Ngăn chặn vận chuyển trái phép động vật, kiểm soát tốt dịch bệnh, bảo đảm nguồn cung thực phẩm   |    Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết 2024   |    Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thị xã khám sức khỏe cho công dân xã Tiên Sơn sẵn sàng nhập ngũ năm 2024   |    Cúm gia cầm và bệnh hô hấp gia tăng ở một số nước, Bộ Y tế lưu ý người dân   |    Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIX   |    Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám - BCH TW Đảng khóa XIII   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Kinh tế - Chính trị

Ban Thường vụ Thị ủy Duy Tiên làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tiên Ngoại
Cập nhật lúc: 9/22/2022 8:57:00 PM
Chiều ngày 22/9, BTV Thị ủy tổ chức Hội nghị làm việc với BTV Đảng ủy xã Tiên Ngoại về việc đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Ngô Văn Liên – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

 
Toàn cảnh hội nghị BTV Thị ủy làm việc với BTV Đảng ủy xã Tiên Ngoại

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tâp trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI đề ra; Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII, Khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; lãnh đạo, cụ thể hóa 02 khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ tới nay, xã thực hiện tiếp nhận luân chuyển 01 đồng chí lãnh đạo quản lý, 04 công chức về địa phương công tác, 03 công chức chuyển công tác sang đơn vị khác; tạo điều kiện cho 01 công chức đi học thạc sĩ; cử 02 công chức tham gia lớp Trung cấp Lý luận chính trị, 01 công chức tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên; cử 20 quần chúng ưu tú tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng, kết nạp 08 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 06 đảng viên dự bị; đề nghị tặng huy hiệu đảng cho 48 đồng chí đảng viên; Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tổ chức 05 cuộc giám sát, 04 cuộc kiểm tra; thi hành kỷ luật Đảng đối với 05 đảng viên. Hiệu quả hoạt động của HĐND xã chuyển biến tích cực, các nghị quyết của HĐND xã đã bám sát với thực tế, đời sống nhân dân được quan tâm, các ý kiến đóng góp của nhân dân được tôn trọng; UBND xã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. MTTQ và các đoàn thể nhân dân đã thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; từ đầu nhiệm kỳ tới nay đã triển khai xây dựng được 10 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; tổ chức 01 hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã với cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 16 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, đạt được nhiều kết quả quan trọng: Kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, thu ngân sách tăng cao; sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì đà tăng trưởng ổn định; Khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật nông thôn, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; từ đầu nhiệm kỳ tới nay, đã hoàn thành đưa vào sử dụng 10 công trình xây dựng với tổng mức đầu tư gần 102 tỷ đồng, qua đó diện mạo cảnh quan nông thôn ngày càng đổi mới, các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp; Hệ thống y tế, giáo dục hoạt động có hiệu quả; các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai thực hiện kịp thời, thiết thực, đúng đối tượng; Công tác cải cách hành chính bước đầu có những kết quả đáng ghi nhận; Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung chỉ đạo, quyết liệt, hiệu quả; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

 
Đ.c Lưu Trung Bảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiên Ngoại báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội xã, nhiệm kỳ 2020-2025

Để hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra; Đảng bộ xã Tiên Ngoại xác định sẽ tiếp tục thực hiện tốt 4 nhóm giải pháp về xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể; Lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, nội chính, cải cách hành chính và công tác phòng, chống dịch Covid-19; phấn đấu đến hết năm 2025: Thu nhập bình quân đầu người đạt 95,88 triệu đồng; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%.


Đ.c Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu tại hội nghị

 
Đ/c Ngô Văn Liên - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được, nêu bật những hạn chế còn tồn tại, đề xuất những giải pháp để BCH, BTV xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đạt được những mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Trong đó đề xuất Đảng ủy xã cần lãnh đạo, chỉ đạo thành lập các doanh nghiệp tư nhân về sản xuất rượu Bèo để xây dựng, quảng bá thương hiệu rượu Bèo; Tập trung quản lý quy hoạch, quản lý chặt chẽ đường gom; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo di chuyển mộ thôn Doãn liên quan đến đường trục khu đô thị Nam Cao; Rà soát nhà ở cho người có công, hộ nghèo để triển khai hỗ trợ theo đúng quy định; Tập trung chỉ đạo tiêm Vắc xin phòng Covi-19 cho các đối tượng đủ điều kiện tiêm nhằm đạt tỷ lệ tiêm phòng cao,…
 


Đ/c Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Thanh - Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị Thường trực, BTV Đảng ủy xã Tiên Ngoại cần tiếp thu toàn bộ ý kiến để hoàn thiện báo cáo; Đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo sự thống nhất cao trong BTV, BCH; nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng điều hành của UBND; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triển tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh và thị xã gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị toàn diện trên các mặt; Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Tổ chức Đảng và đảng viên, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, chỉ đạo tổ chức sinh họat chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề tự soi tự sửa”. Chú trọng làm tốt công tác giáo dục, đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên theo đúng tinh thần Nghị quyết số 21 của BCH Trung ương khóa XIII, chuẩn bị tốt nhân sự tổ chức Đại hội Chi bộ; Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát và phản biện xã hội; Chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí trong XDNTM phấn đấu hoàn thành xã NTM nâng cao trước năm 2024; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của TT, BTV, vai trò quản lý của nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng, đất đai; vận động nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; Tập trung phát triển dịch vụ, thương mại; phát huy hiệu quả, chất lượng rượu bèo; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, TDTT; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường công tác chỉ đạo tiêm Vắc xin phòng Covid-19; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn; Kịp thời giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân ngay từ cơ sở… Đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ủy viên BTV Đảng ủy xã căn cứ các tồn tại được chỉ ra tại hội nghị cần xây dựng kế hoạch khắc phục nhằm lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu, các khâu đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra./.

 

 Hoàng Hồng

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIX (05/12)
  Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám - BCH TW Đảng khóa XIII (04/12)
  Xã Trác Văn tổ chức đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (03/12)
  Hoàn thành đề án vị trí việc làm trong quý II/2024 (29/11)
  Thường trực HĐND thị xã thống nhất các ý kiến, kiến nghị của cử tri và một số nội dung khác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Mười Hai - HĐND thị xã khóa XX (27/11)
  Công điện của Thủ tướng Chính phủ về điều hành tăng trưởng tín dụng những tháng cuối năm 2023 (27/11)
  Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội năm 2024 (26/11)
   Thị ủy Duy Tiên tập huấn sử dụng chữ ký số năm 2023 (24/11)
  Giá xăng, dầu tiếp tục giảm (23/11)
  Duy Tiên phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng sinh thái (22/11)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C