Kỳ vọng tạo ra những kỳ tích mới   |    Thẩm quyền và trách nhiệm!   |    Quy định của Ban Bí thư về cơ cấu tổ chức của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh   |    Học Bác, điều cốt yếu nhất là học thật, làm thật   |    Vận dụng “Ngoại giao cây tre Việt Nam” trong đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa   |    Lực lượng vũ trang thị xã Duy Tiên tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng LLVT giai đoạn 2019-2024   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Các dự án đầu tư

UBND thị xã Duy Tiên ban hành Công văn về Quan tâm thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Trác Văn, thị xã Duy Tiên
Cập nhật lúc: 1/20/2022 5:16:00 PM
Ngày 20/01/2022, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Công văn số 36/UBND-QLĐT về quan tâm thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Trác Văn, thị xã Duy Tiên gửi Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Đông Dương; Các doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm
   

Nội dung công văn cụ thể như sau:

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 
68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP; số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;         

Căn cứ Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Quy hoạch chung thị xã Duy Tiên đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;


Căn cứ Thông báo số 218-TB/TU ngày 02/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam và Văn bản số 3079/UBND-TH ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về Phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030,

Căn cứ Văn bản số 7417/BCT-CTĐP ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Bộ Công thương về việc phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030;


Căn cứ Văn bản số 1721/SCT-QLCN ngày 29/11/2021 của Sở Công thương Hà Nam v/v công khai phương án phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030;


Căn cứ Thông báo số 06/TB-UBND ngày 19/01/2022 của UBND thị xã Duy Tiên v/v thông báo mời quan tâm dự án đầu tư: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Trác Văn;


Căn cứ Văn bản số 08/ĐD-CCN/2022 ngày 20/01/2022 của Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Đông Dương v/v đăng ký chủ đầu tư Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Trác Văn,


Ngày 20/01/2022, UBND thị xã Duy Tiên nhận được đơn đăng ký chủ đầu tư Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Trác Văn của Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Đông Dương với các nội dung chính như sau:


- Tên nhà đầu tư: Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Đông Dương.


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0700857079, do phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp đăng ký lần đầu ngày 26/11/2021;


+ Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, đường Võ Văn Kiệt, tổ dân phố Thần Nữ, phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam;


+ Người đại diện theo pháp luật: Bà Tạ Thị Xuyến; Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc; Sinh ngày 05/02/1983; Căn cước công dân số 035183001771 do Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 24/6/2021.


Để có cơ sở trình các Sở ngành thẩm định, UBND tỉnh Hà Nam quyết định thành lập Cụm công nghiệp Trác Văn, UBND thị xã Duy Tiên đề nghị Công ty cổ phần hạ tầng Hà Nam, các doanh nghiệp và nhà đầu tư quan tâm lập Hồ sơ báo cáo đầu tư thành lập Cụm công nghiệp Trác Văn theo quy định của pháp luật, thành phần hồ sơ gồm có:


+ Dự thảo Tờ trình đề nghị thành lập Cụm công nghiệp Trác Văn;


+ Đơn đề nghị đăng ký làm chủ đầu tư và 08 bộ Báo cáo đầu tư thành lập Cụm công nghiệp Trác Văn (trong đó có ít nhất 02 bộ hồ sơ gốc);


+ Bản sao giấy chứng nhận hoặc tài liệu minh chứng tư cách pháp nhân;

+ Bản sao một trong các tài liệu: Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của chủ đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết  hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của chủ đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của chủ đầu tư;


+ Các văn bản, tài liệu liên quan khác.

* Thời điểm hết hạn hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: 16h00 ngày 27/01/2022.

* Thông tin liên hệ:


- UBND thị xã Duy Tiên. Địa chỉ: Số 01, đường Lý Nhân Tông, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.


- Số điện thoại: 0226 3830 013.


- Số fax: 0226 3832 280.


* Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án:
 Tại phòng Quản lý đô thị thị xã Duy Tiên.

UBND thị xã Duy Tiên thông báo để Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Đông Dương, các doanh nghiệp và nhà đầu tư quan tâm phối hợp thực hiện./.


 
Dưới đây là toàn văn công văn số 36/UBND-QLĐT :   Tải tại đây

 

VP


CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Thường trực Thị ủy Duy Tiên nghe báo cáo tình hình tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP trên địa bàn (17/05)
  15 dự án đang triển khai thực hiện trong Quý I năm 2023 của thị xã Duy Tiên (16/03)
  05 dự án thực hiện Giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã Duy Tiên cơ bản hoàn thành Quý I năm 2023 (16/03)
  Năm 2022, Thị xã Duy Tiên thực hiện giải phóng mặt bằng 31 dự án trên địa bàn với tổng diện tích 398,2 ha (11/12)
  THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Trác Văn (19/01)
   Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị phía Nam tổ dân phố Bùi, phường Yên Bắc (DT-ĐT01.21) (14/07)
  UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 769/QĐ-UBND về việc Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam  (20/05)
  UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị mới thuộc địa bàn phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (28/02)
  Phê duyệt dự toán hạng mục thiết bị, điều chỉnh tổng mức đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại trường trường tiểu học phường Duy Hải  (20/12)
  Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đất tái định cư phục vụ GPMB Dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Tiên (02/10)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C