Đảng ủy xã Yên Nam tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền   |    Thị xã Duy Tiên triển khai kế hoạch và tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023   |    UBND thị xã Duy Tiên tọa đàm về nâng cao chất lượng đào tạo nghề trên địa bàn thị xã năm 2023 và những năm tiếp theo   |    Khắc phục bệnh giáo điều trong cán bộ, đảng viên và nhân dân   |    Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII   |    UB MTTQ thị xã tập huấn triển khai mô hình điểm “Khu dân cư thông minh UD CNTT trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi số”   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội

Đại hội Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2023-2028
Cập nhật lúc: 4/28/2023 9:04:00 AM
Sáng 27/4, Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh không ngừng nỗ lực, hoàn thành tốt các chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ đề ra. Công đoàn đã thể hiện rõ vai trò trong việc đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Hoạt động của công đoàn góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, khẳng định vị trí của Ngân hàng CSXH trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Công đoàn cơ (CĐCS) Ngân hàng CSXH tỉnh hiện có 6 công đoàn bộ phận trực thuộc, bao gồm công đoàn bộ phận hội sở tỉnh và 5 phòng giao dịch Ngân hàng CSXH các huyện, thị xã. Ban Chấp hành CĐCS đang quản lý 93 đoàn viên.


 
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Nhiệm kỳ 2017-2022, CĐCS Ngân hàng CSXH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tổ chức triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể, đến 31/3/2023, tổng nguồn vốn đạt 2.793.071 triệu đồng, tăng 72,26% so với cuối năm 2017. Nguồn vốn nhận uỷ thác từ ngân sách địa phương đạt 150.322 triệu đồng, bằng 515% so với cuối năm 2017. Chi nhánh đang triển khai 12 chương trình tín dụng chính sách, tổng dư nợ đến 31/3/2023 là 2.785.863 triệu đồng với 47.443 khách hàng còn dư nợ. Tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân đạt 10,6%/năm.
 


Các đại biểu tham dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, nguồn vốn tín dụng chính sách tại chi nhánh đã cho 99.875 lượt khách hàng vay vốn với tổng số tiền 3.843 tỷ đồng. Qua đó, giúp cho 22.184 lượt hộ thoát nghèo; tạo việc làm cho 11.548 lao động; giúp cho 2.213 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải chi phí học tập; xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa 40.664 công trình nước sạch, vệ sinh; 510 hộ vay vốn xây mới, sửa chữa nhà ở; 49 lượt doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng việc cho 5.349 người lao động.

Bên cạnh hoạt động tín dụng, nhiệm kỳ qua, CĐCS Ngân hàng CSXH tỉnh cũng quan tâm tổ chức tốt hoạt động nữ công; tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, viên chức, người lao động; tổ chức thường xuyên phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao; phát động, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước như: Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng tháng, năm; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đonạ 2018-2022; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác tín dụng; Triển khai các chương trình tín dụng mới; Nghiên cứu khoa học, đề tài sáng kiến; Cán bộ chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Nam rèn đức, luyện nghề, sáng tạo; Vì người nghèo… Đối với công tác an sinh xã hội, trong nhiệm kỳ qua, công đoàn viên của CĐCS Ngân hàng CSXH tỉnh đã đóng góp số tiền trên 841,4 triệu đồng để ủng hộ Quỹ vì người nghèo; xây dựng nhà cho hộ nghèo; thực hiện công tác đền ơn, đáp nghĩa; công tác bảo trợ trẻ em; ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai...

Với nhiều cố gắng, nỗ lực, nhiệm kỳ 2017-2022, tập thể CĐCS Ngân hàng CSXH tỉnh đươc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ 5 năm liên tục; công đoàn bộ phận xuất sắc đạt tỷ lệ từ 50% trở lên; đoàn viên công đoàn xuất sắc đạt tỷ lệ từ 79% trở lên. Trên cơ sở kết quả đạt được, CĐCS Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chủ động tham mưu cấp uỷ Đảng, Ban Giám đốc xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trách nhiệm, tận tâm với nghề; phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn một cách toàn diện, tăng cường chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát huy tính dân chủ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm. Trong đó, phấn đấu nguồn vốn, dư nợ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt khoảng 10%; tỷ lệ thu lãi đạt trên 99%; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,15%. Hàng năm CĐCS đạt danh hiệu CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và 80% công đoàn bộ phận đạt danh hiệu công đoàn bộ phận xuất sắc trở lên; trên 90% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc, trong đó có từ 10% đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở…

Với phương châm “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành CĐCS Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Ngân hàng CSXH Việt Nam lần thứ V.


Tin: Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên.

 

 


CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên: Tiếp tục đồng hành cùng Học sinh - Sinh viên, năm học 2023-2024. (11/09)
  Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tín dụng chính sách xã hội với vấn đề thực hiện và bảo đảm an sinh xã hội” (17/08)
  Ngân hàng Chính sách xã hội: Thông báo tuyển dụng lao động năm 2023 tại khu vực Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ (07/08)
  Ngân hàng Chính sách xã hội: Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực nông thôn (07/08)
  Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam: Đồng hành với chương trình “Cặp lá yêu thương” (31/07)
  Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Duy Tiên: tiếp tục đồng hành cùng học sinh sinh viên năm học 2023-2024. không để học sinh, sinh viên phải bỏ học  (20/07)
  Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 (12/07)
  UBND thị xã Duy Tiên triển khai thực hiện chiến lược phát triển Ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn thị xã (04/07)
  Người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc được vay vốn ngân hàng chính sách xã tối đa 100 triệu đồng để ký quỹ mà không cần đảm bảo tiền vay (21/06)
  Hà Nam: Ký kết hợp đồng giải ngân vốn cho vay mua nhà ở xã hội. (13/06)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C