Bộ Chính trị ra Kết luận về đổi mới hệ thống tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập   |    Hội đồng Tuyển dụng viên chức thị xã Duy Tiên thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục thị xã năm 2023   |    Đề xuất bãi bỏ 7 Thông tư của Bộ Tài chính   |    Ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII   |    Ra mắt sách về Đại tướng Võ Nguyễn Giáp   |    Duy Tiên tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt do Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Kinh tế - Chính trị

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duy Tiên khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 27
Cập nhật lúc: 8/6/2022 4:33:00 PM
Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duy Tiên khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 27 cho ý kiến vào Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 các phường: Hòa Mạc, Đồng Văn, Châu Giang (điều chỉnh).
  
 

 
Đồng chí Phạm Hồng Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị
 

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đơn vị tư vấn báo cáo thuyết minh: Điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 các phường: Hòa Mạc, Đồng Văn, Châu Giang.
 


Đơn vị tư vấn báo cáo thuyết minh: Điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phường: Hòa Mạc
 

* Đối với Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phường Hòa Mạc:

- Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 568,09 ha, trên toàn bộ địa giới hành chính phường Hòa Mạc (phía Bắc giáp phường Châu Giang; Phía Nam giáp xã Yên Nam; Phía Đông giáp phường Châu Giang và các xã Chuyên Ngoại, Trác Văn; phía Tây giáp phường Yên Bắc)


- Các nội dung điều chỉnh chính:


+ Dân số (điều chỉnh tăng dân số khu vực lập quy hoạch): dự báo phường Hòa Mạc đến năm 2030 khoảng 20.000 người. Tăng thêm 5.000 người so với quy hoạch năm 2019 (Theo Quyết định số 1382/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phường Hòa Mạc thì dân số dự báo đến năm 2030 được phê duyệt là 15.000 người)

+ Chức năng sử dụng đất: Điều chỉnh Khu vực phía Bắc Cụm công nghiệp Cầu Giát; điều chỉnh khu vực phía Tây Khu công nghiệp Hòa Mạc; Khu vực đất dự trữ phát triển;


+ Giao thông (bổ sung, điều chỉnh một số tuyến giao thông theo hướng quy hoạch chung thị xã: Điều chỉnh hướng tuyến của trục trung tâm heo định hướng Quy hoạch chung thị xã; Điều chỉnh vị trí và lộ giới từ 36m lên 69m tuyến đường nối ra cảng Yên Lệnh theo định hướng Quy hoạch chung thị xã; Điều chỉnh lộ giới từ 28m lên 42m tuyến đường nối QL38 và tuyến tránh QL38 phía đông KCN Hòa Mạc theo định hướng Quy hoạch chung thị xã; Điều chỉnh tuyến đường dọc Kênh A4-13 theo định hướng Quy hoạch chung thị xã.

    


Lãnh đạo phường Hòa Mạc tham ý kiến vào đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phường Hòa Mạc

* Đối với Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phường Đồng Văn:

- Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 558,88 ha, trên toàn bộ địa giới hành chính phường Đồng Văn (phía Bắc giáp phường Bạch Thượng; Phía Nam giáp phường Hoàng Đông; Phía Đông giáp đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; phía Tây giáp phường Hoàng Đông và phường Duy Minh)


- Các nội dung điều chỉnh chính:


+ Về dân số (điều chỉnh tăng dân số khu vực lập quy hoạch): Dân số tự báo phường Đồng Văn đến năm 2030 khoảng 20.000 người; tăng thêm 2000 người so với quy hoạch năm 2019 (Theo Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phường Đồng Văn thì dân số dự báo đến năm 2030 được phê duyệt là 18.000 người)

+ Chức năng sử dụng đất (điều chỉnh Khu vực phía Tây Quốc lộ 1A; khu nhà ở xã hội; Khu đô thị phía Đông Đồng Văn; Khu vực đất thương mại, dịch vụ, hỗn hợp)


+ Giao thông (bổ sung một số tuyến giao thông theo định hướng quy hoạch chung thị xã): Giao thông đối nội: Bổ sung tuyến các tuyến đường phía Tây QL.1A theo hướng quy hoạch chung thị xã: Đường tỉnh 498C lộ giới 13,5m; đường nối từ đưởng tỉnh 498C đến phường Duy Minh lộ giới 20,5m; Tuyến đường phía Bắc chùa Cảnh Phúc lộ giới 33m theo định hướng quy hoạch chung thị xã; Tuyến đường phía Nam chùa Cảnh Phúc lộ giới 20,5m theo theo định hướng quy hoạch chung thị xã; Bổ sung tuyến đường phía Bắc KCN Đồng Văn III giáp khu dân cư mới phía Tây Nam tổ dân phố Đông Văn. Bãi đỗ xe tĩnh: Bố trí thêm các bãi đỗ xe tĩnh đảm bảo quy mô và bán kính phục vụ.

 


 Lãnh đạo phường Đồng Văn tham ý kiến vào đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phường Đồng Văn

* Đối với Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phường Châu Giang:

- Ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính phường Châu Giang với diện tích vị trí cụ thể như sau: Phía Bắc và phía Tây giáp huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội; Phía Nam giáp phường Yên Bắc và phường Hòa Mạc; Phía Đông giáp xã Mộc Bắc, Mộc Nam và Chuyên Ngoại.


- Các nội dung điều chỉnh chính


+ Chức năng sử dụng đất: Điều chỉnh chuyển vị trí trung tâm hành chính, đất công cộng, trường học, bưu điện; Cập nhật các dự án đang triển khai trong khu vực và các khu đấu giá; Xác định rõ vị trí, mở rộng diện tích các nhà văn hóa, đất thể dục thể thao tại các tổ dân phố phường Châu Giang; Tăng diện tích đất trường học, nhà văn hóa. Tăng thêm 01 chợ tại phía Tây tổ dân phố Trì Xá; Điều chỉnh một số chức năng sử dụng đất theo Quy hoạch chung thị xã Duy Tiên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;  Điều chỉnh lại công viên trung tâm, tạo cảnh quan điểm nhấn cho khu vực phường Châu Giang, cùng với các trục thương mại dịch vụ thu hút đầu tư cho khu vực.

+ Giao thông: Điều chỉnh hệ thống giao thông theo Quy hoạch chung thị xã Duy Tiên; Thêm một số tuyến đường mới tại khu vực tổ dân phố Tây Duyên Giang, tổ dân phố Du Long, tổ dân phố Đầm Đọ,...

  


Đ/c Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu tại hội nghị


Đ/c Ngô Văn Liên - Phó Bí Thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu tại hội nghị 

Tại hội nghị, trên cơ sở các ý kiến tham gia của các phòng chuyên môn, các phường thực hiện điều chỉnh quy hoạch và các đại biểu dự hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Thị ủy chỉ đạo phòng Quản lý đô thị thị xã phối hợp với các đơn vị tự vấn và các phường: Hòa Mạc, Đồng Văn và Châu Giang rà soát kỹ, cập nhật lại tất cả các nội dung quy hoạch nhằm đảm bảo tính thống nhất của từng đồ án điều chỉnh quy hoạch phù hợp với Quy hoạch chung thị xã Duy Tiên đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh Hà Nam và đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, chú ý tới diện tích đất cây xanh, ao, hồ; hệ thống tiêu thoát nước; thiết chế văn hóa, trường học, đường giao thông, kiến trúc cảnh quan đô thị…./.Hoàng Hồng

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII (03/10)
  Duy Tiên tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt do Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức (03/10)
  Đồng chí Nguyễn Văn Lượng được phân công, điều động tham gia BCH, BTV Thị ủy và giữ chức Bí thư Thị ủy Duy Tiên, nhiệm kỳ 2020 –2025 (29/09)
  Bí thư Thị ủy Duy Tiên được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư (29/09)
  Duy Tiên tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính năm 2023 (27/09)
  Duy Tiên tổ chức triển khai làm điểm làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia trên địa bàn thị xã (27/09)
  Ủy ban Kiểm tra thị ủy Duy Tiên giao ban công tác kiểm tra giám sát 9 tháng đầu năm, triền khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 (27/09)
  Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên (26/09)
  Duy Tiên: Công bố Quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm viên chức quản lý đối với ông Hoàng Xuân Thùy chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm PTQĐ thị xã (25/09)
  Tòa án Nhân dân thị xã Duy Tiên tổ chức Phiên tòa trực tuyến xét xử 02 vụ án hình sự về ma túy (25/09)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C