Ban Quản lý di tích Đình đá, xã Tiên Sơn tổ chức khai mạc lễ hội đình đá và khánh thành bia đá lịch sử, Đình đá Tiên Phong   |    UBND thị xã Duy Tiên phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ   |    Thủ tướng chỉ thị đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện   |    Tổng duyệt Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn Xuân Giáp Thìn 2024   |    Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng   |    Thủ tướng chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Định hướng phát triển KT-XH

Xây dựng Duy Tiên trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ phía Bắc của tỉnh
Cập nhật lúc: 8/25/2022 8:34:00 AM
Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Thị ủy Duy Tiên đã xây dựng Chương trình hành động và UBND thị xã ban hành Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện, phấn đấu xây dựng thị xã trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ phía Bắc của tỉnh.
 

Theo chương trình hành động, đến năm 2025, thị xã Duy Tiên phấn đấu có giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 131.728 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt trên 15%. Đến năm 2025, giá trị sản xuất ngành công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, lắp ráp chiếm tỷ trọng đạt khoảng 98,5% trong tổng giá trị sản xuất CN-TTCN. Thị xã thu hút được một số doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm, cung ứng dịch vụ công nghệ cao thuộc danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển và ưu tiên một số ngành, lĩnh vực: Ô tô, thiết bị công trình, thiết bị điện, thiết bị y tế.

Để bảo đảm phát triển bền vững, Duy Tiên phấn đấu 100% các cụm công nghiệp (CCN) có hệ thống xử lý nước thải tập trung; cơ bản lấp đầy các khu, CCN đã hoạt động, lấp đầy 50% diện tích các KCN mới thành lập và thành lập mới các khu, CCN trên địa bàn theo quy hoạch đã được phê duyệt. Đi liền với đó, thị xã từng bước đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp: thông tin liên lạc, điện, nước, logistics, nhà ở xã hội, trường học, dịch vụ y tế, các thiết chế văn hóa…


Xây dựng Duy Tiên trở thành trung tâm công nghiệp dịch vụ phía bắc
Xây dựng tuyến đường kết nối từ nút giao quốc lộ 38B đến cảng Yên Lệnh.


Thực hiện mục tiêu này, trong hai năm qua thị xã Duy Tiên tích cực tham mưu,  phối hợp và rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp; tăng cường rà soát, điều chỉnh bổ sung, xây dựng quy hoạch, và quản lý quy hoạch đối với các khu, CCN; đẩy mạnh tiến độ đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; nâng cao hiệu quả xúc tiến thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại và cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung đào tạo, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp.


Ông Nguyễn Quý Hùng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên cho biết: Thị xã đã chỉ đạo bộ phận chức năng tăng cường phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động của các CCN; đồng thời hoàn thiện thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt thành lập các CCN mới theo quy hoạch. Bên cạnh đó, để tăng cường thu hút đầu tư, thị xã tập trung các nguồn lực đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhất là hệ thống giao thông, trung tâm logistics, khu đô thị mới, nhà ở xã hội và làm tốt công tác giải phóng mặt bằng (GPMB)... tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn.


Triển khai đồng bộ các giải pháp trên kết hợp thực hiện tốt 10 cam kết của tỉnh với nhà đầu tư nên trong hơn 2 năm qua, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng sản xuất công nghiệp trên địa bàn thị xã Duy Tiên được duy trì và tiếp tục có bước phát triển mới, với giá trị tăng đáng kể: Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2021 đạt 76.350 tỷ đồng, tăng 19,29% so với năm 2020; 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 44.180 tỷ đồng, tăng 18,67% so với cùng kỳ 2021, đạt 50,09% kế hoạch năm. Hiện nay, trên địa bàn thị xã Duy Tiên có 4 KCN đang hoạt động, 1 KCN mở rộng đang triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; có 2 CCN đang hoạt đông, 1 CCN đang đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Các khu, CCN thu hút được 1.235 doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho gần 7 vạn lao động, chủ yếu là lao động địa phương. 


Ông Bùi Xuân Phương, Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã Duy Tiên cho biết: Từ năm 2020-2022, trên địa bàn thị xã có 3 CCN (Châu Giang, Yên Lệnh và Trác Văn) được thành lập mới. Theo quy hoạch phát triển công nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, thị xã có thêm 4 KCN (Đồng Văn 5, Đồng Văn 6, Châu Giang I, Châu Giang II) và 2 CCN làng nghề (Nha Xá, Tiên Sơn), nâng tổng diện tích các khu, CCN lên 2.351 ha. Song song với phát triển công nghiệp, hai năm qua các làng nghề được chú trọng, khuyến khích phát triển. Các cơ sở sản xuất quan tâm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường quảng bá mở rộng thị trường. Hiện thị xã có 2 sản phẩm làng nghề đạt tiêu chuẩn OCOP.


Đáng chú ý, song song với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 11, thị xã Duy Tiên còn triển khai thực hiện hiệu quả một số dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn về phát triển kinh tế - xã hội nói chung, sản xuất công nghiệp nói riêng. Chẳng hạn như đối với Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Châu Giang, quá trình thực hiện tuy còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, trong thời gian 5 tháng (từ tháng 7-12/2020) thị xã đã hoàn thành công tác GPMB và bàn giao cho chủ đầu tư triển khai thi công. Hay dự án nhà ở xã hội tại phường Đồng Văn có diện tích thu hồi 49.052m2 cũng đã tiến hành xong công tác GPMB, bàn giao đất cho nhà đầu tư.


Với định hướng phát triển công nghiệp để trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, dịch vụ của tỉnh, hai năm qua, Duy Tiên tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp, trong đó quan tâm dịch vụ logistics nhằm tạo ra sự đột phá trong phát triển công nghiệp. Thời gian qua, một số dự án giao thông lớn đã được triển khai thực hiện trên địa bàn, như Dự án đầu tư xây dựng Cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam. Ông Trần Nho Hợp, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Duy Tiên cho biết: Công tác GPMB thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn được chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đáp ứng yêu cầu tiến độ, bảo đảm mặt bằng sạch để thu hút đầu tư. Đối với Dự án đầu tư xây dựng Cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam (điều chỉnh mới) đến nay đã bàn giao được 1,85 ha ngoài bối. Phần diện tích còn lại ở các thôn Yên Lệnh, Yên Mỹ và Thị Nội đã được phê duyệt phương án bồi thường. Dự kiến trong tháng 8 này dự án sẽ thực hiện xong GPMB.


Để phục vụ thuận tiện cho cảng mới hoạt động, hiện thị xã đang triển khai xây dựng tuyến đường kết nối từ nút giao quốc lộ 38B đến khu vực quy hoạch cảng Yên Lệnh. Cùng với dịch vụ logistics, các dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp, như: vận tải, bưu chính, viễn thông, ngân hàng, nước sạch, điện lực, bảo hiểm… tiếp tục được phát triển và mở rộng. Hiện thị xã có 09 dự án quy hoạch dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân (Khu thiết chế công đoàn với quy mô 285 căn hộ, Khu nhà ở phục vụ 600 công nhân tại phường Đồng Văn…).


Trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, Thị ủy Duy Tiên nêu rõ: Phấn đấu thị xã Duy Tiên trở thành trung tâm kinh tế về công nghiệp, dịch vụ phía bắc của tỉnh Hà Nam, là một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của vùng, góp phần đưa tỉnh Hà Nam cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Tiếp tục thu hút mở rộng sản xuất, nâng công suất các dự án hiện có và phát triển các dự án đầu tư ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo, đặc biệt là ngành công nghiệp công nghệ cao; nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp. Theo kế hoạch, trong thời gian này Duy Tiên quy hoạch thành lập mới 08 khu, CCN, với tổng diện tích tăng thêm 1.150ha. 


Thực hiện mục tiêu này, thị xã Duy Tiên tăng cường phối hợp với các sở, ngành rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế chính sách của tỉnh và Trung ương; đẩy mạnh GPMB, cải cách thủ tục hành chính; quan tâm tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh để phát huy các tiềm năng, lợi thế, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn. Thu hút, khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, công nghệ cao; dự án sử dụng tiết kiệm năng lượng, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường và có tỷ lệ nội địa hóa cao…

 

Nguồn tin: Thanh Bình - baohanam.com.vnCÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Rà soát, đăng ký, đề xuất nhu cầu sử dụng đất phục vụ việc lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thị xã đến năm 2030 (09/01)
  Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên (17/04)
  Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 (10/02)
  Bổ sung 4 khu công nghiệp tỉnh Hà Nam vào quy hoạch (08/02)
  Công bố công khai cập nhật công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Duy Tiên (28/10)
  THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ:xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN làng nghề Nha Xá và Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN làng nghề Tiên Sơn  (12/10)
  UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt Đề án chiến lược phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 (07/10)
  Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 (19/07)
  Các văn bản về đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của Dự án Đầu tư xây dựng cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam (21/06)
  Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam (21/06)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C