HN trực tuyến với Bộ y tế vê tiêm củng Covid-19   |    Duy Tiên ban hành công văn về việc tuyên truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng phòng chống thiên tai   |    Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia   |    HN trực tuyến áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19   |    Thị xã Duy Tiên đẩy mạnh thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm   |    Phát động Cuộc thi “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên VCNet   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Chào mừng Bầu cử QH khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Văn hoá - Xã hội

Duy Tiên triển khai các hoạt động tổ chức Tết Trung thu năm 2021 từ ngày 16/9 đến 21/9/2021 (từ ngày 10 đến 15/8 AL)
Cập nhật lúc: 9/16/2021 10:54:00 AM
UBND thị xã Duy Tiên vừa ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND về tổ chức Tết Trung thu năm 2021

 


(Ảnh minh họa)


Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em; quan tâm chăm sóc mọi trẻ em, đặc biệt trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Tạo cơ hội cho mọi trẻ em trên địa bàn thị xã được tham gia đón Tết Trung thu vui vẻ, an toàn, bình đẳng, tiết kiệm và bổ ích. Định hướng, giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc tốt đẹp của dân tộc, vui chơi, giải trí lành mạnh; Vận động các nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em trong gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn, thương tích, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được vui Tết Trung thu;

Kế hoạch yêu cầu: UBND các, phường ban hành kế hoạch chỉ đạo thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực phù hợp điều kiện thực tế của địa phương; Đảm bảo mọi trẻ em trên địa bàn thị xã đều được vui Tết trung thu, trong đó ưu tiên, quan tâm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo… Tập trung tuyên truyền theo chủ đề “Chung tay đảm bảo thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai dịch bệnh”. Phòng ngừa hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình dành cho trẻ em.


Các hoạt động trọng tâm tổ chức tết trung thu theo Kế hoạch gồm:


1. Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội

- Tăng cường tuyên truyền về việc thực hiện Luật Trẻ em; Chỉ thị số 20/CT-TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Nghị quyết số 121/2020/NQ-QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực hiện quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.


- Phổ biến các chính sách của Nhà nước và sự chung tay của xã hội, cộng đồng hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; phổ biến, giáo dục, hướng dẫn cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, các thành viên trong gia đình, cộng đồng và trẻ em về các kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho trẻ em tỏng bối cảnh đại dịch Covid-19. Đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời việc cung cấp, lan truyền các nội dung thông tin, truyền thông xấu, phản cảm, tác động tiêu cực đến sự phát triển toàn diện của trẻ em.


- Tuyên truyền về Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em với số điện thoại 111 của Bộ Lao động - TB&XH và số 1900.571.208 của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hà Nam để mọi người dân và trẻ em liên hệ khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em. Phối hợp liên ngành trong việc xử lý thông tin, tư vấn, can thiệp, hỗ trợ trẻ em.


- Thông qua các phương tiện thông tin, truyền thông đăng tải Thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước; thông tin về các hoạt động tổ chức đón Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn; nêu gương người tốt, việc tốt trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tuyên truyền, khuyến khích trẻ em chơi các đồ chơi tự tạo, đồ chơi sản xuất trong nước, không mua đồ chơi mang tính bạo lực không phù hợp với trẻ em.


- Tăng cường nội dung, thời lượng, chương trình, sân chơi và các hoạt động văn hóa, văn nghệ dành cho trẻ em trên các phương tiện thông tin, truyền thông vào dịp Tết Trung thu, định hướng, giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc tốt đẹp của dân tộc.


- Khuyến khích sự sáng tạo của trẻ em thông qua các hoạt động như tự tạo đồ chơi, trò chơi, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí phù hợp với lứa tuổi.


2. Triển khai các chính sách của Nhà nước, vận động xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em và tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em


- Triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn chăm sóc trẻ em phải cách ly y tế, trẻ em không có cha, mẹ và người thân chăm sóc do đại dịch Covid-19.


- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Thường xuyên rà soát, cập nhật, quản lý số liệu về trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng, trẻ em nghèo, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt để thiết thực chăm lo cho trẻ em nhân dịp Tết trung thu.


- Vận động các nguồn lực để thăm hỏi, tặng quà và tổ chức các sự kiện, hoạt động cho trẻ em vui Tết Trung thu.


-  Quan tâm, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ trẻ em là con những người đang ở tuyến đầu chống dịch, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày, trẻ em khuyết tật, trẻ em nạn nhân chất độc da cam, trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS…


3. Hoạt động thanh tra, kiểm tra


- Tăng cường công tác thanh kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm, đặc biệt thực phẩm phục vụ Tết trung thu; ngăn chặn và xử lý kịp thời nghiêm minh theo quy định của pháp luật việc kinh doanh các văn hóa phẩm, các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, có tính chất bạo lực, kích động, phản giáo dục không phù hợp với lứa tuổi trẻ em hoặc chứa chất độc hại, gây nguy hiểm cho trẻ em.


- Nắm bắt tình hình, phát hiện và tập trung giải quyết can thiệp, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả trẻ em bị bạo lực, xâm hại, vi phạm quyền trẻ em, đồng thời xem xét kết luận, kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các đối tượng vi phạm quyền trẻ em trên địa bàn.


4. Thời gian tổ chức: Từ ngày 16/9 đến 21/9/2021 (từ ngày 10 đến 15/8 âm lịch).


Cũng theo Kế hoạch, UBND thị xã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phương tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã (Qua phòng Lao động – Thương binh và xã hội thị xã) trước ngày 30/9/2021./.

 

 

 Hoàng Hồng

 

 

 


CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Duy Tiên ban hành công văn về việc tuyên truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng phòng chống thiên tai (15/10)
  Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên giao ban Quý III năm 2021 (14/10)
  Thị xã Duy Tiên: Gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 (13/10)
  Hướng dẫn xét nghiệm, cách ly phòng COVID-19 với người di chuyển giữa các vùng nguy cơ (05/10)
  Duy Tiên triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến ổ dịch tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Hà Nội (04/10)
  Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Duy Tiên tổ chức chương trình thứ 7 yêu thương – bữa cơm nghĩa tình (04/10)
  Chiều 3/10, ghi nhận thêm 13 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (03/10)
  Phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 – 2025 (03/10)
  Chiều 2/10, tiếp tục ghi nhận 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (02/10)
  Tỉnh đoàn Hà Nam trao tặng trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cho BCĐ phòng chống dịch Covid-19 thị xã Duy Tiên phục vụ công tác phòng, chống dịch (01/10)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C