Ngày Thế giới phòng chống tăng huyết áp 17/5: Kiếm soát huyết áp đúng cách   |    Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh thị xã Duy Tiên kỷ niệm 10 năm thành lập Hội; 63 năm ngày mở đường Trường Sơn Hồ Chí Minh   |    Hội LHPN thị xã Duy Tiên trao giải cuộc thi những tấm gương bình dị tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác   |    Liên đoàn lao động thị xã Duy Tiên tổ chức chung kết giải thể thao công nhân viên chức lao động năm 2022   |    Phản bác luận điệu đối lập giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Mác - Lênin   |    Noi gương Bác, tự soi, tự sửa   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Chào mừng Bầu cử QH khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Xin ý kiến góp ý của nhân dân

Đề xuất quản lý, cấp phát chứng chỉ giáo dục QPAN cho sinh viên nghề
Cập nhật lúc: 9/20/2021 4:07:00 PM
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư ban hành mẫu chứng chỉ, in, quản lý, cấp phát chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

 

Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh được cấp phát cho sinh viên hoàn thành môn học này.

Dự thảo Thông tư quy định mẫu chứng chỉ; nguyên tắc, thẩm quyền in, quản lý, cấp phát chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh (sau đây gọi chung là chứng chỉ) cho sinh viên các trường cao đẳng do Bộ LĐTB&XH thực hiện chức năng quản lý Nhà nước hoàn thành môn học giáo dục quốc phòng và an ninh.

Về nguyên tắc quản lý, cấp phát chứng chỉ, dự thảo nêu: Chứng chỉ được quản lý thống nhất và cấp phát cho sinh viên hoàn thành môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trình độ cao đẳng để xác nhận kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh.


Chứng chỉ được cấp một lần kèm theo bảng điểm của môn học (trừ trường hợp chứng chỉ đã cấp nhưng phát hiện bị viết sai, in sai do lỗi của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, trường cao đẳng được giao tự chủ giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cấp thì trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, trường cao đẳng đã cấp chứng chỉ có trách nhiệm cấp lại bản chính chứng chỉ); bảo đảm công khai, minh bạch trong cấp phát chứng chỉ.


Sinh viên được cấp chứng chỉ khi có điểm môn học giáo dục quốc phòng và an ninh đạt yêu cầu theo quy định. Không cấp chứng chỉ cho sinh viên là đối tượng được miễn học môn học giáo dục quốc phòng và an ninh.


Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ việc quản lý, cấp phát chứng chỉ. Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, trường cao đẳng được giao tự chủ giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh lưu thông tin cấp chứng chỉ vào sổ cấp chứng chỉ. Sổ cấp chứng chỉ phải được ghi theo từng năm từ ngày 1/1 đến ngày 31/12, chính xác, đầy đủ các nội dung như chứng chỉ đã cấp, đánh số trang, đóng dấu giáp lai giữa các trang liền kề trong sổ, không được tẩy xóa, bảo đảm quản lý chặt chẽ và lưu trữ theo quy định.


Người đứng đầu trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, trường cao đẳng được giao tự chủ giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh ký và cấp chứng chỉ cho từng sinh viên trong thời gian 20 ngày kể từ khi sinh viên hoàn thành môn học giáo dục quốc phòng và an ninh.


Thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ nếu phát hiện có gian lận


Ngoài ra, dự thảo cũng quy định việc thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ. Người đứng đầu trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, trường cao đẳng được giao tự chủ giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh thực hiện thu hồi chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh do đơn vị mình cấp khi vi phạm một trong các trường hợp: Phát hiện có gian lận trong quá trình học tập dẫn đến sai lệch kết quả môn học; phát hiện có vi phạm trong việc in, quản lý, cấp phát chứng chỉ; chứng chỉ cấp cho người không đủ điều kiện; chứng chỉ do người không có thẩm quyền cấp; chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa; người được cấp chứng chỉ để cho người khác sử dụng chứng chỉ của mình.


Người đứng đầu trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, trường cao đẳng xem xét ra quyết định hủy bỏ kết quả môn học và thu hồi chứng chỉ. Trong trường hợp cần thiết, việc thu hồi chứng chỉ được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.


Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý 
tại đây.


Nguồn tin: baochinhphu.vn 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Hoàn thiện hành lang pháp lý cho giao dịch điện tử (07/05)
  Đề xuất quy định phương thức, nội dung ghi nhãn hàng hóa điện tử (19/04)
  Thẩm quyền xử phạt VPHC lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội (16/04)
  Lấy ý kiến dự thảo quản lý thu chi tiền công đức, tổ chức lễ hội (01/04)
  Đề xuất sửa đổi, bổ sung 6 Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (29/03)
  Quy định tiêu chí, xác định chỉ số cải cách hành chính trong CAND (28/03)
  Bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với thiết bị hệ thống thông tin Chính phủ điện tử (26/03)
  Hướng dẫn vị trí việc làm, định mức giáo viên trường mầm non công lập (19/03)
  Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trực tiếp đến từng hộ gia đình (18/02)
  Đề xuất sửa đổi một số quy định về cán bộ, công chức, viên chức (17/02)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C