Cách mạng Tháng Tám cổ vũ chúng ta đi tới!   |    Hiệu quả từ phong trào Toàn dân bảo vệ Tổ quốc ở thị xã Duy Tiên   |    Xã Chuyên Ngoại tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022   |    Phường Hòa Mạc tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc   |    Thị xã Duy Tiên ra mắt mô hình dân vận khéo thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm   |    Việt Nam ghi nhận biến thể phụ BA.2.74 có khả năng lây lan nhanh   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Văn hoá - Xã hội

Ban Dân vận Thị ủy: Sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Cập nhật lúc: 6/24/2022 6:28:00 PM
Sáng ngày 24/6/2022, Ban Dân vận Thị ủy tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Phạm Ngọc Long – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy dự chỉ đạo hội nghị; đồng chí Trần Đình Tiến - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã chủ trì hội nghịToàn cảnh hội nghị

 

6 tháng đầu năm 2022, công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của thị xã năm 2022, đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận trên địa bàn thị xã. Trong tổ chức thực hiện có sự phối hợp nhịp nhàng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của địa phương; chính quyền các cấp và các cơ quan nhà nước triển khai công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Việc thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn thị xã 6 tháng qua tiếp tục được triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quy chế dân chủ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở 3 loại hình (tại xã, phường; cơ quan, hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tại nơi làm việc) có chuyển biến tích cực, góp phần phát huy dân chủ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

 

Đ/c Phạm Ngọc Long – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


Đ/c Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị
 

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, nêu rõ những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại cần khắc phục và đề xuất giải pháp thực hiện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc thực hiện mô hình “chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ", triển khai xây dựng các mô hình dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao và các giải pháp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở...

Đ/c Trần Đình Tiến - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã kết luận hội nghị

Trên cơ sở phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phạm Ngọc Long – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Trần Đình Tiến - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã kết luận hội nghị đề cơ các cơ quan, đơn vị, xã, phường tiếp tục tuyên truyền triển khai các chỉ thị, nghị quyết của các cấp liên quan đến công tác dân vận, quy chế dân chủ; triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, đề án có liên quan đến địa phương và cụ thể hóa bằng các văn bản chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; rà soát các mô hình dân vận khéo để đánh giá, nhân rộng; tăng cường công tác tiếp xúc đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”; nắm chắc tình hình và thực hiện nghiêm công tác tôn giáo, tín ngưỡng ở cơ sở; MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện có hiệu qua kế hoạch giám sát và phản viện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền năm 2022; tăng cường phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đảm bảo hoạt động hiệu quả, đúng quy định, nắm bắt kịp thời và phản ánh tình hình tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, …./.

 

Hoàng Hồng


CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Năm học 2022 - 2023: Triển khai thí điểm Chương trình Giáo dục mầm non mới (17/08)
  Thị ủy Duy Tiên bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục (16/08)
  Đồng chí Nguyễn Văn Thạch được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã (16/08)
  Hướng dẫn kinh phí hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo (16/08)
  Lộ trình tăng số lượng vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021 – 2030 (15/08)
   BTV Thị đoàn Duy Tiên tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội năm 2022 (15/08)
  Hiệu quả mô hình Phong trào thi đua "2 tốt” về học tập và làm theo Bác của ngành giáo dục thị xã Duy Tiên (13/08)
  Học sinh Hà Nam khai giảng năm học mới vào ngày 5-9 (13/08)
  COVID-19 làm tăng chất béo cho các tế bào của cơ thể, thúc đẩy quá trình xâm nhập của virus (09/08)
  Thị xã Duy Tiên tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2022 (08/08)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C