Điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng   |    Liên đoàn lao động thị xã Duy Tiên tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2023   |    Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo   |    Sửa quy định về kê khai, thu, nộp phí, lệ phí   |    Quy định số 132-QĐ/TW - Bước tiến mới về kiểm soát quyền lực Nhà nước, phòng chống tham nhũng, tiêu cực   |    Hoàn thành đề án vị trí việc làm trong quý II/2024   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Kinh tế - Chính trị

Thường trực HĐND thị xã Duy Tiên trao đổi kết quả rà soát việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp xã từ đầu nhiệm kỳ nay
Cập nhật lúc: 8/24/2023 7:09:00 PM
Chiều ngày 24/8/2023, Thường trực HĐND thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả rà soát việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp xã từ đầu nhiệm kỳ nay. Đồng chí Vũ Trí Thức - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị


Dự hội nghị có các đồng chí Trưởng, phó các Ban HĐND thị xã; Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND&UBND, Tư pháp, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch; Chủ tịch HĐND xã, phường; Công chức thực hiện nhiệm vụ tham mưu xây dựng Nghị quyết HĐND cấp xã
 


Quang cảnh hội nghị


Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-TTHĐND của Thường trực HĐND thị xã về việc rà soát việc ban hành Nghị quyết của HĐND cấp xã; Văn bản số 62/TTHĐND-BPC về việc giao nhiệm vụ cho các Ban HĐND, các cơ quan chuyên môn trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của đơn vị tiến hành rà soát việc ban hành Nghị quyết của HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026; Trên cơ sở các Nghị quyết HĐND xã, phường và báo cáo kết quả tổng hợp rà soát của các Ban HĐND và các phòng có liên quan của thị xã đã cho thấy:

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND của 16 xã, phường trên địa bàn thị xã đã tổ chức 80 Kỳ họp thứ Nhất và các kỳ họp thường lệ; 28 kỳ họp chuyên đề đảm bảo đúng luật, dân chủ và công khai; đã ban hành 511 Nghị quyết, trong đó 186 Nghị quyết về bầu cử và miễn nhiệm các chức danh, 64 Nghị quyết về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, 66 Nghị quyết về lĩnh vực tài chính ngân sách, 154 Nghị quyết về đầu tư công và 41 Nghị quyết thuộc lĩnh vực khác. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các Ban HĐND xã, phường đã tổ chức thẩm tra các văn bản, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. Việc ban hành các nghị quyết sau mỗi kỳ họp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của cử tri và được triển khai tổ chức thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.


Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác ban hành nghị quyết của HĐND cấp xã cũng còn một số hạn chế đó là: Công tác thẩm tra dự thảo Nghị quyết chất lượng chưa cao; ban hành Nghị quyết chưa đúng nội dung và thể thức theo quy định của pháp luật. 

Tại hội nghị, các đồng chí đại biểu cấp xã đã giải trình, làm rõ những hạn chế, khó khăn, rút kinh nghiệm và định hướng những giải pháp để khắc phục hạn chế và triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động của HĐND cấp xã nói chung, cũng như công tác chỉ đạo, điều hành, ban hành nghị quyết của HĐND cấp xã nói riêng.


Đồng chí Vũ Trí Thức - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị


Trên cơ sở kết quả rà soát việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp xã từ đầu nhiệm kỳ nay, đồng chí Vũ Trí Thức - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị HĐND các xã, phường chỉ đạo công tác tự kiểm tra các Nghị quyết do HĐND cấp xã ban hành để kịp thời phát hiện, khắc phục, xử lý theo quy định đối với các Nghị quyết chưa đảm bảo quy định của pháp luật và nghiên cứu phương án khắc phục đối với các Nghị quyết nhất là các Nghị phê duyệt/điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công, Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công; Chỉ đạo các Ban của HĐND nâng cao chất lượng công tác thẩm tra dự thảo Nghị quyết của UBND cùng cấp trình HĐND, trường hợp cần thiết có thể xin ý kiến của các Ban của HĐND, các cơ quan chuyên môn của thị xã…đối với những nội dung, vấn đề mới phải xử lý ở địa phương trước khi trình HĐND quyết nghị, thông qua, đảm bảo việc ban hành nghị quyết đúng quy định của pháp luật;…./.


Tin: Hoàng Hồng
Ảnh: Quang Huy


 


CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Hoàn thành đề án vị trí việc làm trong quý II/2024 (29/11)
  Thường trực HĐND thị xã thống nhất các ý kiến, kiến nghị của cử tri và một số nội dung khác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Mười Hai - HĐND thị xã khóa XX (27/11)
  Công điện của Thủ tướng Chính phủ về điều hành tăng trưởng tín dụng những tháng cuối năm 2023 (27/11)
  Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội năm 2024 (26/11)
   Thị ủy Duy Tiên tập huấn sử dụng chữ ký số năm 2023 (24/11)
  Giá xăng, dầu tiếp tục giảm (23/11)
  Duy Tiên phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng sinh thái (22/11)
  Thị ủy Duy Tiên tọa đàm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng (22/11)
  Thường trực Thị ủy làm việc với BCH Đảng bộ phường Châu Giang về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường (22/11)
  Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử (20/11)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C