Kỳ vọng tạo ra những kỳ tích mới   |    Thẩm quyền và trách nhiệm!   |    Quy định của Ban Bí thư về cơ cấu tổ chức của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh   |    Học Bác, điều cốt yếu nhất là học thật, làm thật   |    Vận dụng “Ngoại giao cây tre Việt Nam” trong đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa   |    Lực lượng vũ trang thị xã Duy Tiên tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng LLVT giai đoạn 2019-2024   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thị xã Duy Tiên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Cập nhật lúc: 5/19/2021 2:37:00 PM
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày chủ nhật 23/5/2021, đây là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, chính vì vậy công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần vào thành công của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Xác định rõ tầm quan trọng công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, các cấp ủy Đảng, Chính quyền từ thị xã đến cơ sở đã bám sát văn bản hướng dẫn của các cấp, thông qua nhiều hình thức, đa dạng, phong phú như: Tuyên truyền miệng, trực quan, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng…

Hình ảnh tuyên truyền tại ngã Ba cầu Hòa Mạc, phường Hòa Mạc

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ủy ban Bầu cử thị xã đã giao Tiểu ban tuyên truyền của thị xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã. Theo nội dung kế hoạch, công tác tuyên truyền được tiến hành theo 3 đợt: Đợt I từ tháng 2 đến hết tháng 3 năm 2021, đợt II cao điểm từ tháng 4 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và đợt III sau khi kết thúc, công bố kết quả bầu cử.


Hình ảnh tuyên truyền bầu cử tại khu vực trung tâm Thị xã 


Hình ảnh cờ, băng rôn tại khu vực Chợ Lương, phường Yên Bắc


Hình ảnh trang hoàng tại khu vực cầu Vực Vòng

Công tác tuyên truyền được thực hiện tập trung tuyên truyền về Đảng, về Bác Hồ,  Luật tổ chức Quốc hội và Luật tổ chức chính quyền địa phương; những đóng góp của Quốc hội Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới, phát triển đất nước; tuyên truyền về vai trò, vị trí của Quốc hội khoá XV trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quá trình hội nhập quốc tế trong thời kỳ đổi mới; Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của thị xã liên quan đến cuộc bầu cử để nhân dân và cử tri hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, từ đó thực hiện tốt quyền và trách nhiệm công dân, tích cực đi bầu cử.


Hình ảnh trang hoàng tuyên truyền cho ngày bầu cử tại Nhà văn hóa Tổ dân phố số 1, phường Hòa Mạc


Hình ảnh trang hoàng tuyên truyền cho ngày bầu cử tại Nhà văn hóa Tổ dân phố Thái Hòa, phường Hòa Mạc

Hình ảnh trang hoàng tuyên truyền cho ngày bầu cử tại Nhà văn hóa thôn Yên Lạc, xã Mộc Nam (ảnh Nguyễn Mạnh Trinh)

Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như tuyên truyền trên Đài truyền thanh từ thị xã tới cơ sở, tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử của thị xã, lồng ghép qua các hội nghị, qua các tổ chức, đoàn thể - chính trị xã hội trong thị xã… Cùng với đó là tổ chức tuyên truyền bằng xe ô tô lưu động tới các xã, phường, nhiều địa phương đã chủ động tuyên truyền lưu động bằng xe máy đến các thôn, tổ dân phố, tuyên truyền qua hệ thống pa nô, áp phích, băng zôn, cờ hoa ... trên dọc các tuyến đường Quốc lộ, đường tỉnh và các trục đường chính của các xã, phường và các khu vực trung tâm, tại các khu, điểm bỏ phiếu. Đến nay, toàn thị xã kẻ vẽ tuyên truyền được 518 khẩu hiệu tường; 1.115 pa nô cột điện; treo 708 băng zôn; 289 vi nhét; 64 cụm panô; 325 tranh cổ động, 14 cụm pa nô chân cột điện (hình tam giác) và 21.020 lượt cờ các loại…Hình ảnh tuyên truyền bằng xe ô tô lưu động tới các xã, phường trên địa bàn thị xã
(Ảnh Lê Bình)Hình ảnh tuyên truyền bằng xe máy lưu động tới các tổ dân phố của phường Yên Bắc
(ảnh Đoàn phường Yên Bắc)


Có thể nói, với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, công tác tuyên truyền đã và đang góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thị xã Duy Tiên nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tích cực ủng hộ, nêu cao tinh thần làm chủ, trách nhiệm công dân, tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn, bầu những người tiêu biểu, có đủ các yêu cầu về phẩm chất, năng lực, uy tín tham gia Quốc hội, HĐND các cấp, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; tạo không khí tin tưởng, phấn khởi trong nhân dân, động viên quần chúng nhân dân nêu cao ý thức, thái độ tích cực trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, để ngày bầu cử 23/5 thực sự là ngày hội của toàn dân./.Hoàng Hồng


CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (07/07)
  Những nội dung chính của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV  (25/05)
  Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV khai mạc vào ngày 23/5 (27/04)
  Công bố danh sách 499 đại biểu Quốc hội khóa XV (11/06)
  Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thị xã Duy Tiên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (01/06)
  Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà: Cuộc bầu cử thành công toàn diện (24/05)
  Duy Tiên: Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đạt tỷ lệ trên 99% (24/05)
  Kết thúc bỏ phiếu, tỷ lệ cử tri đi bầu cử của Hà Nam đạt 99,47% (23/05)
  Những chỉ đạo “nóng” trong phòng, chống dịch COVID-19 trong tuần qua (22/05)
  Duy Tiên sẵn sàng cho Ngày bầu cử - Ngày hội của non sông (22/05)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C