Bộ Chính trị ra Kết luận về đổi mới hệ thống tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập   |    Hội đồng Tuyển dụng viên chức thị xã Duy Tiên thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục thị xã năm 2023   |    Đề xuất bãi bỏ 7 Thông tư của Bộ Tài chính   |    Ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII   |    Ra mắt sách về Đại tướng Võ Nguyễn Giáp   |    Duy Tiên tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt do Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Kinh tế - Chính trị

BTV Thị ủy làm việc với BTV Đảng ủy Trác Văn và phường Châu Giang
Cập nhật lúc: 3/11/2023 1:43:00 PM
Trong ngày làm việc thứ 6 của BTV Thị ủy làm việc với BTV Đảng ủy các xã, phường về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết ĐHĐB các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Thị ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Trác Văn và phường Châu Giang


Qua nửa nhiệm kỳ, BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ xã Trác Văn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa thực hiện tốt 3 khâu đột phá và các nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV đã đề ra; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghi quyết Đại hội Đảng các cấp; kịp thời xây dựng các chương trình, kế hoạch trong đó cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đến cán bộ đảng viên và nhân dân; thực hiện tốt công tác tổ chức, xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng được tăng cường. Hiệu quả hoạt động của HĐND xã chuyển biến tích cực; Công tác dân vận được lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động hiệu quả, triển khai xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình dân vận khéo; Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống chính trị của xã ngày càng trong sạch, vững mạnh. BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt 16 chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra, nhiều chỉ tiêu vượt cao so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã như: Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân; giá trị sản xuất công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp – Xây dựng; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng;.... cơ sở, hạ tầng ngày càng khang trang, cảnh quan nông thôn ngày càng sạch đẹp; xã đã tập trung nguồn lực để hoàn thành nông thôn mới nâng cao, đến nay, xã Trác Văn đã đủ các điều kiện đề nghị cấp có thẩm quyền thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, Quốc phòng – an ninh được giữ vững.

 


Quang cảnh hội nghị BTV Thị ủy làm việc với BTV Đảng ủy phường Châu Giang về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết ĐHĐB các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
 

Làm việc với BTV Đảng ủy phường Châu Giang cho thấy: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ phường Châu Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm; lãnh đạo, chỉ đạọ tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của các cấp, đã kịp thời ban hành 11 Nghị quyết, 02 quy chế, 19 kế hoạch, 07 chương trình, 39 quyết định và 61 công văn đề lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực; công tác tổ chức cán bộ, đảng viên được thực hiện theo đúng quy định, từ đầu nhiệm kỳ tới nay phường đã lãnh đạo kiện toàn các chức danh, nhân sự khi có sự thay đổi; rà soát, bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của phường nhiệm kỳ 2020-2025, 2022-2026 và những năm tiếp theo đúng quy định, tổ chức kết nạp 12 đồng chí đảng viên mới; Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã tổ chức 08 cuộc giám sát, 08 cuộc kiểm tra, kỷ luật 14 đảng viên. Thực hiện tốt công tác dân vận, lãnh đạo; Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân; lãnh đạo thực hiện hiệu quả 16 chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường; đã huy động trên 200 tỷ đồng làm mới và nâng cấp nhiều công trình, phúc lợi, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp; lãnh đạo thực hiện GPMB 4 dự án lớn trên địa bàn với tổng diện tích 682.145m2; Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi đáp ứng nhu cầu của người dân; các chính sách xã hội được quan tâm; cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tực hành chính được đẩy mạnh; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân được quan tâm chỉ đạo, an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.  
 

 
Đồng chí Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu ý kiến tại hội nghị


Đ/c Ngô Văn Liên – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu ý kiến tại hội nghị


Đ.c Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc TTCT thị xã phát biểu ý kiến thảo luận tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá cao những kết quả đạt được nửa nhiệm kỳ qua của xã Trác Văn và phường Châu Giang; nêu bật những hạn chế còn tồn tại, đề xuất những giải pháp để BCH, BTV xã Trác Văn và phường Châu Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đạt được những mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ xã và phường, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Trong đó tập trung chỉ rõ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có lúc, có thời điểm chưa được quan tâm sâu sát; công tác phát triển đảng viên, quy hoạch bồi dưỡng cán bộ chưa thường xuyên; Công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; cần quan tâm triển khai nghiêm túc việc giám sát chuyên đề tại cơ sở; Quản lý nhà nước về đất đai có thời điểm chưa quyết liệt; vai trò hoạt động của các hội, đoàn thể chưa thực sự hiệu quả; một số phong trào thể dục thể thao phát triển chậm; đánh giá tỷ lệ lao động qua đào tạo…


Đ/c Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trác Văn và phường Châu Giang tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của đại biểu dự hội nghị đề hoàn thiện báo cáo;  BTV, BCH Đảng bộ xã cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Trác Văn, phường Châu Giang đề ra; Thực hiện nghiêm Quy chế hoạt động của BCH, BTV; Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; Tập trung triển khai nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh và của thị xã tại địa phương; Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với chuyên đề năm 2023 về xây dựng đời sống văn hóa mới; Làm tốt công tác tổ chức cán bộ, quản lý đảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch cán bộ, phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở, thực hiện tốt quy chế dân vận và các mô hình trong công tác dân vận, đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Rà soát đánh giá hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội để lãnh đạo, chỉ đạo, có giải pháp khắc phục các chỉ tiêu còn thấp phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; tiếp tục thực hiện hiệu quả các khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ; Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; tiếp tục triển khai đề án xây dựng nếp sống văn hóa mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị; triển khai Bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn thị xã sâu rộng tới các thôn, xóm; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, môi trường, tôn giáo; tiếp tục thực hiện tốt công tác quốc phòng – quân sự địa phương, đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, triển khai thực hiện tốt Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ và làm tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân ngay từ cơ sở.

Đối với xã Trác Văn, cần xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc Thông báo Kết luận số 56-TB/VPTU ngày 16/3/2022 của Văn phòng Thị ủy tại Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy làm việc với BTV Đảng ủy xã; Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao...


Đối với phường Châu Giang cần xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 183-KL/TU ngày 22/9/2022 của BTV Thị ủy tại Hội nghị BTV Thị ủy làm việc với Đảng ủy phường; từ nay tới cuối nhiệm kỳ, hoàn thành công tác giải phòng mặt bằng các dự án trên địa bàn; hoàn thành cấp GCNQSD đất 7% cho các hộ dân đủ điều kiện; tập trung rà soát các tiêu chí, tiêu chuẩn của phường đô thị loại III gắn với xây dựng phường văn minh đô thị…/.

 Hoàng Hồng


 

 

 

 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII (03/10)
  Duy Tiên tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt do Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức (03/10)
  Đồng chí Nguyễn Văn Lượng được phân công, điều động tham gia BCH, BTV Thị ủy và giữ chức Bí thư Thị ủy Duy Tiên, nhiệm kỳ 2020 –2025 (29/09)
  Bí thư Thị ủy Duy Tiên được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư (29/09)
  Duy Tiên tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính năm 2023 (27/09)
  Duy Tiên tổ chức triển khai làm điểm làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia trên địa bàn thị xã (27/09)
  Ủy ban Kiểm tra thị ủy Duy Tiên giao ban công tác kiểm tra giám sát 9 tháng đầu năm, triền khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 (27/09)
  Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên (26/09)
  Duy Tiên: Công bố Quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm viên chức quản lý đối với ông Hoàng Xuân Thùy chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm PTQĐ thị xã (25/09)
  Tòa án Nhân dân thị xã Duy Tiên tổ chức Phiên tòa trực tuyến xét xử 02 vụ án hình sự về ma túy (25/09)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C