Bổ sung 4 khu công nghiệp tỉnh Hà Nam vào quy hoạch   |    Cảnh giác những khuynh hướng tư tưởng phi xã hội chủ nghĩa trên không gian mạng   |    Quy định mới về Lấy phiếu tín nhiệm   |    Quy định mới về khung giá bán lẻ điện bình quân   |    Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học   |    Duy Tiên tưng bừng Lễ giao nhận quân, động viên 234 thanh niên thị xã lên đường nhập ngũ   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Tin tuyên truyền bầu cử

Ban Bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh ở đơn vị bầu cử số 06 tổ chức phiên họp thứ Nhất
Cập nhật lúc: 4/14/2021 5:31:00 PM
Sáng ngày 14/4/2021, Ban Bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh ở đơn vị bầu cử số 06 tổ chức phiên họp thứ Nhất, đồng chí Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng Ban Bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh ở đơn vị bầu cử số 06 chủ trì hội nghị
 

Toàn cảnh hội nghị

Theo Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh ở đơn vị bầu cử số 06 (tại các xã, phường: Tiên Ngoại, Tiên Sơn, Bạch Thượng, Tiên Nội, Duy Minh, Duy Hải, Hoàng Đông, Đồng Văn thuộc thị xã Duy Tiên) gồm 11 thành viên, trong đó: đồng chí Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy làm Trưởng Ban; đồng chí Nguyễn Quý Hùng – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã làm phó trưởng ban; đồng chí Trịnh Vũ Trung – Thị ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ thị xã làm thư ký. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Bầu cử thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 24, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13.

 

Đ/c Trịnh Vũ Trung – Thị ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ thị xã triển khai quyết địnhQuyết định số 421/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Tại hội nghị, Ban Bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh ở đơn vị bầu cử số 06 đã triển khai dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và dự thảo Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở đơn vị bầu cử số 06. Theo kế hoạch, việc triển khai công tác bầu cử của ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở đơn vị bầu cử số 06 được chia làm 2 giai đoạn:

 

Giai đoạn 1: Từ ngày 15/3 đến 22/5/2021 sẽ tập trung: chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thông tin tuyên về cuộc bầu cử, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác đảm bảo các điều kiện phục vụ cuộc bầu cử của xã, phường thuộc đơn vị bầu cử; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc lập, niêm yết danh sách cử tri, phân phối tài liệu, phiếu bầu cử; nhận và chuyển đến Ủy ban bầu cửu tỉnh đơn thư, vụ việc khiếu nại, tố cáo về người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh ở đơn vị bầu cử, giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về bầu cử tại các tổ, việc bố trí các phòng bỏ phiếu, công tác chuẩn bị và các điều kiện phục vụ ngày bầu cử…

Giai đoạn 2: Từ ngày 23/5 đến khi tổng kết công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh thực hiện: nhận và kiểm tra biên bản kết quả kiểm phiếu bầu do các tổ gửi đến và tổng hợp theo từng xã, phường, lập biên bản xác định kết quả bầu cử gửi đến Ủy ban bầu cử tỉnh; báo cáo tình hình tổ chức và tiến hành bầu cử; chuyển hồ sơ, tài liệu về UBBC, UBND tỉnh theo thời gian quy định….

 
Đ/c Ngô Việt Hưng - Ủy viên BTV Thị ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã, thành viên Ban bầu cử thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị các đồng chí thành viên Ban Bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh ở đơn vị bầu cử số 06 đã tập trung thảo luận nhằm đảm bảo tốt các nhiệm vụ, quyền hạn được phân công và đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở đơn vị bầu cử số 06 thuộc thị xã Duy Tiên được triển khai đúng quy trình, thời gian theo quy định.
 

 
Đ/c Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng Ban Bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh ở đơn vị bầu cử số 06

Kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng Ban Bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh ở đơn vị bầu cử số 06 yêu cầu các đồng chí thành viên Ban Bầu cử căn cứ vào nhiệm vụ được phân công nắm chắc tình hình cơ sở như tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh tôn giáo… trên địa bàn thuộc đơn vị bầu cử; nắm thông tin về những người già, yếu để có phương án triển khai các hòm phiếu phụ (hòm phiếu lưu động) nhằm đảm bảo mọi người đều thực hiện quyền bỏ phiếu; rà soát những người tạm trú, tạm vắng trên địa bàn đặc biệt là công nhân tại các nhà trọ làm việc ở các khu công nghiệp trên địa bàn để khảo sát, tổng hợp nơi người lao động đăng ký bỏ phiếu. Đồng chí đề nghị các đồng chí thành viên Ban Bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh ở đơn vị bầu cử số 06 cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ để việc triển khai cuộc bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh ở đơn vị bầu cử số 06 đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân./.

 

 

Hoàng Hồng

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  VẬN ĐỘNG CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC, TÍN ĐỒ TÔN GIÁO TÍCH CỰC THAM GIA BẦU CỬ (15/04)
  Duy Tiên gặp mặt 70 người ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 (14/04)
  Để Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân (13/04)
  Đơn vị bầu cử số 02 - Ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Nam họp phiên thứ Nhất để triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (05/04)
  Các địa phương trên địa bàn thị xã Duy Tiên: Lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp (04/04)
  Bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân là nghĩa vụ và quyền lợi của mọi người dân (26/03)
  Quy trình giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương (28/02)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C