Ban Quản lý di tích Đình đá, xã Tiên Sơn tổ chức khai mạc lễ hội đình đá và khánh thành bia đá lịch sử, Đình đá Tiên Phong   |    UBND thị xã Duy Tiên phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ   |    Thủ tướng chỉ thị đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện   |    Tổng duyệt Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn Xuân Giáp Thìn 2024   |    Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng   |    Thủ tướng chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Xin ý kiến góp ý của nhân dân

Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch
Cập nhật lúc: 9/22/2023 3:56:00 PM
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch.

Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch - Ảnh 1.


 Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, qua thực tế thực hiện Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch, có 04 nhóm ý kiến về vướng mắc và đề xuất sửa đổi:

Nhóm 1: Các ý kiến liên quan đến định mức đối với các hoạt động gián tiếp, các hoạt động khảo sát, thu thập thông tin.

Nhóm 2: Các ý kiến đề nghị quy định rõ tại thông tư những vấn đề về quản lý tài chính, thanh quyết toán, quản lý dự án tư vấn, số lượng chuyên gia mỗi loại cho mỗi một hoạt động quy hoạch...

Nhóm 3: Các ý kiến đề xuất hiệu chỉnh một số câu, từ để tránh hiểu lầm; bổ sung một số hoạt động quy hoạch (kèm theo định mức chi phí trực tiếp); điều chỉnh tăng, giảm số ngày công cho một số hoạt động quy hoạch và tăng (hoặc giảm) một số hệ số khác biệt theo lãnh thổ, ngành.

Nhóm 4: Các nội dung liên quan đến Nghị định sửa đổi Nghị định số 37/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Quy hoạch.

Do vậy, để tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030, Bộ KH&ĐT dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch. 

Sửa đổi nguyên tắc áp dụng định mức

Dự thảo sửa đổi, làm rõ hơn nguyên tắc áp dụng định mức cho hoạt động quy hoạch.

Theo đó, "Định mức cho quy hoạch mạng lưới kết cấu hạ tầng xã hội (bao gồm kết cấu hạ tầng quốc phòng, an ninh) được xác định trên cơ sở quy hoạch ngành chuẩn cho lĩnh vực xã hội; quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được xác định trên cơ sở quy hoạch vùng chuẩn, tỉnh chuẩn. Định mức cho từng ngành, lĩnh vực kết cấu hạ tầng xã hội, từng vùng và từng tỉnh cụ thể được điều chỉnh theo hướng dẫn tại Phụ lục I của Thông tư này".

Giải trình cho đề xuất này, Bộ KH&ĐT cho biết, định mức cho các ngành lĩnh vực kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo Phụ lục I của Luật Quy hoạch được quy định riêng cho từng ngành, lĩnh vực do có những tính chất đặc thù.

Các ngành, lĩnh vực xã hội có những điểm chung nhất định và bao gồm nhiều ngành, lĩnh vực vì vậy định mức cho hoạt động quy hoạch của nhóm ngành này được xây dựng trên cơ sở ngành chuẩn và được điều chỉnh theo hướng dẫn tại Phụ lục I của Thông tư.

Tương tự, quy hoạch các vùng (có nhiều vùng và có những hoạt động quy hoạch tương tự), quy hoạch tỉnh (có nhiều tỉnh và có những hoạt động quy hoạch tương tự) được xây dựng trên cơ sở vùng chuẩn, tỉnh chuẩn và được điều chỉnh theo hướng dẫn tại Phụ lục I của Thông tư.

Việc sửa đổi này nhằm đảm bảo thống nhất trong cách hiểu, tránh có những vận dụng khác nhau, không làm thay đổi bản chất các quy định.

Bổ sung định mức cho hoạt động quy hoạch

Dự thảo bổ sung khoản 3 vào Điều 5 (Định mức cho hoạt động quy hoạch). Nội dung bổ sung như sau: Định mức cho xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch: Thực hiện theo Thông tư 26/2014/TT-BTNMT về ban hành quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường".

Theo Bộ KH&ĐT, lý do của đề xuất này là việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch bao gồm nhiều hoạt động có tính kỹ thuật từ thiết kế chung về cấu trúc, hệ thống, sử dụng nhiều tài nguyên thông tin… đặc biệt là dựa trên nền tảng hệ thống thông tin địa lý quốc gia, dữ liệu tài nguyên và môi trường, dữ liệu điều tra cơ bản.

Hiện nay đã có Thông tư 26/2014/TT-BTNMT về ban hành quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường. Việc thiết kế cấu trúc, hệ thống chung… nên được vận dụng quy định tại Thông tư 26/2014/TT-BTNMT.

Đối với từng loại quy hoạch cụ thể theo Luật Quy hoạch, hoạt động thông tin dữ liệu và bản đồ đã và sẽ được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2023/TT-BKHĐT và định mức cho hoạt động này được thực hiện như quy định tại Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Nguồn tin: Chinhphu.vn 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Đề xuất quy định cấp, quản lý, sử dụng thẻ cán bộ, công chức, viên chức (22/12)
  Bổ sung quy định sử dụng số định danh cá nhân khi thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã (13/12)
  Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng 2% đến hết ngày 30/6/2024 (08/12)
  Đề xuất cơ chế tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2024 (04/12)
  Từ 1/7/2024, bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của cơ quan nhà nước (03/12)
  Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký, lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc (17/11)
  Đề xuất quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật (03/11)
  Tiêu chí xem xét thuốc cần quy định điều kiện, tỷ lệ thanh toán BHYT (23/10)
  Đề xuất phân loại hợp tác xã theo 4 quy mô (19/10)
  Khen thưởng, khuyến khích tổ chức, cá nhân tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (05/10)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C