v đề nghị cấp giấy phép môi trường của nhà máy sản xuất mây tre đan tại CCN Hoàng Đông thị xã Duy Tiên    |    Bộ Luật hình sự 2015   |    Đề án tóm tắt sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025   |    Ủy ban MTTQ phường Tiên Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
An ninh - Quốc phòng

Duy Tiên tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024
Cập nhật lúc: 1/24/2024 10:49:00 AM
Chiều ngày 23/01, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thị xã Duy Tiên tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.


Các đại biểu dự Hội nghị
 

Quang cảnh Hội nghị
 

Tới dự có đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; đồng chí Ngô Văn Liên - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong BTV Thị ủy; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã; cơ sở giáo dục, thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thị xã, lãnh đạo, đội trưởng các đội nghiệp vụ Công an thị xã, Chủ tịch UBND, Trưởng công an các xã, phường.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thị xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, với nhiều nội dung, hình thức thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, tình hình thực tế tại địa phương, thu hút sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân. Việc nhân rộng các mô hình điển hình được chú trọng; duy trì hiệu quả 22 mô hình toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; 37 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, trong đó 7 mô hình về ANTT. Lực lượng Công an đã phát huy vai trò nòng cốt, làm tốt công tác tham mưu; cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cơ sở giáo dục tổ chức triển khai hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Năm 2023, toàn thị xã có 105/106 khu dân cư, 16 xã, phường, 20 doanh nghiệp, 59 cơ quan, 4 cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Năm 2024, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thị xã tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác đảm bảo ANTT; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; duy trì nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải; chú trọng sơ, tổng kết, kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ ANTQ; quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở TSVM. Phấn đấu 95% khu dân cư, xã, phường, cơ quan, cơ sở giáo dục, ít nhất 75% doanh nghiệp đăng ký đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; xây dựng mới 2 mô hình, 1 điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tham luận tại hội nghị, một số đại biểu đã nêu kinh nghiệm trong công tác đảm bảo ANTT góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao; phối hợp tuyên truyền quản lý học sinh trong việc chấp hành luật GTĐB; xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn về ANTT; triển khai các mô hình; phát huy tích cực đời sống tâm linh, tín ngưỡng tôn giáo gắn với bảo đảm ANTT…và đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024.
 


Đồng chí Ngô Văn Liên - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu kết luận hội nghị


Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Văn Liên - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đề nghị BCĐ phòng chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thị xã thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Bộ công an, của tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; coi trọng công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, cải cách thủ tục hành chính, gắn hài hòa giữa quyền lợi và nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTT; đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, đẩy mạnh tuyên truyền; quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng phong trào, công tác dân vận; tập trung chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở các địa phương phức tạp về TTATXH, các khu công nghiệp, khu đô thị theo hướng xã hội hóa với phương châm “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” đến từng gia đình, khu dân cư, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; Công an thị xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, hướng dẫn xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…

 
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023 được khen thưởng


Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023 được Công an tỉnh, UBND thị xã khen thưởng./.


Ánh Tuyết- Xuân Thắng

 

 

 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Công an tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024 tại thị xã Duy Tiên (19/03)
  Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thị xã Duy Tiên tổng kết công tác GDQP&AN năm 2023 (15/03)
  Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã Duy Tiên triển khai kế hoạch tổ chức ngày hội tòng quân, kế hoạch giao nhân quân năm 2024 (01/02)
  Thường trực Thị ủy Duy Tiên làm việc với BCH Đảng bộ Công an thị xã (01/02)
  Công an thị xã Duy Tiên bắt đối tượng sản xuất pháo nổ trái phép (01/02)
  Cảnh giác trước xu hướng gia tăng lừa đảo trực tuyến (29/01)
  Đảng bộ phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên tổ chức lễ thành lập Chi bộ quân sự phường (29/01)
  Mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Giáp Thìn (10/01)
  Công an thị xã Duy Tiên tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân, nhiệm kỳ 2023-2028 (29/12)
  Lãnh đạo thị xã Duy Tiên thăm, tặng quà chúc mừng giáng sinh tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn (23/12)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C