Cách mạng Tháng Tám cổ vũ chúng ta đi tới!   |    Hiệu quả từ phong trào Toàn dân bảo vệ Tổ quốc ở thị xã Duy Tiên   |    Xã Chuyên Ngoại tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022   |    Phường Hòa Mạc tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc   |    Thị xã Duy Tiên ra mắt mô hình dân vận khéo thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm   |    Việt Nam ghi nhận biến thể phụ BA.2.74 có khả năng lây lan nhanh   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Kinh tế - Chính trị

Đồng chí Bí thư Thị ủy Phạm Hồng Thanh đối thoại với cán bộ, hội viên hội nông dân xã, phường: Mộc Nam, Mộc Bắc, Châu Giang, Chuyên Ngoại và Trác Văn
Cập nhật lúc: 11/10/2021 6:58:00 AM
Chiều ngày 09/11/2021, Thị ủy Duy Tiên tổ chức Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Thị ủy với cán bộ, hội viên hội nông dân các xã, phường: Mộc Nam, Mộc Bắc, Châu Giang, Chuyên Ngoại và Trác Văn. Đồng chí Phạm Ngọc Long – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Ngô Văn Toản – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh dự hội nghị

 
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu phòng họp trực tuyến UBND thị xã


Tại hội nghị, hội viên hội nông dân các xã, phường (Mộc Nam, Mộc Bắc, Châu Giang, Chuyên Ngoại và Trác Văn) đã phát biểu kiến nghị với đồng chí Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã và các ngành chuyên môn về các nhóm vấn đề liên quan đến phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn, sản xuất nông nghiệp, làng nghề, môi trường, văn hóa, giáo dục, lao động việc làm, với những nội dung cụ thể như: những giải pháp, định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch cộng đồng trong gia đoạn hiện nay của thị xã; định hướng về sản xuất nông nghiệp của thị xã để tăng sức cạnh tranh của nông sản; những đánh giá và giải pháp trong thời gian tới của thị xã trong phát triển chăn nuôi bò sữa; định hướng xây dựng cơ sở hạ tầng nội đồng, kênh mương của thị xã thời gian tới; Giải pháp trọng tâm trong chỉ đạo, hướng dẫn, vận động nhân dân tham gia thực hiện nếp sống mới, văn minh đô thị, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Những giải pháp cụ thể của thị xã nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, dự báo nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực làm cơ sở lựa chọn trường đào tạo nghề có chất lượng, các hình thức liên kết đào tạo nghề, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị thực hiện liên kết, đảm bảo đào tạo gắn với giải quyết việc làm cho lao động sau đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng và giải quyết việc làm cho lao động khu vực nông thôn; những giải pháp trong thời gian tới của thị xã trong lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước về lao động và UBND cấp xã có trách nhiệm gì trong phối hợp tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; giải pháp của thị xã để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường trong các làng nghề, khu chăn nuôi, các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh tự phát trong khu dân cư, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra ô nhiễm môi trường thuộc địa bàn quản lý và biện pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân, cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường; mục tiêu, nội dung cụ thể thực hiện quan điểm “gắn kết chặt chẽ giữa phát triển đô thị với xây dựng NTM kiểu mẫu, phát huy vai trò động lực của đô thị với khu vực nông thôn”;  Trách nhiệm của từng cơ quan, cấp ủy, chính quyền cấp xã trong việc tổ chức thực hiện,....


 
Cán bộ Hội nông dân xã Mộc Bắc phát biểu ý kiến kiến nghị


Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin thị xã giải trình ý kiến của hội viên hội nông dân liên quan đến lĩnh vực phòng Văn hóa và Thông tin thị xã phụ trách

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu của các hội viên hội nông dân, lãnh đạo các ngành liên quan đã trả lời trực tiếp chi tiết, cụ thể theo thẩm quyền được phân công phụ trách.

 
Đồng chí Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã thống nhất các ý kiến của các hội viên hội nông dân các xã, phường. Đồng thời đề nghị lãnh đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục nắm bắt, nghiên cứu các ý kiến, kiến nghị để từng bước giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền và tham mưu cho Thị ủy – HĐND – UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo tập trung giải quyết trong thời gian tới đảm bảo tính khẩn trương, hiệu quả và trách nhiệm. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu cấp ủy chính quyền các cấp từ thị xã tới cơ sở tăng cường theo dõi, nắm bắt tâm tư của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân, nắm bắt dư luận xã hội và những vấn đề, những vụ việc bức xúc nổi cộm trong nhân dân, tiếp tục tổ chức các hội nghị đối thoại và giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở; việc đối thoại với nhân dân cần phải xác định là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu trong việc giải quyết công việc, từ đó xây dựng tác phong “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc đối thoại trực tiếp, mở rộng các hình thức đối thoại gián tiếp, tập trung giải quyết các kiến nghị, yêu cầu chính đáng của nhân dân sau đối thoại và thông báo rộng rãi kết quả giải quyết kiến nghị để nhân dân biết tạo sự đồng thuận trong dư luận xã hội. MTTQ và các hội đoàn thể cơ sở cần chủ động, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và hội cấp trên, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả về nội dung, phương thức hoạt động, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - chính trị, văn hóa – xã hội của địa phương, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Trên cơ sở kết quả hội nghị đối thoại, Đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị Ban Dân vận Thị ủy chủ trì phối hợp với Văn phòng Thị ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan chuyên môn, các cấp, các ngành thực hiện kết luận của lãnh đạo thị xã và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Thị ủy./.


 


Hoàng Hồng - Quang HuyCÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Thị xã Duy Tiên ra mắt mô hình dân vận khéo thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (18/08)
   BTV, BCH Đảng bộ thị xã cho ý kiến vào các đề xuất dự án quy hoạch trên địa bàn phường Duy Minh, phường Hoàng Đông và phường Yên Bắc (17/08)
  Duy Tiên: Tăng cường công tác quản lý đê điều, phòng chống lũ, lụt (13/08)
  Duy Tiên nâng cao chất lượng tiêu chí NTM, NTM kiểu mẫu (13/08)
  Chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính ở Duy Tiên (12/08)
  Ban Thường vụ Thị ủy Duy Tiên thống nhất thí điểm xây dựng không gian đi bộ gắn với chợ đêm khu vực xung quanh chợ mới Hòa Mạc (11/08)
  Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị cho ý kiến vào dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn thị xã Duy Tiên (11/08)
  Thị xã Duy Tiên tổ chức 17 điểm cầu tham dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết 6 tháng thực hiện Đề án số 06 (09/08)
  Duy Tiên: Gần 6.000 đảng viên học tập nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam" (08/08)
  Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duy Tiên khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 27 (06/08)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C