Ngăn chặn vận chuyển trái phép động vật, kiểm soát tốt dịch bệnh, bảo đảm nguồn cung thực phẩm   |    Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết 2024   |    Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thị xã khám sức khỏe cho công dân xã Tiên Sơn sẵn sàng nhập ngũ năm 2024   |    Cúm gia cầm và bệnh hô hấp gia tăng ở một số nước, Bộ Y tế lưu ý người dân   |    Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIX   |    Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám - BCH TW Đảng khóa XIII   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Kinh tế - Chính trị

Duy Tiên: tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút , thứ Bảy ngày 25 tháng 3
Cập nhật lúc: 3/22/2023 11:08:00 AM
UBND thị xã Duy Tiên vừa ban hành Công văn số 225/UBND-KT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 gửi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã; Điện lực Duy Tiên; Ủy ban nhân dân các xã, phường; Các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã.


Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 nhằm góp phần vào những nỗ lực chung của toàn xã hội giúp nâng cao ý thức về chống biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy việc thực thi hiệu quả Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. UBND thị xã đề nghị các tổ chức, cơ quan và nhân dân trên địa bàn thị xã tích cực tham gia hưởng ứng Chiến dịch bằng hình thức tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023, cụ thể như sau:

1. Phòng Kinh tế: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường tham mưu UBND thị xã chỉ đạo thực hiện Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023, tổng hợp kết quả thực hiện sau khi kết thúc Chiến dịch.

2. Phòng Văn hóa&Thông tin, Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao: Phối hợp với phòng Kinh tế, Điện lực Duy Tiên kịp thời thông tin, tăng cường thời lượng phát sóng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023.

3. Điện lực Duy Tiên: Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường thực hiện tuyên truyền, vận động hưởng ứng thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023 bằng hình thức như treo băng rôn, khẩu hiệu, ấn phẩm truyền thông tại các địa điểm giao dịch với khách hàng, trung tâm thương mại, các cơ sở giáo dục, các khu vực tập trung đông người,…; vận động khách hàng sử dụng điện tham gia hưởng ứng tích cực Chiến dịch này. Đồng thời thống kê sản lượng điện tiết kiệm trong Giờ Trái đất và báo cáo kết quả về UBND thị xã (qua phòng Kinh tế) sau khi kết thúc chiến dịch.

4. Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị: Xem xét, nghiên cứu điều chỉnh giảm hợp lý số lượng đèn chiếu sáng đường phố, đèn chiếu sáng trang trí vào thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023.

5. Trung tâm phát triển cụm công nghiệp: Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp hưởng ứng, tham gia thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023.

6. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã thông báo, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị nội dung, mục đích ý nghĩa của việc thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023, tạo sự hưởng ứng tham gia thiết thực, ý nghĩa.

7. Đề nghị Hội liên hiệp Phụ nữ thị xã, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã chỉ đạo hội, đoàn thể các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng, tham gia thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023.

8. Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo các thôn, xóm, tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng, đài phát thanh, băng rôn, khẩu hiệu tới các tổ chức, cơ quan, nhân dân trên địa bàn thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023. Vận động các tổ chức cá nhân kinh doanh trên địa bàn (trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh dịch vụ, …) hưởng ứng tắt các loại đèn chiếu sáng, đèn trang trí, quảng cáo.

9. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh hoạt động trên địa bàn thị xã chủ động nghiên cứu, bố trí sản xuất hợp lý, tiết kiệm điện, tắt các thiết bị chiếu sáng không cần thiết trong thời gian diễn ra Chiến dịch.

Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của thị xã; UBND các xã, phường; các doanh nghiệp và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã hưởng ứng thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023, nhằm góp phần nâng cao nhận thức của người dân và xã hội về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu./.

 

VP
 

 


CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIX (05/12)
  Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám - BCH TW Đảng khóa XIII (04/12)
  Xã Trác Văn tổ chức đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (03/12)
  Hoàn thành đề án vị trí việc làm trong quý II/2024 (29/11)
  Thường trực HĐND thị xã thống nhất các ý kiến, kiến nghị của cử tri và một số nội dung khác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Mười Hai - HĐND thị xã khóa XX (27/11)
  Công điện của Thủ tướng Chính phủ về điều hành tăng trưởng tín dụng những tháng cuối năm 2023 (27/11)
  Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội năm 2024 (26/11)
   Thị ủy Duy Tiên tập huấn sử dụng chữ ký số năm 2023 (24/11)
  Giá xăng, dầu tiếp tục giảm (23/11)
  Duy Tiên phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng sinh thái (22/11)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C