Cách mạng Tháng Tám cổ vũ chúng ta đi tới!   |    Hiệu quả từ phong trào Toàn dân bảo vệ Tổ quốc ở thị xã Duy Tiên   |    Xã Chuyên Ngoại tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022   |    Phường Hòa Mạc tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc   |    Thị xã Duy Tiên ra mắt mô hình dân vận khéo thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm   |    Việt Nam ghi nhận biến thể phụ BA.2.74 có khả năng lây lan nhanh   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Văn hoá - Xã hội

Duy Tiên: Báo cáo kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2021
Cập nhật lúc: 11/23/2021 1:53:00 PM
Sáng ngày 23/11/2021, UBND thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2021. Đồng chí Nguyễn Quý Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2021 thị xã phát biểu chỉ đạo hội nghị
   
 Các đại biểu dự hội nghị


Thời gian qua, Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình thị xã và các xã, phường đã tập trung chỉ đạo sát sao, quyết liệt, kịp thời kiện toàn thành viên ban chỉ đạo, ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức tập huấn và triển khai công tác tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, nhờ đó, công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2021 trên địa bàn thị xã thực hiện an toàn, đảm bảo khách quan, minh bạch, đúng quy định và phù hợp trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Đến ngày 16/11/2021, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí giảm nghèo năm 2021 theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ thì tổng số hộ nghèo của thị xã còn 672 hộ/44.654 hộ (bằng 1,51%); Tổng số hộ cận nghèo còn 943 hộ/44.654 hộ (bằng 2,11%); Tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình của thị xã theo chuẩn nghèo nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025 (quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ) là 742 hộ/44.654 hộ ( bằng 1,66%); Hộ cận nghèo 1.038 hộ/44.654 hộ (bằng 2,32%).
  
 


Đ/c Nguyễn Văn Khuyến - Thị ủy viên, Trưởng phòng Lao động - TB&XH thị xã báo cáo kết quả sơ bộ thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021, tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2021 – 2025

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá về kết quả đạt được, những khó khăn trong công tác triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình tại địa phương và những nhiệm vụ trong thời gian tới nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, đúng quy định trong quá trình triển khai thực hiện.


 Đ/c Nguyễn Quý Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2021 thị xã kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quý Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2021 thị xã đề nghị các xã, phường cần tiếp tục thực hiện đúng quy định trong rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình tại địa phương; chủ động phối hợp với MTTQ và các hội, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền tới nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình và các chính sách của nhà nước đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo; cần xác định việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình phải được thực hiện thường xuyên, đảm bảo tính chính xác, công khai, minh bạch, công bằng và có sự tham gia của người dân; kết quả rà soát phải phản ánh đúng thực tế tình hình diễn biến hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương; cần tập trung nguồn lực, thời gian để lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát kiểm tra công tác điều tra ở cơ sở, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và xác lập cơ chế cung cấp báo cáo, trao đổi thông tin với các địa phương. Tổ giúp việc ban chỉ đạo cần tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các địa phương để hướng dẫn các xã, phường triển khai thực hiện, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình rà soát và các phiếu, biểu mẫu theo quy định. MTTQ và các hội, đoàn thể phối hợp với các xã, phường trong công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát để việc triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn đảm bảo đúng quy định./.

 

 

 

 

Hoàng Hồng 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Năm học 2022 - 2023: Triển khai thí điểm Chương trình Giáo dục mầm non mới (17/08)
  Thị ủy Duy Tiên bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục (16/08)
  Đồng chí Nguyễn Văn Thạch được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã (16/08)
  Hướng dẫn kinh phí hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo (16/08)
  Lộ trình tăng số lượng vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021 – 2030 (15/08)
   BTV Thị đoàn Duy Tiên tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội năm 2022 (15/08)
  Hiệu quả mô hình Phong trào thi đua "2 tốt” về học tập và làm theo Bác của ngành giáo dục thị xã Duy Tiên (13/08)
  Học sinh Hà Nam khai giảng năm học mới vào ngày 5-9 (13/08)
  COVID-19 làm tăng chất béo cho các tế bào của cơ thể, thúc đẩy quá trình xâm nhập của virus (09/08)
  Thị xã Duy Tiên tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2022 (08/08)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C