Bộ Chính trị ra Kết luận về đổi mới hệ thống tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập   |    Hội đồng Tuyển dụng viên chức thị xã Duy Tiên thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục thị xã năm 2023   |    Đề xuất bãi bỏ 7 Thông tư của Bộ Tài chính   |    Ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII   |    Ra mắt sách về Đại tướng Võ Nguyễn Giáp   |    Duy Tiên tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt do Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Kinh tế - Chính trị

Hội Nông dân thị xã Duy Tiên tổng kết Đại hội Hội Nông dân cơ sở
Cập nhật lúc: 3/31/2023 7:23:00 AM
Hội Nông dân thị xã Duy Tiê vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết Đại hội Hội Nông dân cơ sở, sơ kết công tác Quý 1, triển khai Kế hoạch Đại hội Hội nông dân thị xã lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy dự và phát biểu chỉ đạo.

 
Sau Đại hội điểm Hội nông dân xã Mộc Bắc nhiệm kỳ 2023- 2028, Hội nông dân thị xã đã chỉ đạo hội nông dân các xã, phường tổ chức đại hội đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn. Các đơn vị đều tiến hành bầu 1 lần, đủ số lượng 198 ủy viên ban chấp hành, 131 đại biểu chính thức, 16 đại biểu dự khuyết dự đại hội hội nông dân thị xã lần thứ XI, tỷ lệ phiếu bầu đều đạt trên 95%. Tại phiên họp thứ nhất BCH hội đã bầu 54 ủy viên BTV, 16 chủ tịch, 16 phó chủ tịch hội. Chất lượng BCH, BTV và các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch được nâng lên, trong đó BCH tỷ lệ tái cử chiếm 73,2%, 11 chủ tịch, 10 phó chủ tịch hội tái cử. 100% hội cơ sở đăng ký công trình, phần việc chào mừng thành công đại hội như ra mắt tổ hội nghề, mô hình kinh tế tập thể, đường cây, hàng cờ kiểu mẫu. Thành công từ đại hội hội nông dân cơ sở, hội nông dân thị xã đang chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023 – 2028, thực hiện quy trình giới thiệu cán bộ ứng cử BCH hội nông dân thị xã. Theo kế hoach, đại hội đại biểu hội nông dân thị xã lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 -2028 diễn ra vào tháng 5/2023. Tại hội nghị, hội nông dân thị xã cũng sơ kết công tác úy 1 triển khai nhiệm vụ quý 2. Theo đó, trong quý 1 hội nông dân thị xã kết nạp 43 hội viên mới, chỉ đạo hội cơ sở lựa chọn đăng ký mô hình dân vận khéo, mô hình vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân, làm kinh tế giỏi, đăng ký thi đua khen thưởng năm 2023. Phong trào thi đua phát triển kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh, toàn hội có trên 2.300 hội viên được vay vốn ngân hàng CSXH để phát triển kinh tế, hội cơ sở phối hợp HTXDVNN cung ứng trên 3 tấn thóc giống, 15 tấn phân bón các loại cho bà con sản xuất, tổ chức 16 lớp tập huấn KHKT cho 1.500 hội viên về phòng trừ sâu bênh cho lúa, hoa màu, tư vấn giới thiệu 250 người vào làm việc tại các công ty trên địa bàn.

Tham luận tại hội nghị các đại biểu nêu kinh nghiệm trong công tác tổ chức đại hội hội nông dân cơ sở, các hoạt động thi đua chào mừng đại hội hội nông dân thị xã.
 


Đồng chí Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


Dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy biểu dương công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân cơ sở. Đặc biệt trong Quý I nhiều chỉ tiêu của hội đạt nghị quyết đề ra, nhất là kết nạp hội viên mới, đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, giúp đỡ hội viên thoát nghèo, phối hợp tổ chức tốt công tác khuyến nông, giới thiệu việc làm cho hội viên. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác hội, đồng chí cũng đề nghị các cấp hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng xây dựng nông thôn mới, phường văn minh đô thị. Tổ chức thành công đại hội hội nông dân thị xã. Tăng cường phối hợp các cấp ngành đẩy mạnh công tác khuyến nông, công tác kiểm tra giám sát và thi đua khen thưởng, tích cực khai thác nguồn vốn giải quyết cho hội viên vay phát triển kinh tế, nhân rộng điển hình tiến tiến trong các phong trào thi đua.
 

Các tập thể và cán nhân được khen thưởng


Nhân dịp này, 01 tập thể, 03 cá nhân được Trung ương Hội nông dân Việt Nam tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2022. Hội Nông dân thị xã khen thưởng 6 tập thể có thành tích xuất trong công tác tổ chức đại hội đại biểu hội nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028 /.
 


Thùy Hương - Xuân Thắng

 


CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII (03/10)
  Duy Tiên tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt do Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức (03/10)
  Đồng chí Nguyễn Văn Lượng được phân công, điều động tham gia BCH, BTV Thị ủy và giữ chức Bí thư Thị ủy Duy Tiên, nhiệm kỳ 2020 –2025 (29/09)
  Bí thư Thị ủy Duy Tiên được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư (29/09)
  Duy Tiên tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính năm 2023 (27/09)
  Duy Tiên tổ chức triển khai làm điểm làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia trên địa bàn thị xã (27/09)
  Ủy ban Kiểm tra thị ủy Duy Tiên giao ban công tác kiểm tra giám sát 9 tháng đầu năm, triền khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 (27/09)
  Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên (26/09)
  Duy Tiên: Công bố Quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm viên chức quản lý đối với ông Hoàng Xuân Thùy chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm PTQĐ thị xã (25/09)
  Tòa án Nhân dân thị xã Duy Tiên tổ chức Phiên tòa trực tuyến xét xử 02 vụ án hình sự về ma túy (25/09)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C