UNESCO vinh danh 2 Danh nhân văn hóa Việt Nam   |    Đề nghị sửa Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp   |    Chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp bất thường của Quốc hội   |    Thủ tướng Chính phủ chỉ thị quyết liệt phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi   |    Các báo cáo viên, TTV, CTV dư luận xã hội của thị xã tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2021 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức   |    Bãi bỏ 27 văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Chào mừng Bầu cử QH khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Văn hoá - Xã hội

Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên giao ban Quý III năm 2021
Cập nhật lúc: 10/14/2021 4:50:00 PM
Chiều ngày 14/10/2021, Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã tổ chức giao ban Quý III năm 2021. Đồng chí Trương Quốc Việt – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã chủ trì hội nghị


Toàn cảnh hội nghị

9 tháng đầu năm, mặc dù ảnh hưởng bởi tình hình dịch Covid-19, song Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã nỗ lực cố gắng tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình công tác đề ra: Đã kịp thời kiện toàn thành viên ban đại diện; xây dựng các chương trình kiểm tra, giám sát đảm bảo đạt hiệu quả; tổ chức triển khai tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của cấp trên: đến 30/9/2021, tổng nguồn vốn đạt mức 373.706 triệu đồng, tăng 27.908 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 8,97% (trong đó: Vốn Trung ương 361.187 triệu đồng; vốn địa phương 12.519 triệu đồng); vốn huy động 67.627/64.525 triệu đồng, tăng 9.801 triệu đồng so với đầu năm (trong đó: huy động tiền gửi tiết kiệm qua tổ tiết kiện và vay vốn là 16.298 triệu đồng; huy động qua tổ chức, cá nhân là 51.329 triệu đồng); tổng dư nợ 373.054 triệu đồng (đạt 99,8% chỉ tiêu kế hoạch năm); nợ quá hạn 223 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 0,06 %). Trong 9 tháng đầu năm có 1.701 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn từ NHCSXH thị xã; hoạt động ủy thác thông qua các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục được triển khai thực hiện tốt, đảm bảo an toàn, hiệu quả, qua đánh giá: 211 tổ tiết kiệm và vay vốn của các tổ chức chính trị xã hội đều được đánh giá khá trở lên. Các hoạt động của NHCSXH luôn bám sát với các văn bản chỉ đạo của cấp trên, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tập trung nguồn lực thực hiện các chương trình tín dụng chính sách góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

 
Đ/c Vũ Trọng Hiểu - Giám đốc phòng giao dịch NHCSXH thị xã báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2021 của Ban Đại diện và phòng Giao dịch 

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về công tác kiểm soát nợ, công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện chính sách tín dụng có thời điểm chưa hiệu quả; việc bổ sung nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách còn hạn chế; công tác phối hợp lồng ghép giữa các chương trình tín dụng chính sách với các hoạt động chuyển giao khoa học, kỹ thuật chưa đồng bộ,…

 
Đồng chí Trương Quốc Việt – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã 

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Quốc Việt – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã đề nghị thời gian tới các đồng chí thành viên Ban đại diện NHCSXH thị xã cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền các quy định và tổ chức thực hiện chính sách tín dụng; Triển khai thực hiện hiệu quả nội dung của Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; Tiếp tục thực hiện tốt kiểm soát nợ; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể làm tốt dịch vụ ủy thác; phối hợp tốt với các xã, phường thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn tại địa điểm giao dịch; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc hội thảo, tập huấn; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao của năm 2021./.Hoàng Hồng 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  UNESCO vinh danh 2 Danh nhân văn hóa Việt Nam (27/11)
  Các báo cáo viên, TTV, CTV dư luận xã hội của thị xã tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2021 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức (25/11)
  Tăng cường chống COVID-19 và dịch bệnh mùa Đông Xuân (25/11)
  Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến (24/11)
  Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11)
  Duy Tiên: Báo cáo kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2021 (23/11)
  Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Duy Tiên với công trình trao tặng “Bếp củi thông minh” cho hội viên khó khăn, đặc thù (23/11)
  Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Duy Tiên tổ chức chương trình kết nối yêu thương mẹ đỡ đầu con mồ côi mẹ tại xã Trác Văn và Mộc Nam (22/11)
  Quan tâm đến tâm lý học sinh khi trở lại trường học (21/11)
  Ngày mai (21/11) Hà Nam bắt đầu tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ 14 tuổi (20/11)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C