Về việc tạm dừng công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch    |    V/v đề nghị cấp giấy phép môi trường của nhà máy sản xuất mây tre đan tại CCN Hoàng Đông thị xã Duy Tiên    |    Bộ Luật hình sự 2015   |    Đề án tóm tắt sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025   |    Ủy ban MTTQ phường Tiên Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029   |    Công an tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024 tại thị xã Duy Tiên   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Kinh tế - Chính trị

Duy Tiên: Tổng kết công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn, sản xuất vụ mùa, vụ Đông năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
Cập nhật lúc: 5/5/2023 8:18:00 PM
Chiều ngày 05/5, UBND thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn, sản xuất vụ mùa, vụ Đông năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy tới dự hội nghị; đồng chí Ngô Văn Liên - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thị xã chủ trì hội nghị
 

 
Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2022, Công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT- TKCN), quản lý đê điều đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hệ thống công trình thủy lợi, đê điều của thị xã tiếp tục được tu bổ, nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai; thị xã đã huy động 6,27 tỷ đồng thực hiện các dự án xây mới, cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi. Công tác tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó thiên tai được chú trọng; Công tác duy trì tuần tra, canh gác được thực hiện nghiêm nên đã sớm phát hiện các sự cố, kịp thời xử lý giờ đầu, đảm bảo an toàn cho hệ thống công trình; Quỹ phòng chống thiên tai của thị xã tiếp tục được các cơ quan, đơn vị, xã phường thực hiện nghiêm túc, là nguồn lực quan trọng để hỗ trợ công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn,…

 
Đ/c Nguyễn Quý Hùng - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã báo cáo tổng kết công tác PCTT - TKCN năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

 

Sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2022 đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện và giành được nhiều thắng lợi về diện tích, năng suất, sản lượng lương thực. Cơ cấu giống, cơ cấu thời vụ được thực hiện tốt theo đúng định hướng chỉ đạo chung của tỉnh, thị xã, năng suất lúa mùa trung bình toàn thị xã đạt 58,6 tạ/ha giữ vững là đơn vị có năng suất lúa cao nhất tỉnh. sản lượng đạt 20.413,9 tấn, đạt 100,8% so với ;kế hoạch. Nhiều mô hình phát triển sản xuất được triển khai thực hiện và nhân rộng. Toàn thị xã gieo trồng được 571,6 ha cây trồng Hè thu theo đúng thời vụ, thực hiện tốt các biện pháp thâm canh ngay từ đầu vụ; Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông đạt 722,8 ha với các cây trồng chủ yêu như Ngô, Đậu tương, Rau các loại….Công tác điều tra, dự tính dự báo các đối tượng sâu bệnh hại trên cây lúa được phát hiện sớm và chỉ đạo phòng trừ kịp thời do vậy các đối tượng sâu bệnh gây hại trên đồng ruộng không gây ảnh hưởng lớn đến năng suất cây trồng. Tổng đàn lợn đạt 40.000 con, gia cầm 1,26 triệu con; tiếp tục thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa, tổng đàn bò sữa đến nay đạt 3.500 con, sản lượng sữa đạt 9,8 nghìn tấn; nuôi trồng thủy sản đạt 885 ha; duy trì và phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ “Sông trong ao”; Tổ chức tiêm phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đạt hiệu quả; không để dịch bệnh nguy hiểm gây thiệt hại về kinh tế cho người nông dân,…
 


Đ/c Phạm Văn Thập - Thị ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế thị xã báo cáo tổng kết công tác sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ hơn những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại về công tác PCTT-TKCN và sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2022 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Trong đó tập trung vào: Công tác thu nộp quỹ phòng chống thiên tai; kết quả và bài học kinh nghiệm; Công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai trong thời gian tới; Giải pháp chỉ đạo sản xuất vụ Mùa, vụ Đông đạt hiệu quả cao; Công tác cung cấp thông tin, lập kế hoạch thu Quỹ và đôn đốc thu nộp quỹ đối với các Doanh nghiệp trên địa bàn và các giải pháp thực hiện truy thu nộp quỹ trong thời gian tới.

 
Đồng chí Ngô Văn Liên – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thị xã kết luận hội nghị


Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Văn Liên – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thị xã đánh giá cao công tác PCTT-TKCN và công tác sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2022, đồng thời chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại như: Diện tích gieo trồng cây hàng hóa ngày càng giảm; Hiệu quả hoạt động của một số HTXDV NN chưa cao; Một số tuyến đê chưa làm tốt việc phát quang, giải tỏa; công tác thu nộp quỹ phòng chống thiên tai tại một số địa phương, doanh nghiệp còn chậm,...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ về PCTT-TKCN và sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2023, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu:

Đối với sản xuất nông nghiệp: các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 25/02/2022 của UBND thị xã về Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết số 15-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Duy Tiên; Quyết liệt thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo cho sản xuất vụ Mùa, vụ Đông trong khung thời vụ tốt nhất; Tiếp tục ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng diện tích cơ giới hóa; Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh; Nâng cao chất lượng đàn bò sữa; Tăng cường chỉ đạo tái đàn lợn, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học theo hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh để hướng dẫn các xã xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, giấy chứng nhận VietGap, cấp mã số vùng trồng; tiếp tục rà soát các HTXDVNN hoạt động không hiệu quả chỉ đạo thành lập tổ hợp tác nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả,...

Đối với công tác PCTT&TKCN: Duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực ban ở thị xã, xã phường, các ban chỉ huy, ở các tuyến canh đê và thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an toàn trong PCTT&TKCN; Tuyệt đối không chủ quan trong công tác PCTT&TKCN; Tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân về Luật đê điều, Luật Thủy lợi và Luật Phòng chống thiên tai; Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ đê điều, khi phát hiện thấy bất thường xảy ra trên đê phải báo cáo ngay về Ban chỉ huy PCTT&TKCN của xã, phường và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của thị xã để có giải pháp kịp thời; Các địa phương khẩn trương thành lập Ban Chỉ huy PCTT& TKCN năm 2023, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ huy; Kiện toàn đội xung kích PCTT năm 2023; Xây dựng Kế hoạch PCTT& TKCN và phương án phòng chống bão lũ úng trên địa bàn; Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023 xong trước ngày 15/5/2023; Tiến hành phát quang mái đê, cơ đê; Kiểm tra và đánh giá hiện trạng các công trình PCTT để phát hiện hư hỏng và báo cáo kịp thời với các đơn vị quản lý công trình để có kế hoạch tu sửa, xử lý kịp thời. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực được giao theo Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của Chủ tịch UBND thị xã; Rà soát các đối tượng, xây dựng kế hoạch thu nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2023, đồng thời đôn đốc các đối tượng tiếp tục nộp quỹ còn tồn của các năm trước; phối hợp với Hạt quản lý đê sông Hồng, Xí nghiệp Thủy nông Duy Tiên kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều, Luật Thủy lợi. Thường xuyên vớt rau, bèo và vệ sinh lòng kênh tại hệ thống công trình do đơn vị quản lý đảm bảo dòng chảy và vệ sinh môi trường. Tuyệt đối không được sử dụng thuốc diệt cỏ trên hệ thống kênh mương. Các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thường xuyên giải tỏa vật cản trên hệ thống công trình thủy lợi được giao quản lý theo phân cấp; kiểm tra đánh giá công trình thủy lợi được giao quản lý theo phân cấp để có biện pháp xử lý, sửa chữa kịp thời các công trình để phát huy tốt hiệu quả trong mùa mưa, lũ; Các cơ quan, đơn vị của thị xã theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục tham mưu Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thị xã thực hiện đúng các quy định về phòng chống thiên tai trên địa bàn;....

Cũng tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã đề nghị các xã, phường cần tập trung chỉ đạo, tuyên truyền tới nhân dân về lợi ích, ý nghĩa tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình; Chỉ đạo thực hiện tốt Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là nội dung về xác thực định danh điện tử; Rà soát các tiêu chí, chỉ tiêu của phường đạt chuẩn đô thị văn minh và xã đạt chuẩn NTM nâng cao để đánh giá, đối chiếu để có lộ trình, giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV đã đề ra.

 
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTT-TKCN năm 2022 và sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2022 được khen thưởng
 

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTT-TKCN năm 2022 và sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2022 được khen thưởng./.

 

 Hoàng Hồng - Quang Huy


 

 

 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  UBND thị xã Duy Tiên lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân đại diện cộng đồng dân cư về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị xã đến năm 2050 (19/03)
  Ban Quản lý di tích Đình đá, xã Tiên Sơn tổ chức khai mạc lễ hội đình đá và khánh thành bia đá lịch sử, Đình đá Tiên Phong (15/02)
  UBND thị xã Duy Tiên phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ (15/02)
  Lời chúc Tết của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024 (10/02)
  Thông điệp chúc Tết Giáp Thìn 2024 của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (10/02)
  Lãnh đạo thị xã Duy Tiên thăm, chúc tết và kiểm tra tình hình trực tết tại các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thị xã (09/02)
  Thủ tướng chỉ thị tổ chức Tết trồng cây, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng (07/02)
  Thị xã Duy Tiên dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024 (07/02)
  Thị xã Duy Tiên tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 (05/02)
  Với Đảng, mùa xuân - Phát triển Đất nước Rồng bay (03/02)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C