Chủ tịch nước gửi Thư chúc mừng nhân 76 năm Ngày truyền thống Phòng, chống thiên tai   |    Không yêu cầu giáo viên tiểu học, trung học cơ sở hạng I phải có trình độ thạc sĩ   |    Liên đoàn lao động thị xã Duy Tiên công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH Chang YI   |    Kiên quyết bảo vệ tính khoa học, tính cách mạng, tính nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh   |    Chi đoàn Thanh niên - Hội Phụ nữ Công an thị xã Duy Tiên: Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh   |    Thị xã Duy Tiên tham dự Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Chào mừng Bầu cử QH khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng bộ phường Hòa Mạc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học và làm theo Bác
Cập nhật lúc: 11/19/2021 7:33:00 AM
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường Hòa Mạc đã xây dựng chương trình KTGS, hằng năm xây dựng chương trình KTGS trong đó có nội dung KTGS việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Kết quả, trong 5 năm (2016-2021), Đảng ủy, UBKT Đảng ủy tổ chức 05 cuộc KTGS có nội dung thực hiện Chỉ thị 05. Riêng từ đầu năm 2021 đến nay, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường đã tổ chức 04 cuộc KTGS, trong đó có 02 cuộc KTGS về việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
 

Đảng bộ phường Hoà Mạc (thị xã Duy Tiên) có 11 chi bộ trực thuộc, trong đó có 06 chi bộ tổ dân phố, 03 chi bộ nhà trường, 01 chi bộ HTXDVNN, 01 chi bộ công an. Thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Thị ủy, hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã kịp thời xây dựng các chương trình, kế hoạch để triển khai trong toàn đảng bộ. Đồng thời chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW trong toàn đảng bộ bảo đảm đạt kết quả. Căn cứ kế hoạch và hướng dẫn của Đảng ủy, các chi bộ, các ngành, đoàn thể đã xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt thực hiện. Đường phố Nguyễn Tất Thành, phường Hòa Mạc (thị xã Duy Tiên).


Đảng bộ phường Hòa Mạc tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc học và làm theo Bác
Đường phố Nguyễn Tất Thành, phường Hòa Mạc (thị xã Duy Tiên)

Để thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy phường luôn chú trọng công tác KTGS, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để bảo đảm việc học tập và thực hiện đi vào nền nếp .

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường Hòa Mạc đã xây dựng chương trình KTGS, hằng năm xây dựng chương trình KTGS trong đó có nội dung KTGS việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Kết quả, trong 5 năm (2016-2021), Đảng ủy, UBKT Đảng ủy tổ chức 05 cuộc KTGS có nội dung thực hiện Chỉ thị 05. Riêng từ đầu năm 2021 đến nay, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường đã tổ chức 04 cuộc KTGS, trong đó có 02 cuộc KTGS về việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Qua KT,GS cho thấy, các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) theo hướng dẫn của Thị ủy, bảo đảm nội dung và tiến độ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ và các đoàn thể. Nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt thực hiện tốt vai trò nêu gương. Tại hội nghị sơ kết 5 năm (2016-2021) thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) do Thị ủy Duy Tiên tổ chức, Đảng bộ phường Hòa Mạc có 1 chi bộ và 1 cá nhân được BTV Thị ủy biểu dương, khen thưởng.


Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Văn Kha, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Mạc: Qua công tác KTGS cho thấy, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ phường vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là, nhận thức của một số cán bộ, đảng viên trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ chưa đầy đủ. Việc tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết và chỉ thị chưa đổi mới; chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện chưa cụ thể; việc đưa nội dung học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng chưa sâu rộng. Việc nhận diện những biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên còn đơn giản, né tránh, chưa chỉ rõ được địa chỉ cụ thể… Đảng bộ phường sẽ tập trung khắc phục những hạn chế này trong thời gian tới. 


Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Hòa Mạc, Nguyễn Văn Kha cho biết: Để tiếp tục lãnh đạo hiệu quả công tác KTGS việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Đảng ủy phường Hòa Mạc xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức, phương pháp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên. Đồng thời, phát huy vai trò trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên, nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi cá nhân và cấp ủy, tổ chức đảng.


Cùng với đó, xây dựng kế hoạch và đưa ra các biện pháp cụ thể nhằm tổ chức thực hiện, khắc phục những hạn chế yếu kém, khuyết điểm của cấp uỷ bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian thực hiện. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chú trọng làm tốt công tác KTGS; thực hiện tốt Quy định số 55 - QĐ/TW ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm.


 

Nguồn tin: baohanam.com.vn 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Thị xã Duy Tiên tham dự Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị (19/05)
  Học tập và làm theo tư tưởng đổi mới sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới (19/05)
  Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam (19/05)
  Noi gương Bác, tự soi, tự sửa (16/05)
  Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh (09/05)
  Thị ủy Duy Tiên biểu dương khen thưởng các mô hình tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2017-2022 (27/04)
  Xây dựng đội ngũ cán bộ - “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng (20/04)
  Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc phát triển các môn thể thao truyền thống (31/03)
  Duy Tiên: Gần 5800 ĐV dự học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  (22/02)
  Đồng chí Trường Chinh - Luôn xuất hiện đúng lúc trong mỗi bước ngoặt của lịch sử cách mạng Việt Nam (09/02)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C