Bộ Chính trị ra Kết luận về đổi mới hệ thống tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập   |    Hội đồng Tuyển dụng viên chức thị xã Duy Tiên thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục thị xã năm 2023   |    Đề xuất bãi bỏ 7 Thông tư của Bộ Tài chính   |    Ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII   |    Ra mắt sách về Đại tướng Võ Nguyễn Giáp   |    Duy Tiên tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt do Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Văn hoá - Xã hội

UBND thị xã Duy Tiên thông báo kết quả vận động xây dựng “Quỹ Bảo trợ trẻ em” năm 2022 tính đến ngày 31 năm 7 năm 2022
Cập nhật lúc: 8/4/2022 6:26:00 PM
Ngày 03/8/2022, UBND thị xã Duy Tiên ban hành thông báo số 287/TB-UBND Thông báo kết quả vận động xây dựng “Quỹ Bảo trợ trẻ em” năm 2022 tính đến ngày 31 năm 7 năm 2022

Căn cứ các văn bản của Ủy ban nhân dân thị xã: Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2022 về việc triển khai “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2022 và Công văn số 451/UBND-LĐTB&XH ngày 19 tháng 5 năm 2022 về việc vận động ủng hộ Quỹ “Bảo trợ trẻ em” năm 2022;

Ủy ban nhân dân thị xã thông báo kết quả vận động xây dựng “Quỹ Bảo trợ trẻ em” năm 2022 tính đến ngày 31 năm 7 năm 2022 cụ thể như sau:

                                                 KẾT QUẢ VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM

Tính đến ngày 31/7/2022

STT

Đơn vị

Số tiền nộp

(đồng)

Ngày nộp

1

Trường Mầm non xã Mộc Bắc

1,473,000

24/5/2022

2

Trường Mầm non xã Trác Văn

1,335,000

25/5/2022

3

Trường THCS phường Tiên Nội

1,381,000

26/5/2022

4

Bảo hiểm thị xã Duy Tiên

676,000

26/5/2022

5

Phòng Tư pháp thị xã

300,000

26/5/2022

6

Trường THCS phường Yên Bắc

1,715,000

27/5/2022

7

Trường Mầm non xã Tiên Ngoại

1,057,000

27/5/2022

8

Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã

750,000

30/5/2022

9

Trường Mầm non xã Mộc Nam

660,000

30/5/2022

10

Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã

400,000

31/5/2022

11

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã

700,000

31/5/2022

 

Lãi tiền gửi tháng 5/2022

92,724

 

12

Phòng Kinh tế thị xã

500,000

01/6/2022

13

Trung tâm DVNN thị xã

500,000

01/6/2022

14

Phòng Nội vụ thị xã

1,000,000

01/6/2022

15

Phòng Lao động - TB&XH thị xã

1,000,000

01/6/2022

16

Phòng Y tế thị xã

300,000

01/6/2022

17

Trường Tiểu học phường Đồng Văn

2,794,063

01/6/2022

18

Trường THPT A Duy Tiên

2,795,000

01/6/2022

19

Hội Chữ thập đỏ thị xã

300,000

02/6/2022

20

Văn phòng Thị ủy và các ban XD Đảng

5,550,000

02/6/2022

21

Trường Mầm non phường Hòa Mạc

860,000

02/6/2022

22

Trường Tiểu học Tiên Yên

1,576,000

3/6/2022

23

Trường THCS phường Duy Minh

1,785,000

03/6/2022

24

Trung tâm GDNN-GDTX thị xã

1,819,000

08/6/2022

25

Đài truyền thanh thị xã

500,000

09/6/2022

26

Viện Kiểm sát nhân dân thị xã

2,000,000

09/6/2022

27

Trường Mầm non phường Yên Bắc

6,486,000

10/6/2022

28

Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã

1,000,000

13/6/2022

29

Văn phòng HĐND&HĐND thị xã

2,350,000

13/6/2022

30

Chi cục thống kê thị xã

300,000

14/6/2022

31

Công an thị xã

3,000,000

14/6/2022

32

Hội Khuyến học thị xã

300,000

15/06/2022

33

Ủy ban MTTQ thị xã

300,000

15/6/2022

34

Hội Cựu chiến binh thị xã

300,000

15/6/2022

35

Phòng Quản lý đô thị thị xã

1,000,000

17/6/2022

36

Đội Quản lý TT XD đô thị thị xã

1,000,000

17/6/2022

37

Trường tiểu học Nguyễn Hữu Tiến

5,232,000

17/6/2022

38

Trường Mầm non A xã Tiên Sơn

1,387,000

23/6/2022

39

Trường Tiểu học B phường Châu Giang

2,305,000

24/6/2022

40

Trường Mầm non phường Châu Giang

2,573,000

24/6/2022

41

Trường Tiểu học A phường Châu Giang

1,474,000

27/6/2022

42

Lãi phát sinh tháng 6/2022

96,992

17/6/2022

43

Liên đoàn lao động thị xã

300,000

27/6/2022

44

Trường THCS phường Hòa Mạc

1,813,000

27/6/2022

45

Trường Tiểu học xã Trác Văn

1,992,000

28/6/2022

46

Trường Mầm non xã  Chuyên Ngoại

1,000,000

29/6/2022

47

Công ty TNHH Kim Thành

5,000,000

29/6/2022

48

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã

760,000

29/6/2022

49

Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã

500,000

01/7/2022

50

Trường Tiểu học phường Hoàng Đông

3,400,000

07/7/2022

51

Trường THCS xã Chuyên Ngoại

2,024,000

07/7/2022

52

Trường Tiểu học xã Chuyên Ngoại

1,868,000

08/7/2022

53

Trường Tiểu học xã Mộc Bắc

1,290,000

11/7/2022

54

Thanh tra thị xã

300,000

13/7/2022

55

Hội Nông dân thị xã

300,000

13/7/2022

56

Trường THCS phường Bạch Thượng

1,948,893

13/7/2022

57

 Đoàn Thanh niên CSHCM thị xã

300,000

13/7/2022 

58

Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã

200,000

14/7/2022

59

Trường Mầm non xã Yên Nam

930,000

19/7/2022

60

Trường THCS xã Yên Nam

1,507,000

19/7/2022

61

Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến

2,728,000

19/7/2022

62

Lãi tiền gửi tháng 7/2022

113,966

 

63

Trường Tiểu học B xã Tiên Sơn

1,861,000

20/7/2022

64

Trường THCS phường Đồng Văn

1,452,000

21/7/2022

65

Trường THCS xã Tiên Sơn

2,300,000

25/7/2022

66

Trường THCS xã Trác Văn

310,000

26/7/2022

67

Trường TH và THCS xã Tiên Ngoại

1,879,000

26/7/2022

68

Trường THCS xã Mộc Nam

617,000

26/7/2022

69

Trường Mầm non phường Duy Hải

1,396,000

26/7/2022

70

Trường Mầm non phường Yên Bắc

2,174,000

26/7/2022

 

Tổng cộng

103,186,638

 

 

Vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, để thiết thực hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2022. Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục vận động cán bộ, công chức và người lao động tham gia ủng hộ xây dựng “Quỹ bảo trợ trẻ em” năm 2022 đạt kết quả cao.

 Mọi sự đóng góp ủng hộ xây dựng “ Quỹ Bảo trợ trẻ em” xin gửi vào tài khoản 3761.0 .9038591.91012 tại Kho bạc Nhà nước Duy Tiên

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thị xã thường xuyên phối hợp với phòng Lao động – Thương binh và xã hội thị xã, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động và thông báo công khai kết quả vận động trên phương tiện thông tin đại chúng để mọi tổ chức, cá nhân được biết, tiếp tục tham gia ủng hộ xây dựng quỹ.


Ủy ban nhân dân thị xã trân trọng thông báo./.

 

VP

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Xây dựng đời sống văn hóa ở Tiên Sơn (02/10)
   Hội Chữ thập đỏ thị xã phối hợp tổ chức chương trình “Ghép đôi trăng tròn” tặng quà cho trẻ em nghèo, khuyết tật (01/10)
  Lãnh đạo thị xã Duy Tiên thăm, tặng quà các cháu thiếu nhi tại các địa phương trên địa bàn thị xã nhân dịp Tết Trung thu 2023 (28/09)
  Phường Hòa Mạc tổ chức chương trình “ Vui Tết Trung thu” với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” (28/09)
  Hội Người cao tuổi xã Chuyên Ngoại tôn vinh người cao tuổi làm kinh tế giỏi (28/09)
  Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi thư cho thiếu niên, nhi đồng nhân Tết Trung thu (27/09)
  Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thị xã Duy Tiên tổ chức Đại hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028 (26/09)
  Thị xã Duy Tiên triển khai kế hoạch và tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 (21/09)
  UBND thị xã Duy Tiên tọa đàm về nâng cao chất lượng đào tạo nghề trên địa bàn thị xã năm 2023 và những năm tiếp theo (21/09)
  Tiên Nội quan tâm xây dựng đời sống văn hóa (20/09)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C