Ngày Thế giới phòng chống tăng huyết áp 17/5: Kiếm soát huyết áp đúng cách   |    Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh thị xã Duy Tiên kỷ niệm 10 năm thành lập Hội; 63 năm ngày mở đường Trường Sơn Hồ Chí Minh   |    Hội LHPN thị xã Duy Tiên trao giải cuộc thi những tấm gương bình dị tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác   |    Liên đoàn lao động thị xã Duy Tiên tổ chức chung kết giải thể thao công nhân viên chức lao động năm 2022   |    Phản bác luận điệu đối lập giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Mác - Lênin   |    Noi gương Bác, tự soi, tự sửa   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Chào mừng Bầu cử QH khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quyết tâm cao trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Cập nhật lúc: 11/15/2021 4:17:00 PM
Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Quy định này được đánh giá là phù hợp với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới; thể hiện quyết tâm chính trị lớn của toàn Đảng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi vi phạm trong đội ngũ đảng viên.
 

Trong lịch sử hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục quyết tâm tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nêu rõ: “Trong những năm tới, phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ” (1). Ngay sau Đại hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được đẩy mạnh. Nhiều đảng viên có sai phạm là cán bộ cấp cao đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật, đề nghị kỷ luật.

Và để phù hợp với yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mới đây, Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) đã thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương. Ngày 28/10/2021, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Việc sửa đổi, bổ sung quy định cũng khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng ta trong việc làm trong sạch đội ngũ. Quy định về những điều đảng viên không được làm có ý nghĩa lớn trong phòng ngừa, cảnh tỉnh để đảng viên có ý thức hơn trong tu dưỡng, rèn luyện bản thân; hạn chế việc cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước.Cần đấu tranh, vạch rõ các luận điệu xuyên tạc Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. (Ảnh chụp màn hình)


Đáng tiếc là với động cơ chính trị thiếu trong sáng, ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, nhiều cá nhân cơ hội chính trị đã đưa ra ý kiến phiến diện, xuyên tạc về quy định này. Một số ý kiến cho rằng, Quy định 37-QĐ/TW là “bình mới, rượu cũ”, nội dung quy định là không thực chất,... Có ý kiến cố tình xuyên tạc: Quy định số 37 với nội dung như: “Nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng” là không đúng, vì như vậy là đảng viên “mất hết sáng kiến, không được phép sáng tạo”. Cũng có những luận điệu cho rằng Đảng ban hành quá nhiều quy định và chồng chéo nhau, vì “đảng viên trước hết cũng là công dân, vậy họ phải tuân thủ pháp luật” nên quy định này của Đảng là…thừa. Thậm chí, có ý kiến còn trắng trợn xuyên tạc khi cho rằng, quy định đảng viên không được “nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định” là... vi phạm Hiến pháp.

Trước hết cần khẳng định, không phải đến bây giờ Đảng ta mới chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, những năm gần đây, để ngăn chặn, khắc phục tình trạng vi phạm của cán bộ, đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đi cùng với pháp luật của Nhà nước đã được tăng cường. Theo đó, mọi cá nhân vi phạm đều bị xử lý nghiêm minh, đúng người đúng tội; hàng loạt cán bộ, đảng viên có sai phạm đã được đưa ra ánh sáng. Chỉ tính riêng trong nhiệm kỳ khóa XII vừa qua, trên 87.000 đảng viên đã bị thi hành kỷ luật. Trong đó, có 113 đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương, cả đương nhiệm và đã nghỉ; hơn 30 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang...

Đối với những nội dung trong Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, có thể thấy những nội dung điều chỉnh so với quy định trước đây (Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011) là hoàn toàn hợp lý, phù hợp với sự vận động của thực tiễn và yêu cầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.


Thực chất, những luận điệu nói trên là nhằm hạ thấp mục tiêu, vai trò, ý nghĩa của Quy định về những điều đảng viên không được làm, tạo ra diễn biến tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, làm giảm niềm tin đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phủ nhận thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Sâu xa và nguy hiểm hơn là nhằm làm suy giảm niềm tin, hạ thấp, thúc đẩy, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.


Điển hình là việc cho rằng, nội dung quy định đảng viên không được “Nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng” là khiến đảng viên “mất hết sáng kiến, không được phép sáng tạo”. Điều này hoàn toàn phi lý, bởi Điều 9, Điều lệ Đảng hiện hành ghi rõ: “Đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu và báo cáo lên cấp uỷ cấp trên cho đến Đại hội đại biểu toàn quốc, song phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, không được truyền bá ý kiến trái với nghị quyết của Đảng. Cấp ủy có thẩm quyền nghiên cứu xem xét ý kiến đó; không phân biệt đối xử với đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số”. Bên cạnh đó, ngày 22/9/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 14-KL/TW “Về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung”. Rõ ràng, Đảng Cộng sản Việt Nam không hề triệt tiêu sáng tạo của cán bộ, đảng viên.


Thực tiễn đã chứng minh, tăng cường các quy định về kỷ luật Đảng là cơ sở để đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đây vừa là đòi hỏi khách quan, vừa là vấn đề có tính chất thường xuyên, liên tục và mang tính kế thừa. Việc bổ sung một số quy định mới để đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đảm bảo tính khách quan, khoa học. Từ đó, tổ chức Đảng, đảng viên có cơ sở, căn cứ để rèn luyện, tu dưỡng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.


Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm đã thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng; đồng thời, cũng là cơ sở để tăng cường lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Vì vậy, mọi ý kiến, luận điệu lợi dụng các quy định mới để xuyên tạc, suy diễn, chống phá đều là biểu hiện của những mưu đồ chính trị đen tối và cần bị lên án, đấu tranh, loại bỏ./.


Tài liệu tham khảo:


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr. 108./.


Nguồn tin: dangcongsan.vn
 

 

 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Phản bác luận điệu đối lập giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Mác - Lênin (16/05)
  Tác phẩm “Đường Cách mệnh” với vấn đề giải quyết mối quan hệ dân tộc – giai cấp của cách mạng Việt Nam (06/05)
  Khẳng định sức sống trường tồn của Chủ nghĩa Mác (05/05)
  Giá trị cốt lõi và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác (05/05)
  Để xứng danh Đảng cầm quyền (29/04)
  Gợi mở của V.I.Lênin trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (26/04)
  Sáng mãi tư tưởng của V.I.Lênin về giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại ngày nay (22/04)
  Vận dụng tư tưởng tác phẩm “Đường cách mệnh” trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng (16/04)
  Giữ gìn nhân phẩm, danh dự người đảng viên (13/04)
  Vận dụng tư tưởng “dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Hồ Chí Minh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (12/04)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C