Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2023   |    Điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng   |    Liên đoàn lao động thị xã Duy Tiên tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2023   |    Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo   |    Sửa quy định về kê khai, thu, nộp phí, lệ phí   |    Quy định số 132-QĐ/TW - Bước tiến mới về kiểm soát quyền lực Nhà nước, phòng chống tham nhũng, tiêu cực   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Kinh tế - Chính trị

Duy Tiên: Giao ban công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và thảo luận về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Cập nhật lúc: 11/15/2023 3:20:00 PM
Sáng ngày 15/11/2023, UBND thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị Giao ban công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; thảo luận về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch năm 2024 và tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, định hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Ngô Văn Liên – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã và đồng chí Nguyễn Quý Hùng - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị

 
Quang cảnh hội nghị
 

Trong tháng 10, UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội một số nội dung chính như: tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm; xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; Quản lý quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án thu hút đầu dư, đặc biệt là các dự án trọng điểm như: Dự án đầu tư xây dựng 05 tuyến đường trục chính thuộc Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000  Khu vực trung tâm đô thị Duy Tiên theo hình thức đối tác công tư (PPP) hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao (BT), Dự án Khu nhà ở đô thị Quang Thành tại phường Yên Bắc; Dự án Khu nhà ở Chợ Lương...; Chỉ đạo tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn; Chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu Đề án 06 của Chính phủ; Chỉ đạo 6 xã, phường: Chuyên Ngoại, Yên Nam, Duy Minh, Duy Hải, Bạch Thượng, Yên Bắc tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vưc phòng thủ năm 2023 bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị; Chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác cải cách hành chính, công tác tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn.


Đ/c Nguyễn Quý Hùng - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu tại hội nghị

 

Tại hội nghị các đại biểu đại diện các ngành của thị xã đã báo cáo những kết quả đạt được của tháng 10, những khó khăn hạn chế còn tồn tại và định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới để hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2023. Trong đó tập trung vào: Công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, chính sách an sinh xã hội, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, an ninh trật tự, an toàn giao thông; tỷ lệ người tham gia BHYT; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, chấm điểm cải cách thủ tục hành chính…Cùng với đó, các đại biểu cũng tham gia ý kiến vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch năm 2024 và dự thảo Báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, định hướng, nhiệm vụ năm 2024 theo lĩnh vực thuộc thẩm quyền phụ trách.Đồng chí Ngô Văn Liên – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã kết luận hội nghị


Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Văn Liên – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao: Tiếp tục tham mưu UBND thị xã chỉ đạo, đôn đốc các xã, phường trồng các cây rau màu ưa lạnh; hướng dẫn nhân dân chăm sóc và bảo vệ cây trồng vụ Đông; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thủy cầm; 
Đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ cho xã Yên Nam hoàn thiện hồ sơ và các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao để phấn đấu hoàn thành xã NTM nâng cao năm 2023; Tham mưu giải thể HTX DVNN Đồng Văn để thành lập tổ hợp tác; Rà soát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả các mô hình trong sản xuất nông nghiệp; Chỉ đạo giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn; thực hiện tốt công tác thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm; thực hiện tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSD đất 7% cho các hộ gia đình, cá nhân; Chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường; công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án; tiếp tục giải quyết tồn tại, vướng mắc một số các dự án khác trên địa bàn; Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn hóa. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; Tăng cường tuần tra, kiểm soát phòng chống đua xe trái phép, bảo đảm ANTT, TTATGT trên địa bàn; Thực hiện tốt các khâu, các bước trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đảm bảo đủ chỉ tiêu, đúng quy định của pháp luật; Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và phong trào đền ơn đáp nghĩa; Thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ và tiếp công dân thường xuyên theo quy định của Luật Tiếp công dân. Chỉ đạo nắm chắc tình hình, giải quyết đơn thư kịp thời ngay từ cơ sở, không để khiếu kiện đông người, vượt cấp. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thanh, kiểm tra theo chương trình, kế hoạch năm; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác hoà giải ở cơ sở; Chỉ đạo kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, xã, phường; Nắm chắc tình hình, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn;...

Về các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch năm 2024; đồng chí Chủ tịch UBND thị xã đề nghị phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã chủ trì, phối hợp với Chi cục thống kê và các cơ quan chuyên môn của thị xã rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024 cần đảm bảo thực chất, phù hợp với thực tiễn tình hình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Về dự thảo Báo cáo kết quả ước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, định hướng, nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Chủ tịch UBND yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuyên môn và liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo, tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong năm 2024. Gửi ý kiến tham gia về UBND thị xã (Qua Văn phòng HĐND &UBND thị xã) để tổng hợp, hoàn thiện, chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm 2023 HĐND thị xã khóa XX./.Hoàng Hồng
 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Hoàn thành đề án vị trí việc làm trong quý II/2024 (29/11)
  Thường trực HĐND thị xã thống nhất các ý kiến, kiến nghị của cử tri và một số nội dung khác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Mười Hai - HĐND thị xã khóa XX (27/11)
  Công điện của Thủ tướng Chính phủ về điều hành tăng trưởng tín dụng những tháng cuối năm 2023 (27/11)
  Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội năm 2024 (26/11)
   Thị ủy Duy Tiên tập huấn sử dụng chữ ký số năm 2023 (24/11)
  Giá xăng, dầu tiếp tục giảm (23/11)
  Duy Tiên phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng sinh thái (22/11)
  Thị ủy Duy Tiên tọa đàm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng (22/11)
  Thường trực Thị ủy làm việc với BCH Đảng bộ phường Châu Giang về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường (22/11)
  Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử (20/11)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C