Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về liều tiêm, đối tượng tiêm vaccine COVID-19   |    Lễ hội Đền Lảnh Giang, xã Mộc Nam sẽ khai mạc vào sáng ngày 30/6/2022 (tức sáng 02/6 âm lịch)   |    Công an xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý   |    Ban Đại diện Hội NCT thị xã tổ chức sơ kết công tác NCT 6 tháng đầu năm   |    Thường trực Thị ủy Duy Tiên làm việc với Thường trực Đảng ủy một số xã, phường về công tác giải quyết đơn thư trên địa bàn   |    Ban CHQS thị xã Duy Tiên sơ kế nhiệm vụ QP-QSĐP 6 tháng đầu năm 2022   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Xin ý kiến góp ý của nhân dân

Quy định tiêu chí, xác định chỉ số cải cách hành chính trong CAND
Cập nhật lúc: 3/28/2022 4:53:00 PM
Bộ Công an đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định tiêu chí cải cách hành chính và xác định chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân (CAND).

 Đề xuất quy định tiêu chí cải cách hành chính trong CAND - Ảnh 1.
CAND nâng cao chất lượng cải cách hành chính phục vụ nhân dân

Dự thảo Thông tư nêu rõ nguyên tắc quy định tiêu chí cải cách hành chính (CCHC) và xác định chỉ số CCHC trong CAND. Quy định tiêu chí CCHC đảm bảo đầy đủ, chính xác, phù hợp với thực tiễn CCHC trong CAND.

Xác định chỉ số CCHC bằng điểm số cụ thể, gắn với từng nội dung tiêu chí và có tài liệu kiểm chứng hoặc giải trình cụ thể đối với những nội dung không có tài liệu kiểm chứng kèm theo.

Xác định chỉ số CCHC trong CAND đảm bảo đa chiều, lồng ghép các nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh, trật tự thuộc chức năng của Bộ Công an đang triển khai thực hiện; đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan trong xác định chỉ số CCHC.

8 tiêu chí khung

Dự thảo Thông tư quy định về 8 tiêu chí khung bao gồm: 1- Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính; 2- Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; 3- Cải cách thủ tục hành chính; 4- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; 5- Cải cách chế độ công vụ; 6- Cải cách tài chính công; 7- Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; 8- Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ các tiêu chí cụ thể về CCHC của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ không có chức năng giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; các đơn vị thuộc cơ quan Bộ có chức năng giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thang điểm đánh giá, xác định Chỉ số CCHC tối đa là 100 điểm. Trong đó, các đơn vị thuộc cơ quan Bộ không có chức năng giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức: tự đánh giá tối đa 100 điểm. Đối với các đơn vị thuộc cơ quan Bộ có chức năng giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức: tự đánh giá tối đa 80 điểm; đánh giá qua điều tra xã hội học, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công: tối đa 20 điểm.

Đối với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: tự đánh giá tối đa 75 điểm; đánh giá qua điều tra xã hội học, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công: tối đa 13 điểm; đánh giá qua việc lấy ý kiến của các cơ quan, ban, ngành có liên quan ở địa phương: tối đa 7 điểm.

Xếp loại chỉ số cải cách hành chính

Về nội dung xếp loại, công bố và sử dụng kết quả chỉ số CCHC, dự thảo Thông tư quy định theo hướng căn cứ kết quả thẩm định chỉ số CCHC của Công an các đơn vị, địa phương, Cục Pháp chế và CCHC, tư pháp dự thảo và trình Bộ trưởng Bộ Công an quyết định phê duyệt chỉ số CCHC trong CAND với các mức xếp loại như sau:

- Tổng số điểm đạt được từ 95 điểm trở lên, tương ứng với chỉ số CCHC từ 95% trở lên: xếp loại Xuất sắc.

- Tổng số điểm đạt được từ 80 điểm đến dưới 95 điểm, tương ứng với chỉ số CCHC từ 80% đến dưới 95%: xếp loại Tốt.

- Tổng số điểm đạt được từ 70 điểm đến dưới 80 điểm, tương ứng với chỉ số CCHC từ 70% đến dưới 80%: xếp loại Khá.

- Tổng số điểm đạt được từ 50 điểm đến dưới 70 điểm, tương ứng với chỉ số CCHC từ 50% đến dưới 70%: xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ (loại trung bình).

- Tổng số điểm đạt được dưới 50 điểm, tương ứng với chỉ số CCHC dưới 50%: xếp loại Không hoàn thành nhiệm vụ (loại yếu).

Điểm thưởng và điểm phạt

Ngoài ra, dự thảo Thông tư quy định rõ về điểm thưởng và điểm phạt. Điểm thưởng là số điểm được cộng thêm vào tổng điểm thẩm định trước khi xác định chỉ số CCHC trong CAND. Tiêu chí điểm thưởng gồm: Tổ chức tự xác định điểm chỉ số CCHC chặt chẽ, chính xác và báo cáo Bộ Công an đúng thời gian quy định: 01 điểm; có những cách làm đột phá trong công tác cải cách hành chính, được dư luận đánh giá cao: 01 điểm.

Điểm phạt là số điểm phải trừ đi từ tổng điểm thẩm định trước khi xác định chỉ số cải cách hành chính trong CAND. Tiêu chí điểm phạt gồm: Thiếu quan tâm đến công tác cải cách hành chính, để xảy ra tình trạng trì trệ, không đổi mới, không tiến bộ hoặc có nhiều đơn vị trực thuộc thực hiện công tác CCHC yếu, bị dư luận phê phán: 01 điểm.

Có đơn thư tố cáo, kiến nghị, ý kiến góp ý hay tin, bài trên các phương tiện thông tin về thái độ, hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị mà được cơ quan có thẩm quyền xác minh nội dung phản ánh là đúng sự thật hoặc để xảy ra sai sót trong quá trình xử lý công việc làm ảnh hưởng đến uy tín của CAND: trừ 01 điểm.

Kết quả xác định chỉ số CCHC trong CAND là tiêu chí quan trọng trong đánh giá, bình xét và tính điểm phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc hàng năm.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

 

Nguồn tin: Chinhphu.vnCÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Bổ sung quy định về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng (07/06)
  Đề xuất quy định xử lý vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng (25/05)
  Không yêu cầu giáo viên tiểu học, trung học cơ sở hạng I phải có trình độ thạc sĩ (22/05)
  Hoàn thiện hành lang pháp lý cho giao dịch điện tử (07/05)
  Đề xuất quy định phương thức, nội dung ghi nhãn hàng hóa điện tử (19/04)
  Thẩm quyền xử phạt VPHC lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội (16/04)
  Lấy ý kiến dự thảo quản lý thu chi tiền công đức, tổ chức lễ hội (01/04)
  Đề xuất sửa đổi, bổ sung 6 Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (29/03)
  Bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với thiết bị hệ thống thông tin Chính phủ điện tử (26/03)
  Hướng dẫn vị trí việc làm, định mức giáo viên trường mầm non công lập (19/03)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C