Ban Quản lý di tích Đình đá, xã Tiên Sơn tổ chức khai mạc lễ hội đình đá và khánh thành bia đá lịch sử, Đình đá Tiên Phong   |    UBND thị xã Duy Tiên phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ   |    Thủ tướng chỉ thị đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện   |    Tổng duyệt Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn Xuân Giáp Thìn 2024   |    Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng   |    Thủ tướng chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Kinh tế - Chính trị

BTV Thị ủy làm việc với BTV Đảng ủy xã Chuyên Ngoại về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết ĐHĐB các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
Cập nhật lúc: 3/10/2023 4:52:00 PM
Chiều ngày 10/3/2023, Ban Thường vụ Thị ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chuyên Ngoại về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025Toàn cảnh hội nghị


Qua nửa nhiệm kỳ, BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ xã Chuyên Ngoại đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa thực hiện tốt 3 khâu đột phá và các nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII đã đề ra; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghi quyết Đại hội Đảng các cấp; kịp thời xây dựng các chương trình, kế hoạch trong đó cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đến cán bộ đảng viên và nhân dân; thực hiện tốt công tác tổ chức, xây dựng Đảng; công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng được tăng cường. Hiệu quả hoạt động của HĐND xã chuyển biến tích cực; Công tác dân vận được lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động hiệu quả, triển khai xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình dân vận khéo; Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống chính trị của xã ngày càng trong sạch, vững mạnh. BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra, nhiều chỉ tiêu vượt cao so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã như chỉ tiêu về thu ngân sách, tỷ lệ hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; tỷ lệ dân cư dùng nước sạch, nước hợp vệ sinh.... các hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển nhanh; cơ sở, hạ tầng ngày càng khang trang, cảnh quan nông thôn ngày càng sạch đẹp; xã đã tập trung nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, đến nay, xã Chuyên Ngoại đã đủ các điều kiện đề nghị cấp có thẩm quyền thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao.


Đ/c Ngô Văn Liên - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu tại hội nghị


Đ/c Phạm Văn Sơn - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy phát biểu ý kiến tham gia tại hội nghị


Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao những kết quả đạt được trong nữa nhiệm kỳ qua của Đảng bộ xã Chuyên Ngoại, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chuyên Ngoại cần nhân rộng triển khai các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề năm 2023 về xây dựng đời sống văn hóa mới; thực hiện tốt Sổ ghi danh gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm tới công tác phát triển đảng viên; xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại các Thông báo kết luận sau kiểm tra, giám sát của cấp trên; tăng cường giám sát thường xuyên và kiểm tra dấu hiệu vi phạm; quan tâm đánh giá công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, quản lý khoáng sản; quan tâm tới tiêu chí thông tin truyền thông, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; đánh giá lại tỷ lệ lao động qua đào tạo; đánh giá các mô hình trong sản xuất nông nghiệp…


Đ/c Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chuyên Ngoại tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của đại biểu dự hội nghị đề hoàn thiện báo cáo; BTV, BCH Đảng bộ xã cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất, là hạt nhân lãnh đạo toàn đảng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành vượt mức Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra; rà soát Quy chế hoạt động của BCH, BTV để tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy chế thể hiện sự lãnh đạo toàn diện trong tất cả các lĩnh vực; Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; Tập trung triển khai nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh và của thị xã sát với tình hình thực tế tại địa phương; nâng cao chất lượng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên; Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với chuyên đề năm 2023 về văn hóa; Làm tốt công tác tổ chức cán bộ, quản lý đảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch cán bộ, phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở; thực hiện tốt quy chế dân vận và các mô hình trong công tác dân vận, đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc Thông báo Kết luận số 57-TB/VPTU ngày 16/3/2022 của Văn phòng Thị ủy tại Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy làm việc với BTV Đảng ủy xã; Rà soát đánh giá hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội để lãnh đạo, chỉ đạo, có giải pháp khắc phục các chỉ tiêu còn thấp phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao, đặc biệt là tiêu chí về môi trường, cảnh quan nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; căn cứ vào quy hoạch chung, tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả; thực hiện hiệu quả các khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã; Tiếp tục lãnh đạo giải quyết tốt công tác giải phóng mặt bằng; Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; tiếp tục triển khai đề án xây dựng nếp sống văn hóa mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị; triển khai Bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn thị xã sâu rộng tới các thôn, xóm; tiếp tục thực hiện tốt công tác quốc phòng – quân sự địa phương, đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, triển khai thực hiện tốt Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ và làm tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân ngay từ cơ sở.../.

 

 Hoàng Hồng


 

 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Ban Quản lý di tích Đình đá, xã Tiên Sơn tổ chức khai mạc lễ hội đình đá và khánh thành bia đá lịch sử, Đình đá Tiên Phong (15/02)
  UBND thị xã Duy Tiên phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ (15/02)
  Lời chúc Tết của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024 (10/02)
  Thông điệp chúc Tết Giáp Thìn 2024 của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (10/02)
  Lãnh đạo thị xã Duy Tiên thăm, chúc tết và kiểm tra tình hình trực tết tại các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thị xã (09/02)
  Thủ tướng chỉ thị tổ chức Tết trồng cây, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng (07/02)
  Thị xã Duy Tiên dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024 (07/02)
  Thị xã Duy Tiên tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 (05/02)
  Với Đảng, mùa xuân - Phát triển Đất nước Rồng bay (03/02)
  Lãnh đạo thị xã Duy Tiên dâng hương tại một số địa chỉ đỏ trên địa bàn nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng (02/02)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C