Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2023   |    Điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng   |    Liên đoàn lao động thị xã Duy Tiên tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2023   |    Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo   |    Sửa quy định về kê khai, thu, nộp phí, lệ phí   |    Quy định số 132-QĐ/TW - Bước tiến mới về kiểm soát quyền lực Nhà nước, phòng chống tham nhũng, tiêu cực   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Kinh tế - Chính trị

Xã Chuyên Ngoại đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Cập nhật lúc: 11/19/2023 3:56:00 PM
Xã Chuyên Ngoại vừa tổ chức lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tới dự có đồng chí Trần Thị Kim Nhung - Ủy viên Thường trực Ủy ban pháp luật Quốc hội, đồng chí Vũ Trọng Bình - Cục trưởng Cục việc làm Bộ Lao động &TBXH, đồng chí Nguyễn Hồng Khanh - Phó Cục trưởng Cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp &PTNT, Giáo sư sử học Lê Văn Lan, đồng chí Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Kiều Hữu Tuyển - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các sở, cơ quan, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo Thị ủy - HĐND - UBND thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của thị xã, lãnh đạo một số xã, phường của thị xã, con em quê hương thành đạt đang công tác, sinh sống trên khắp mọi miền Tổ quốc
 

 

Các đại biểu dự buổi lễ
 

Qua gần 3 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, với sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng, chính quyền và người dân, bộ mặt nông thôn của Chuyên Ngoại có những chuyển biến rõ rệt. Nổi bật là địa phương đã tận dụng mọi nguồn lực để đầu tư phát triền sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, TTCN, ngành nghề nông thôn, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cảnh quan môi trường, xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2022 là 69,2 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiểu còn 0,77%. Hệ thống cơ sở hạ tầng cơ bản đảm bảo cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Lĩnh vực giáo dục đào tạo, thu hút nhân lực luôn được ưu tiên hàng đầu. Cơ sở vật chất văn hóa, môi trường ngày càng đươc củng cố và nâng cao. Địa phương đã huy động 350 tỷ đồng cho xây dựng NTM, trong đó ngân sách tỉnh 48,6 tỷ đồng, ngân sách thị xã 98,82 tỷ đồng, ngân sách xã 16,64 tỷ đồng, nguồn vốn khác 25, 44 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 160,5 tỷ đồng, trong đó có 800 hộ dân hiến đất, dịch tường và các công trình phụ trợ với tổng số tiền trên 100 tỷ đồng. Xã Chuyên Ngoại đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao tại Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 12/7/ 2023.
 


Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao cho xã Chuyên Ngoại


 Đồng chí Nguyễn Văn Lượng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu chúc mừng cán bộ và nhân dân xã Chuyên Ngoại, đồng chí Nguyễn Văn Lượng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy biểu dương kết quả địa phương đạt được trong quá trình xây dựng NTM nâng cao và đề nghị Chuyên Ngoại tiếp tục đề cao trách nhiệm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về NTM nâng cao, coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nhanh chóng khắc phục hạn chế giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc động viên các tầng lớp nhân dân trong xã chung tay xây dựng NTM, xây quê hương giàu đẹp văn minh. Trước hết, tập trung các giải pháp hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn trong giai đoạn tiếp theo. Quan tâm lãnh đao chỉ đạo, tranh thủ các nguồn vốn, ưu tiên bố trí nguồn lực tập trung hoàn thiện nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa tại các thôn xóm, đẩy mạnh hợp tác liên kết ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển sản xuất hiệu quả, bền vững, nâng cao chất lượng và giá tri gia tăng trên sản phẩm nhằm mục tiêu tăng thu nhập cho người dân. Huy động sự vào cuộc tích cực của các hội, đoàn thể trong vận động đoàn viên hội viên và nhân dân tham gia vệ sinh môi trường, phát huy vai trò nêu gương của bản thân, cán bộ, đảng viên và gia đình trong giữ gìn VSMT nơi công tác và nơi cư trú. Xây dưng và thực hiện thói quen nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh công cộng gắn với đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh và rà soat sửa đổi bổ xung thực hiện có hiệu quả các quy ước, hương ước của thôn xóm. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, vận động nhân dân thực hiện việc cưới, việc tang đúng quy định. Đồng chí cũng tin tưởng rằng với truyền thống cách mạng của địa phương, đảng bộ và nhân dân xã Chuyên Ngoại sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững trên địa bàn thị xã.
 


Các tập thể, cá nhân được UBND thị xã và xã Chuyên Ngoại khen thưởng có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM nâng cao

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được UBND thị xã và xã Chuyên Ngoại khen thưởng có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM nâng cao./.Thùy Hương - Quang Hiếu

 

 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Hoàn thành đề án vị trí việc làm trong quý II/2024 (29/11)
  Thường trực HĐND thị xã thống nhất các ý kiến, kiến nghị của cử tri và một số nội dung khác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Mười Hai - HĐND thị xã khóa XX (27/11)
  Công điện của Thủ tướng Chính phủ về điều hành tăng trưởng tín dụng những tháng cuối năm 2023 (27/11)
  Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội năm 2024 (26/11)
   Thị ủy Duy Tiên tập huấn sử dụng chữ ký số năm 2023 (24/11)
  Giá xăng, dầu tiếp tục giảm (23/11)
  Duy Tiên phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng sinh thái (22/11)
  Thị ủy Duy Tiên tọa đàm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng (22/11)
  Thường trực Thị ủy làm việc với BCH Đảng bộ phường Châu Giang về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường (22/11)
  Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử (20/11)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C