Sửa đổi, bổ sung nguyên tắc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức   |    Đảng ủy xã Yên Nam tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền   |    Xăng tăng giá mạnh, lên mức gần 26.000 đồng/lít   |    Thị xã Duy Tiên triển khai kế hoạch và tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023   |    UBND thị xã Duy Tiên tọa đàm về nâng cao chất lượng đào tạo nghề trên địa bàn thị xã năm 2023 và những năm tiếp theo   |    Khắc phục bệnh giáo điều trong cán bộ, đảng viên và nhân dân   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Định hướng phát triển KT-XH

Kế hoạch Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu thị xã Duy Tiên giai đoạn 2020-2025
Cập nhật lúc: 10/1/2020 4:51:00 PM
Ngày 30/9/2020, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND về xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu thị xã Duy Tiên giai đoạn 2020-2025
  

Mục đích của kế hoạch này là Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nhằm đảm bảo xây dựng nông thôn mới là quá trình thường xuyên, liên tục, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn; có kinh  tế- xã  hội  phát  triển; môi trường  sinh tháitrong lành; bản sắc văn hóa làng quê được giữ gìn và phát huy; an ninh trật tựđảm bảo; nhân dân hài lòng và đồng tình ủng hộ. Kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu thị xã Duy Tiên giai đoạn 2020-2025 là căn cứ để các cơ quan, ban, ngành, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các xã xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của cấp mình, ngành mình; phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặc biệt là sự tham gia trực tiếp của người dân để tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả.

 

Mục tiêu:  

+ Xã Mộc Bắc đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về tổ chức sản xuấthoàn thành trong năm 2020.

 + Đối với 6 xã còn lại phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mớikiểu mẫu vào các năm: Xã Mộc Nam: Năm 2021; Xã Trác Văn: Năm 2022; Xã Chuyên Ngoại:Năm 2023; Xã Yên Nam: Năm 2024; Xã Tiên Sơn,Tiên Ngoại: Phấn đấu đến hết năm 2025 đạt từ 10/13 chỉ tiêu trở lên trong bộ tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu.

 

Để đạt được mục đích và mục tiêu đề ra, theo kế hoạch, UBND thị xã Duy Tiên yêu cầu: Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là quá trình triển khai thực hiện liên tục chỉ có điểm bắt đầu và không có thời gian kết thúc, kết quả xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo bền vữngvà hướng tới mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn.-Xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu là việc làm nhằm nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn theo hướng đồng bộ, bền vữngvà được người dân hài lòng; Đảm bảo công khai dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Người dân là chủ thể thực hiện Chương trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Cán bộ xã, thôn (xóm) là người trực tiếp tổ chức thực hiện, chính quyền các cấp là cơ quan hỗ trợ; Các xã căn cứ vào điều kiện thực tế lựa chọn các tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu để làm trước theo phương châm: Chỉ tiêu, tiêu chí nào dễ, phù hợp với nguyện vọng của dân và có nguồn lực thì làm trước, tiêu chí nào khó, cần nhiều nguồn lực thực hiện thì làm dần từng bước làm đến đâu chắc đến đó và đảm bảo tính bền vững lâu dài, hiệu quả cao; Xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu phải là xã đã đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định 1980/QĐ-TTg,  ngày 17/10/2016, đạt các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 691/QĐ-TTg, ngày 5/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2971/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận và công bố “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu" tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018-2020 hoặc theo quy định mới do cấp có thẩm quyền ban hành.

 

Dưới đây là toàn văn Kế hoạch số 109/KH-UBND: Tải tại đây.pdf

 

 
CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên (17/04)
  Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 (10/02)
  Bổ sung 4 khu công nghiệp tỉnh Hà Nam vào quy hoạch (08/02)
  Công bố công khai cập nhật công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Duy Tiên (28/10)
  THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ:xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN làng nghề Nha Xá và Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN làng nghề Tiên Sơn  (12/10)
  UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt Đề án chiến lược phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 (07/10)
  Xây dựng Duy Tiên trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ phía Bắc của tỉnh (25/08)
  Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 (19/07)
  Các văn bản về đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của Dự án Đầu tư xây dựng cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam (21/06)
  Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam (21/06)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C