Đảng ủy xã Yên Nam tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền   |    Thị xã Duy Tiên triển khai kế hoạch và tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023   |    UBND thị xã Duy Tiên tọa đàm về nâng cao chất lượng đào tạo nghề trên địa bàn thị xã năm 2023 và những năm tiếp theo   |    Khắc phục bệnh giáo điều trong cán bộ, đảng viên và nhân dân   |    Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII   |    UB MTTQ thị xã tập huấn triển khai mô hình điểm “Khu dân cư thông minh UD CNTT trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi số”   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Văn bản về bầu cử

Công bố danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử
Cập nhật lúc: 4/27/2021 5:34:00 PM
Ngày 23/4/2021, Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam ban hành Nghị quyết số 02/NQ-UBBC công bố danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử

Theo Nghị quyết số 02, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021-2026 công bố danh sách 84 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 12 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh để bầu 50 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên địa bàn thị xã Duy Tiên, Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021-2026 thành lập 02 đơn vị bầu cử (số 05 và 06) với tổng số 15 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh để bầu 9 người là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể:

Tại đơn vị bầu cử số 05 thuộc thị xã Duy Tiên (Gồm các xã: Mộc Bắc, Mộc Nam, Chuyên Ngoại, Trác Văn, 
Yên Nam và các phường: Yên Bắc, Châu Giang, Hòa Mạc). Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh trong danh sách là 08 người. Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại đơn vị số 05 là 05 người.

Tại đơn vị bầu cử số 06 thuộc thị xã Duy Tiên (Gồm các xã: Tiên Ngoại, Tiên Sơn và các phường: Bạch Thượng, Tiên Nội, Duy Minh, Duy Hải, Hoàng Đông và Đồng Văn). Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh trong danh sách là 07 người. Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại đơn vị số 06 là 04 người./.
 


Hoàng Hồng (TH)

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Nghị quyết về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Duy Tiên nhiệm kỳ 2021-2026 ở từng đơn vị bầu cử (19/04)
  HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH CỬ TRI VÀ PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN BỎ PHIẾU VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP ĐANG CÁCH LY Y TẾ, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG CÓ DỊCH (14/04)
  Tài liệu tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (10/04)
  Các quyết định của UBND thị xã về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026  (24/03)
  Nghị quyết của UBBC thị xã về việc ấn định đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026 (04/03)
  (tiếp tục cập nhật)Các văn bản của UBBC, UBND thị xã về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2021 bầu cử (01/03)
  Tổng hợp Các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBBC, UBND tỉnh Hà Nam về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (28/02)
  Quyết định thành lập các Tiểu ban đảm bảo cho công tác bầu cử của thị xã Duy Tiên (26/02)
  Quyết định thành lập các tiểu ban của Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Hà Nam (26/02)
  Tài liệu tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (26/02)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C