Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên tổ chức họp giao ban Quý I/2024   |    Về việc tạm dừng công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch    |    V/v đề nghị cấp giấy phép môi trường của nhà máy sản xuất mây tre đan tại CCN Hoàng Đông thị xã Duy Tiên    |    Bộ Luật hình sự 2015   |    Đề án tóm tắt sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025   |    Ủy ban MTTQ phường Tiên Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Xin ý kiến góp ý của nhân dân

Bổ sung quy định sử dụng số định danh cá nhân khi thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã
Cập nhật lúc: 12/13/2023 8:26:00 AM
Trường hợp người thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kê khai số định danh cá nhân thì có thể cắt giảm được phần lớn thông tin cá nhân phải kê khai trên cơ sở khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiết kiệm thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

 Bổ sung quy định sử dụng số định danh cá nhân khi thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã- Ảnh 1.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Dự thảo hướng dẫn cụ thể Khoản 3 Điều 41 Luật Hợp tác xã về cơ quan đăng ký kinh doanh, trình tự, thủ tục, liên thông trong đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; bao gồm các nội dung sửa đổi, bổ sung chính như sau:

Một là, thực hiện Quyết định số 1015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, Dự thảo Nghị định đã sửa đổi quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh cho đối tượng là liên hiệp hợp tác xã. Theo đó, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã đăng ký tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Hai là, thực hiện Nghị quyết số 136/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và quy định tại khoản 4 Điều 114 Luật Hợp tác xã năm 2023, Dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định về việc sử dụng số định danh cá nhân khi thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Theo đó, trường hợp người thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kê khai số định danh cá nhân thì có thể cắt giảm được phần lớn thông tin cá nhân phải kê khai trên cơ sở khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà không yêu cầu phải kê khai lại, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Ba là, bổ sung quy định về việc thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã qua dịch vụ bưu chính nhằm hướng dẫn quy định tại điểm b khoản 2 Điều 41 Luật Hợp tác xã năm 2023.

Bốn là, sửa đổi quy định về đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã qua mạng điện tử theo hướng người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh điện tử và chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử để đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử nhằm tương thích với quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Năm là, bổ sung quy định về việc cho phép người thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký để đảm bảo quyền lợi của mình cũng như xử lý tình trạng hồ sơ bị treo trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không hoàn thiện được hồ sơ theo yêu cầu.

Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

Dự thảo có các nội dung sửa đổi, bổ sung chính như sau:

Bãi bỏ quy định về việc yêu cầu hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nộp lại bản gốc/bản chính giấy chứng nhận đăng ký đã được cấp trước đó khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký mới trong trường hợp giấy chứng nhận đăng ký cũ bị hư hỏng và trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có nhu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo quy định tại Nghị định này nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

Quy định nêu trên không còn cần thiết bởi Dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định về giá trị pháp lý của thông tin trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã là thông tin gốc về đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Do đó, khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký mới, giấy chứng nhận đăng ký cũ tự động chấm dứt hiệu lực pháp lý. Việc bãi bỏ quy định này giúp cắt giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Rút ngắn thời gian hợp tác xã phải thực hiện thông báo tạm ngừng kinh doanh

Dự thảo hướng dẫn về việc tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, bao gồm các nội dung sửa đổi, bổ sung chính như sau:

Quy định rút ngắn thời gian hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải thực hiện thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh từ 15 ngày xuống còn 03 ngày làm việc, đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2023, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có thể nhanh chóng tạm thời rút lui khỏi thị trường, hạn chế phát sinh thêm chi phí.

Bổ sung quy định về việc cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý tạm ngừng kinh doanh cho chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đồng thời với tình trạng pháp lý tạm ngừng kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhằm đảm bảo cung cấp thông tin chính xác về tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tạm ngừng kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

  Nguồn tin: Chinhphu.vn


 


CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Đề án tóm tắt sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 (25/03)
  Đề xuất quy định cấp, quản lý, sử dụng thẻ cán bộ, công chức, viên chức (22/12)
  Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng 2% đến hết ngày 30/6/2024 (08/12)
  Đề xuất cơ chế tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2024 (04/12)
  Từ 1/7/2024, bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của cơ quan nhà nước (03/12)
  Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký, lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc (17/11)
  Đề xuất quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật (03/11)
  Tiêu chí xem xét thuốc cần quy định điều kiện, tỷ lệ thanh toán BHYT (23/10)
  Đề xuất phân loại hợp tác xã theo 4 quy mô (19/10)
  Khen thưởng, khuyến khích tổ chức, cá nhân tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (05/10)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C