Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên tổ chức họp giao ban Quý I/2024   |    Về việc tạm dừng công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch    |    V/v đề nghị cấp giấy phép môi trường của nhà máy sản xuất mây tre đan tại CCN Hoàng Đông thị xã Duy Tiên    |    Bộ Luật hình sự 2015   |    Đề án tóm tắt sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025   |    Ủy ban MTTQ phường Tiên Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Khuyến học-Khuyến tài

Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thị xã quán triệt triển khai các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội
Cập nhật lúc: 5/8/2023 4:21:00 PM
Chiều ngày 08/5/2023, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thị xã tổ chức Hội nghị tập huấn quán triệt triển khai thực hiện Quyết định số 387, 677 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu phòng họp trực tuyến của UBND thị xã tới điểm cầu 16 xã, phường trên địa bàn thị xã.


Về dự hội nghị Tiến sĩ Trần Văn Tính – Chủ nhiệm bộ môn thuộc Khoa Các khoa học giáo dục trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội; bà Doãn Thị Liễu – Phó Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh; đồng chí Nguyễn Như Uy – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã -Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thị xã.Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu phòng họp trực tuyến UBND thị xã


Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Như Uy– Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thị xã nhấn mạnh: Những năm qua công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của thị xã luôn được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đưa Duy Tiên trở thành điểm sáng của tỉnh Hà Nam về phát triển giáo dục và đào tạo. Các tổ chức Hội của thị xã và cơ sở được phát triển ngày càng vững mạnh. Đến nay, toàn thị xã hiện 16/16 Hội khuyến học xã, phường, 406 Chi hội khuyến học; 355 Ban Khuyến học với tổng số trên 58.000 hội viên. 


 Đ/c Nguyễn Như Uy – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thị xã phát biểu khai mạc hội nghị

Để Hội nghị tập huấn đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị các đại biểu tham gia tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung theo dõi, tiếp thu đầy đủ các nội dung của hội nghị tập huấn; thẳng thắn trao đổi với báo cáo viên để làm sáng tỏ những vấn đề chưa rõ, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện ở cơ sở; tham mưu tích cực với cấp ủy, chính quyền địa phương trong quán triệt, triển khai văn bản của Trung ương, của tỉnh, của thị xã về công tác khuyến học, khuyến tài tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong việc triển khai thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài và nhân rộng các mô hình nhằm xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thị xã; làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng xã hội học tập; ngay sau hội nghị, Hội khuyến học thị xã phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tiếp tục tham mưu cho Thị ủy, HĐND, UBND thị xã các giải pháp chỉ đạo kiên quyết, kiên trì hơn nữa để phát động chuyển biến tư duy, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thị xã.

 
Tiến sĩ Trần Văn Tính – Chủ nhiệm bộ môn thuộc Khoa Các khoa học giáo dục trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội truyền đạt các nội dung tại Hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, Tiến sĩ Trần Văn Tính – Chủ nhiệm bộ môn thuộc Khoa Các khoa học giáo dục trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội đã truyền đạt các nội dung: Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” và Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình "Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030". 

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe hướng dẫn nghiệp vụ công tác Hội ở cơ sở; triển khai Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 24/02/2023 của UBND thị xã thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn thị xã Duy Tiên và Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 02/3/2023 của UBND thị xã thực hiện Chương trình "Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn thị xã Duy Tiên.


Quang cảnh hội nghị tập huấn tại điểm cầu phòng họp trực tuyến UBND thị xã


Thông qua Hội nghị nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong xu thế hội nhập quốc tế; giúp cán bộ làm công tác khuyến học trên địa bàn thị xã có thêm kiến thức, kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn, từ đó linh hoạt áp dụng vào thực tế hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đây cũng là dịp để các đồng chí làm công tác khuyến học gặp gỡ, học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt cùng những khó khăn, vướng mắc trong công tác. Qua đó góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua, học tập thường xuyên, liên tục, học tập suốt đời trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã thông qua việc triển khai hiệu quả, nhân rộng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phù hợp với Chương trình chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2021-2030./.

                                            

 Hoàng Hồng - Quang Huy

 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Khuyến học, khuyến tài góp phần chấn hưng nền giáo dục nước nhà (02/10)
  Hội Khuyến học thị xã Duy Tiên trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Mộc Nam (12/05)
  Duy Tiên: Trao thưởng cuộc thi "Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp đồng chí Nguyễn Hữu Tiến" và trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó (23/04)
   Khuyến học dòng họ Lý Trần, thôn Lê Xá, xã Tiên Sơn (09/03)
  Hội Nông dân, Hội Khuyến học thị xã Duy Tiên phối hợp trao quà cho gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn (11/01)
  Hội Khuyến học thị xã Duy Tiên trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, con bộ đội đang công tác ngoài đảo Hoàng Sa, Trường Sa (07/01)
  Công ty Cổ phần Đồng Phát ủng hộ 50 triệu đồng mua thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh khó khăn trên địa bàn thị xã Duy Tiên (08/11)
  Thư kêu gọi ủng hộ kinh phí, thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh khó khăn trên địa bàn thị xã Duy Tiên (15/10)
   Hội Khuyến học thị xã Duy Tiên tổng kết công tác khuyến học năm 2020 (26/01)
  Ngân hàng Vietcombank trao tặng số tiền 800 triệu đồng cho Hội Khuyến học thị xã Duy Tiên (25/01)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C